שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 06:23:03 - 23/11/2017  צפיות: 1244

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת ויצא התשע"ח


דבר תורה - פרשת ויצא התשע

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (כ"ח, י')
יעקב אבינו יצא ממקום קדוש והוא קדוש כמאמר רש"י, "יצאת צדק מן המקום עושה רושם". ויד לחרן – מקום טמא, כי חרנה, לשון – חרון אפו של ה' – חרן ששם גר לבן.

"ודור יעקב נדר לאמר אם יהיה אלוהים עמדי" (כ"ט, כ')
כיידוע אלוהים – זה מידת הדין ואיך עקב אבינו פונה בבקשת נדר למידת הדין ולא למידת הרחמים, אלא זה גדולתו של יעקב אבינו שלא מבקש מידת הרחמים אלא מבקש מידת הדין כי יודע בעצמו לאחר י"ד שנים שלמד בשם ועבר יצא מחוזק ויכול לעמוד כנגד מידת הדין, לכן אמר ושבתי בשלום אל בית אבי ושבתי – בכוחות עצמי אל בית אבי.

"ותאמר אל יעקב הבה לי בנים" (ל', א')
אמרה רחל ליעקב "הבה", ראשי תיבות: המן בן המדתא, ואם אין מתה אנכי – עם ישראל שיקבלו את עשרת הדברות המתחילה ב"אנוכי", ואם יהיו לי בנים אז מבנימין יצא מרדכי שיגרום ונהפוך הוא להמן בן המדתא שזמם להשמיד את העם היהודי, ובזכות מרדכי שיצא מבנימין הפך זממו על ראשו ועל ראש בניו שתלו אותם לפני חג פורים.

"והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" (כ"ח, י"ב)
שמעתי רמז שהרי סולם בגימטריה – ממון, והממון הוא אמנם דבר ארצי, גשמי, אך ראשו מגיע השמימה, אם משתמשים לדברים טובים כגון צדקה וחסד וכיוצא בזה אז עושה פעולות גדולות בשמים.

"הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני" (כ"ט, כ"ה)
לכאורה איזו שאלה היא זו? וכי לא ידע והכיר אותו שהוא רמאי? ומה הוא אומר למה רימיתני?
אמנם העניין הוא כך, כי הצדיק תחשק נפשו להשיב רבים מעוון ולטהר אותם מהטומאה כדי שיתרבו יראי ה' בעולם, לא כן הרשע כל מגמתו הוא למעט מספר הטובים ולהרבות רעים בעולם. ולהיות כי לבן היה שורש הטומאה וידע והבין מהות בנותיו כי הן שורש הטוב, אז היה מתיירא שאם תינשא אחת מבנותיו לאיש רשע, תחזירהו למוטב וגם ידע בטוב כי גם יעקב אבינו אם ישא אישה רשעה ודאי יחזיר אותה למוטב ולכן למען למעט טובים בעולם אמר ליעקב "טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר", שאינו טוב שתחזירהו למוטב ויהיו יותר טובים בעולם. וזה ששאל אותו יעקב "למה רימיתני", היינו על מה ולאיזה תועלת עשית זאת לרמות אותי. אז השיבו לבן "לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (כ"ט, כ"ו) היינו כי ידעתי כי כל עבודתך הייתה ברחל אבל יראתי פן לא תישא את לאה והיא תינשא לאיש אחר ואז יתרבו צדיקים בעולם לכן נתתי לך כמנהג המקום תחילה לאה הבכירה ואת רחל הצעירה בוודאי לא תעזוב בידי ולכן "מלא שבוע זאת ונתנה לך גם את זאת", ואז אתפטר משניהם בפעם אחת ולא יתרבו צדיקים בעולם. (פרי חיים)

דברי התורה לקוחים מספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל, בעל "ליקוטי אהרון"

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת דברים מאת הרב כפיר דדון שליט"א

  • דבר תורה - פרשת וישלח התשע"ח

  • פרשת השבוע - פרשת ויקרא התשע"ט
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים