שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 07:04:56 - 06/11/2017  צפיות: 1605

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת חיי שרה התשע"ח


דבר תורה - פרשת חיי שרה התשע

דבר תורה לפרשת חיי שרה

פרשת השבוע, פרשת חיי שרה היא הפרשה החמישית בספר בראשית – קרויה "חיי שרה", על אף שמסופר בה על מות שרה. בדומה לכך נקרא הפרשה האחרונה בספר בראשית "ויחי", כשמעשה הפרשה עוסקת במותו של יעקב. בכך יש רמז לדברי חז"ל, "צדיקים במיתתם קרויים חיים".
על דברי הפתיחה בפרשתנו "ויהיו חי שרה..." אומרים חכמינו ז"ל: נאמר בקוהלת: "וזרח השמש ובא השמש – ושוקעת השמש". וכי אין אנו יודעים שזרח השמש ובא השמש? אלא עד שלא שקיע הקב"ה שמשו של צדיק זה הוא מזריח שמשו של צדיק חברו. עד שלא השקיע שמשו של משה הזריח שמשו של יהושע. עד שלא שקעה שמשו של יהושע זרחה שמשו של עתניאל בן קנז-ראשון השופטים בישראל. עד שלא שקעה שמשו של עלי בסוף תקופת השופטים זרחה שמשו של שמואל , עד שלא השקיע הקב"ה שמשה שח שרה, הזריח שמשה של רבקה. בתחילה נאמר "הינה ילדה מלכה גם היא ..ובתואל ילד את רבקה" ואחר כך נאמר "ויהיו חיי שרה ..ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון".
במדרש זה מוכיחים חז"ל בדוגמאות שונות, שהקב"ה משגיח על עמו ומקים לו בל דור מנהיג חדש קודם הסתלקותו של המנהיג הקיים. משום כך מספרת לנו התורה בסוף הפרשה הקודמת על הולדת רבקה, לפני סיפור מותה של שרה אימנו.

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" (כ"ג, א')
מכל ארבע האמהות של בית ישראל שרה רבקה רחל ולאה מיוחד שרה אימנו בכך שהורה מציינת את שנותיה עלי אדמות.
חכמינו הקדמונים הו על מיעוט שנות חיי שרה לעומת שנות חיי אברהם. כך שנינו בבראשית רבה: ראויה הייתה שרה להגיע לשנותיו של אברהם שחי מאה שבעים וחמש שנים ועל ידי שאמרה "ישפט ה' ביני ובינך" נמנעו – נגרעו מחייה מ"ח שנים.
לדברי כמה מחכמי ישראל הגיעו שנות חייה של שרה בדיוק לשנות חיי אברהם "העברי" לאחר הכרת אל עליון. שכן שנינו שאברהם היה בן מ"ח שנים כשהכיר את בוראו והרי הורונו חז"ל ביבמות "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי". ואם נחשב שנותיו של אברהם מן היום שהכיר את הקב"ה נמצא שאף הוא חי מאה עשרים ושבע שנים כשנות חיי שרה.

"ויהיו... שני חיי שרה" (כ"ג, א')
הפסוק הראשון בפרשת חיי שרה מתחיל במילה "ויהיו", ומסתיים "שני חיי ששרה". מעיר על כך בעל ה"מנחה בלולה": "ויהיו" בגימטריה שלושים ושבע – רמז לשלושים ושבע השנים האחרונות של שרה אמנו, הנקראות "שני חיי שרה, כידוע הייתה שרה בת תשעים כשילדה את יצחק אבינו וכל אותן שנים קודם שילדה את יצחק אינן נחשבות אצלה כשנות חיים, כי אדם שאין לו ילדים חשוב כמת. נמצאנו אפוא למדים ששנות חיי שרה היו רק שלושים ושבע כמניין אותיות "ויהיו".

על פסוק זה מעיר רש"י – "כולן שוין לטובה"
מקשים על כך המפרשים: כלום אפשר לומר על מאה עשרים ושבע שנות חייה של שרה אמנו "כולן שיון לטובה"? והלא כמה וכמה שנות צער היו לה , שנות סבל עברו עליה , די להזכיר את הרעב בארץ שהביאם לרדת למצרים וכל התלאה שפקדה אותן במצרים ובארץ פלישתים. למעשה כל עשרהת הנסיונות שנתנסה בהם אברהם היו נסיונות מרים וקשים גם לשרה. הכיצד אפשר לומר על חיים אלו של שרה דבר זה?
מתרץ זאת הצדיק רבי זושא מאניפולי: שרה אמנו היית הצדקנית שלמה וכך קיבלה את כל צרותיה וייסוריה באהבה וברצון. ועל כל דבר הייתה אומרת גם זו לטובה. ומעולם לא הרהרה אמנו אחרי מעשיו של הקב"ה ולא אחרי נסיונותיו. ודבקה במאמר "מברכין על הרעה כשם שמברכין על הטובה" – בעיניה היה הכל לטובה.

דברי התורה לקוחים מספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל, בעל "ליקוטי אהרון"

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il

 
 

 

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • טבע השלמות שבבריאה-האזינו

  • פרשת השבוע - פרשת צו (התשע"ג)

  • דבר תורה - פרשת וירא התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים