שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 10:37:34 - 31/10/2017  צפיות: 1667

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת וירא התשע"ח


דבר תורה - פרשת וירא התשע

דבר תורה לפרשת וירא

פרשת וירא קשורה בקשר ישיר לפרשת שלפניה, פרשת לך לך. לאחר שהתורה מגולל בראשי פרקים את קורותיו של האדם והאנושות כולה בתשעה עשרה הדורות הראשונים, פרשתינו גוללת בתוכה את קורות חיו של אברהם אבינו בהרחבה מהותית. התורה מייחדת לכך שלוש פרשיות שלמות. – לך לך, חיי שרה, וירא. וראוי עוד להוסיף שהתורה עוסקת בתולדות אברהם אבינו בארץ המיועדת. באותו הזמן אברהם היה בן שבעם וחמש שנה וכיוון שידוע שמשך חייו של אברהם היה מאה שבעים וחמש שנים, נבין שהתורה מקיפה מאה שנים בדיוק.

"וירא אליו ה' באלוני ממרא..." (י"ח, א')

על פסוק זה שפותח את הפרשה מעירים חז"ל, אותו היום יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו (בבא מציעא)

נשאלת השאלה: מדוע ראו חז"ל צורך להדגיש שאברהם אבינו קיים ממצוות הכנסת אורחים ביום השלישי למילתו?

אלא אומרים חכמינו, כאשר התורה באה ומציינת פרט חשוב זה, היא באה לחנך כל יהודי בכל דור ודור, בשעה שמגיע אדם למצוות הכנסת אורחים אל יפטור את עצמו מן המצווה בטענה: אני עסוק וטרוד במצווה אחרת, "והעוסק במצווה פטור מן המצווה!", הינה אנו מבינים שאברהם אבינו היה טרוד מאוד במצוות המילה וסבל מכאבים רבים בייחדו ביום השלישי למילתו , אך למרת זאת כשעברו אורחים בסמוך לביצו רץ אברהם בשמחה לקיים מצוות הכנסת אורחים ומעשה אבות סימן לבנים – שאמור לשמש כלקח וכהוראת דרך לכולנו.

"וירא איליו ה'..."

נקדים לפרש פסוק "ואברהם זקן בא בימים", דהינה העולמות העליונים נקראים ימים והצדיק בקדושתו מגיע עד העולמות העליונים וזהו אברהם זקן, זה קנה חכמה בא בימין רוצה לומר כד שהגיע אל העולמות העליונים וכן בדוד המלך עליו השלום נאמר והמלך דוד זקן בא בימים וכ' וזהו החיים שאל ממך נתת לו אורך ימים. דהינה הצדיק, החיים שיש לו בולם הזה אינו אצלו רק כמו דבר הנשאל לפי שעה ומחתת זה הולך ומתגבר תמיד בקדושה מחמת שמחשב תמיד שמא היום הוא החזרת השאלה וזהו "חיים שאל ממך". פרוש, הצדיק שמחשב שהחיים אינם אלא שאלה, שאל ממך. לכן נתת לו אורך ימים, על ידי זה זוכה לאריכות ימים – הוא עולם הבא. וזהו "וירא איליו ה' באלוני ממרא והוא יושב כחום היום.."  רוצה לומר שגם שהיה אברהם למטה אבל עיקר ישיבתו באמת היה בעולמות העליונים וזה רמז כחום היום – רוצה לומר שהיה בחמימות קדושה ודבקות כמו החמימות והדבקות כמו החמימות והדבקות של עולם העליון הנקרא יום.

אז יאמר ותצחק שרה, שהעניין הוא כך שהצדיק צריך לקדש את עצמו כל כך ולהכיר נפלאות וגדולות הבורא ברוך הוא עד שיבוא למדרגה כזו שגם אם יראה איזה פלא לא יפליא בעיניו לחידוש גדול נגד נפלאות הבורא יתעלה שבידו לעשות פלא פלאות יותר ויותר – עד אין קץ.

ונמצא מה שיתפלא האדם על איזה פלא שהוא חידוש גדול בעיניו הוא מעט קילוס המקום ברוך הוא. ועוד, וזהו "ותצחק שרה", פירוש לשון שמחה שהיה משמחת על גודל הפלא שעשה לה ה' יברך – אחרי בלותי. ויאמר ה' למה זה צחקה שרה לאמר האף אומנם אלד, פירוש – מה זה חידוש ופלא גדול בעיניה הדבר הזה. "היפלא מה' דבר" רוצה לומר וכי יש לך דבר שיהיה פלא לנגד כוחי שיש בידי לעשות נפלאות גדולות יותר ויותר ושרה הייתה יראה שלא יהא סובר אברהם שהיא הייתה משחקת ומהתלת. צחקה הוא גם כן לשון שחוק והיתול. לכן – "ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה" – דהיינו שלא היה לשחוק בעיני והאמת כן היה רק שהייתה משמחת על גודל הפלא שנעשה לה.

לקוח מהספר הקודש "נועם אלימלך"

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - שלח לך (התשע"ג)

  • דבר תורה - פרשת ויצא התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים