שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:39:06 - 26/10/2017  צפיות: 1493

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - לך לך, התשע"ח


פרשת השבוע - לך לך, התשע

דבר תורה לפרשת לך לך

"ויאמר ה' אל אברם לך לך" (י"ב, א')

"לך" ראשנה מנוקדת בסגול ואילו "לך" השניה מנוקדת בצירי ומדוע? כי המילה לך בגימטריה = חמישים זאת אומרת חמישים שנותיו הראשונות של האדם הוא אחראי לעצמו לרעייתו ולבניו כי מנוקדת כך בסגול בעל שלוש נקודות. חמישים שנותיו האחרונות של האדם אחראי האדם לאשתו ולרבונו של עולם.

"בן שמונה ימים למילה" (י"ז, י"ב)

על מצוות מילה נאמר לדברי חז"ל הפסוק" שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב", מה הקשר בין פסוק זה לבין מצוות המילה, ההסבר הוא: כיידוע מצוות מילה נעשית בתינוק בן שמונה ימים, תינוק שכזה עדיין לא מחוייב במצוות אולם בכל זאת מקויימת בו מצוות זו. נשער לרגע שהתורה הייתה מצווה על המילה רק למי שמחוייב במצוות – בן שלוש עשרה, הרבה צער היה כרוך בזה, לא מעט ילדים היו פוחדים ומסרבים להמול. ואילו היום כשמגיע הילד היהוד לגיל שלוש עשרה הוא מוצא עצמו מהול ואז הוא שמח על כך שהוא יהודי "כמוצא שלל רב", בלי מאמץ והשקעה ממש כאילו התעשר לפתע בלי לעבוד על כך במשך שנים רבות. (פרדס יוסף)

 

"הינה שפחתך בידך" (ט"ז,ו')

לדעת רש"י אן לפרש את המילים "ותענה שרי" כפשטן: אלא "שרה הייתה משעבדת בה בקושי" כתגובה על הזלזול המעליב שהגר גילתה כלפיה באותו הזמן. אוללם תגובה זו של שרה שהיא למעשה תגובה רגילה לבן תמותה אינה הולמת את דמותה של אמנו הצדקנית שהכניסה נשים רבות לאורך השנים תחת כפני השכינה באורך רוח ובסבלנות רבה.

וכך כותב בעניין זה הרמב"ן: "חטאה אמנו בעינוי הזה וגם אברהם בהניחו את שרה לעשות כן: ושמע ה' על עוניה ונתן לה בן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני עינוים". הרמב"ן רואה אפוא בגורל הקשה שפקד את עם ישראל במרוצת הדורות עונש משמים על כשלונם המוסרי של אברהם ושרה שלא התעלו ביחסיהם עם הגר למדרגה הנעלה הראויה לצדיקים כמותם.
וכבר הורינו חז"ל שהקב"ה מדקדק עם סביביו עם הצדיקים ההולכים אחריו "כחוט השערה".

 (דברי התורה לקוחים מספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל – "ליקוטי אהרון")

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת חוקת

  • פרשת השבוע - כי תשא (התשע"ו)

  • דברי תורה-פרשת השבוע-פרשת פנחס (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים