שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 10:34:18 - 17/09/2017  צפיות: 1189

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: ראש השנה - האזינו


ראש השנה - האזינו

דברי תורה – ראש השנה

"וה' פקד את שרה כאשר אמר ויעש ה' לשרה כאשר דיבר ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו למועד...וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים....ואברהם בן מאת שנה.. ותאמר שרה צחוק עשה לי אלוקים ...ותאמר מי מילל לאברה הינקה בנים שרה" הינה יראה לרמוז בכתובים אלו על תוכן עיניינו בראש השנה ואשר על ידי שופר ממתיקים כל הגבורות ונכללים בכל החסדים. וידוע אשר אברהם הוא מידת החסד. ויצחק הוא מידת הגבורה ויש לרמוז בתפילתנו בראש השנה ועקדת יצחק לזרכו היום ברמים תזכור שיש לפרש שתעקוד מידת הגבורה ומסטים בכבל יאסור ויתכללו הגבורות בחסדים  ומפני זה אנו תוקעים מאה קולות למנין העשר ספירות שכל אחת כלולה מעשרה.

"וה' פקד את שרה" – ביאורו שה' יתברך פקד צווה אותנו שנתקע בשופר, כי שרה נוטריקון שופר, ראש השנה כאשר אמר יום תרועה יהיה לכם. ויעש ה' לשרה כאשר דיבר, ויעש לשון תיקון – עשיה. כאשר הדיבור מרמז שמעוררין הדינים מתתקנים מתמתקין על ידי שופר ראש השנה שדיבר הוא קשות. "ותהר" – מרמז שעל ידי השופר הם באים לבחינת הרת עולם

"ותלד שרה לאברהם " – פירוש שהתולדה משופר רשא השנה היא מידת אברהם שהיא מידת החסד. "בן לזקוניו" רומז שיורדין השפעות טובות לישראל. "למועד אשר דיבר איתו האלוקים" – למועד הזה שהוא ראש השנה אשר דיבר אלוקים וצוה לתקוע שגם מיד אלוקים מסכמת שישובו ישראל בתשובה ויתהפכו הגבורות לחסדים. "וימל אברהם את יצחק" – שמידת אברהם בטלה את מידת יצחק. "בן שמנת ימים" – רומז לשמנת ספירות ממלכות עד חכמה שגולן נמתקו ויורד לתוכן מוח החכמה העילאה. "ואברהם בן מאת שנה" רומז שמידת הרחמים מתעורר על ידי מאה הקולות שעולין אל העשר ספירות שכל אחת כלולה מהעשר. "בהולד לו את יצחק" – רומז שעל יד זה נולד שמחה וחדווה בעולמות

(לקוח מתוך ספר "מאור ושמש")

 

מעט הלכות ומנהגי חודש אלול

אם אין מניין בשעת אמירת הסליחות, היחיד לא יאמר שלוש עשרה מידות, אך אם יודע טעמים יכול לאמרם בטעמי המקרא. אמירת הסליחות צריכה להיות בהכנעה ובכוונה יתרה ובייחוד יש לכוון בשלוש עשרה המידות. הרגילים לומר סליחות בחצות הלילה ראוי ונכון הוא שיאמרו תיקון חצות קודם לכן. אין ליחיד לומר סליחות בנוסח ארמית אך אם יש מניין בבית הכנסת יאמרו את הנוסח הארמי כיוון שאין מלאכי השרת מכירים בשפה הארמית. כשאומרים "ויעבור" צריכים הציבור לומר תיבות "ויעבור ה' על פניו ויקרא" בלחש והחזן יאמרם בקול רם ואח"כ כולם יאמרו יחד מתיבות "ה' ה' אל רחום וחנון..." עד "ונקה" וכן הוא המנהג.כשאומר "ה' ה'" יש לכפוף קומתו ויש המתכופפים כל גופם ממש. וזוקפין בתיבת "ויקרא". אין לכפול פסוק "שמע ישראל" שבסליחות. הקמים באשמות הבוקר לומר סליחות נכון שיברכו תחילה ברכות התורה כיוון שבתוך הסליחות ישנם מזמורי תהילים ופסוקים.

מן החסידות...

יהודי אחד ששקע בחיי חטא הגיע אל המגיד מקוז'ניץ וביקש דרך לתשובה שלמה. המגיד אמר לו להקפיד על תפילה בכוונה, קביעת עיתים לתורה והידור במצוות. האיש התמה פנה אל המגיד ואמר "ומה יהיה על כל הפגמים שפגמתי ועל תיקון נשמתי?" המגיד השיב לו – חייל שנפצע בשדה הקרב תחילה מגיע אל מקום מבטחים להחיות נפשו ורק לאחר מכן מתחיל לטפל בפצעיו. כך גם בעל תשובה, תחילה יברח מן החטא לחיי תורה ומצוות ולאחר מכן יחל לתקן את פגמי העבר.

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - חוקת (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - ויחי (התשע"ה)

  • קיצור ליקוטי תפילות - הקדמה
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים