שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 09:29:19 - 26/10/2012  צפיות: 2423

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: קיצור ליקוטי תפילות חלק א - תפילה ב


קיצור ליקוטי תפילות חלק א - תפילה ב

 

קיצור ליקוטי תפילות

קיצור ליקוטי תפילות חלק א' - תפילה ב'

יהי רצון מלפנך ה' השומע תפילת עמו, שיתעוררו רחמיך עלינו ותכין ליבנו להתפלל לפניך בכל לב ותהי התפילה שגורה בפינו תמיד ללא מניעה בתפילה וללא עיכוב. יהיה רצון שיומשך עלינו קדושה וטהרה באופן בו נוכל להכניע את יצרנו הרע ואנו וזרענו עד עולם נזכה לשמור ברית קודש ותציל אותנו מני פגם הברית אם במחשבה, דיבור או מעשה, בין במזיד בין באונס ובין ברצון, בחוש הראיה או השמיעה. ובכולם נהיה טהורים וקדושים בלי שום הרהור כלל כי בנו בחרת מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות והבדלת אותנו מהעמים ומטומאותיהם וקראת אותנו צדיקים כמו שנאמר "ועמך כולם צדיקים".

אנא ה' ברחמיך הרבים שתזכנו להיות משומרי אות ברית קודש, ועל ידי זה יאות לנו להיות נקרא צדיק. ובכן כמו שעזרת ליוסף הצדיק ונתת לו כח להתגבר בשעה שבא לידי ניסיון, בזכות יוסף הצדיק תתן לנו חכמה, בינה ודעת וכח וגבורה דקדושה שנוכל להתגבר על כל מיני פגם הברית. למען נוכל לסדר תפילתנו לפנך כראוי ללא שום עיכוב ומונע ותחיש להביא משיח צדקנו. ותן לנו דעת שלא נכשל באמרי פינו בשעת תפילתנו ולא ניטה מן התפילה ימין ושמאל. וזכה אותנו לתת צדקה לעניים מהוגנים ותזמין לנו מזון ברווח. עושה הצדקות עשה עימנו חסד להיות מעושי צדקה ותסיר ממנו רוע ליבנו למען ניטב לתת צדקה ברוחב לב. ולא ירע לבבנו בשעת נתינת צדקה.ותהיה תפילתנו בזכות זה נקייה מרבב וללא מסך ומבדיל בין תפילתנו לבינך.

והינה אנו בתפילתנו מקשרים עצמנו לכל הצדיקים שבדרנו ותן להם כח להעלות את תפילתנו לפניך ואפילו אם תפילתנו מעורבת בפסולת תן כוח לצדיקים שיעלו אותה מלפניך נקיה וצחה. ותקים את סוכת דוד הנופלת ותשיב שכינתך לציון. ויהי רצון שכל תפילתנו יהיו כחרב בידי משיח צדקנו ולחם את לוחמנו ככתוב בתורה. אמן סלה!

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

למעבר לליקוטי תפילות – חלק א' – תפילה א'  »

למעבר לליקוטי תפילות – חלק א' – תפילה ג'  »


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויקהל (התשע"ד)

  • משפט וצדק בעולם ובאדם-שופטים

  • דבר תורה - פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים