שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 19:01:28 - 07/09/2017  צפיות: 1293

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ז)


דבר תורה - פרשת השבוע - כי תבוא (התשע

פרשת השבוע – כי תבוא

כיצד נתקיימו דבריו של הרב הגאון מברודי בפרשת התוכחה?
לאחר פטירתו של רבי שלמה קוגר מברודי בחודש תמוז תרכ"ט, ביקש אחד ממקורביו להוציא לאור את פירושו לתורה.
אך כיוון שהדבר היה כרוך בהשקעה כספית גדולה מאוד, נטל האיש את כתב ידו של הגאון וסבב על פתחי נדיבים בערי הסביבה בכדי להשיג מהם תמיכה כספית נאותה להדפסת הספר של הגאון שהתפרסם בערי גליציה כאחד מגדולי הדור. אולם נסיון ההתרמה של האדם לא עלה יפה ובסופו של דבר חזר לברודי כאשר באמתחתו סכום כסף מועט, שלא היה בידו כדי לכסות את ההוצאה הכרוכה בהדפסת הפירוש לחמשת חומשי תורה.
בא אותו האדם אצל רבי אברהם בנימין בנו של רבי שלמה קלוגר וסיפר בנימת אכזבה על כישלנו במסע ההתרמה לכבוד אביו המנוח.
נטל רבי אברהם את כתב היד והחל מדפדף בו עד שהגיע לסוף פסוקי התוכחה שבפרשת "כי תבוא", ומצאה שם את המאמר הבא: "אלא דברי הברית" (כ"ח, ס"ט). נשאלת השאלה: מה הקשר בין שני פסוקים אלו? אלא יש רמז לכך שיבואו ימים בהם התורה תמצא בשפל המדרגה "ואין קונה אלה דברי הברית" – שלא היו קונים לדברי התורה ולספר על התורה.
מופלא הדבר – נאנח רבי אברהם בנימין כאילו אבא כיוון בדבריו לאותה הנבואה ארעה זה עכשיו.

הצדיק רבי נפתלי מרופישץ היה מגדולי האדמורים בדורו, ואלפי חסידים נהרו לפתוח כדי להתבשם מאמרותיו השנונות, ומשיחותיו החריפות, שעוררו התפעלות בלב כל שומע.
פעם אחת אמרה לו אשתו החכמה והמלומדת, מה ראו הקדמונים לקבוע בנוסח ברכות השחר הפרדה בין גברים לנשים "ברוך שלא עשני אשה", שהרי מצויים בכל קבילות ישראל אנשים בורים ועמי ארצות. על כן, איך יעלה על הדעת שאדם בור שאין בו לא תורה ולא סחורה יעדיף עצמו על פני הרבנית מרופשיץ המושכלת והמלומדת? שהרי גם הוא מברך בכל בוקר "שלא עשני אשה"
חייך רבי נפתלי כנגד אשתו והשיב לה כדרכו בשנינות: עלייך ליתן דעתך, שכל איש בישראל אינו מברך ברכה זו אלא כלפי האישה שלו.

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב"
בחתונה יש הבדל משמעותי בין המחותנים (הורי החתן והכלה) לבין שאר האורחים והעוסקים במלאכת הארגון.
המחותנים שמחים בעצם העובדה שזכו להכניס תחת החופה את בנם וביתם ושמחה זו היא זו שגורמת לכל המשתה ולכל השמחה הגדולה.
לעומתם, שאר המוזמנים הם אינם שמחים מכח עצמם אלא תחילה משתתפים בסעודה ולאחר שאלו מכל טוב ושתו משקאות אז מתעוררת בהם השמחה.
כך גם הנמשל אותו הגדיל לתאר המגיד מדובנא זצ"ל – כאשר האדם מקיים את תורתו ואת מצוותיו של הקב"ה מכל ליבו ובשמחה גדולה דומה הוא לאותו המחותן השמח בעצם קיום המצווה. ואם חלילה הוא אינו שמח בעצם קיום המצווה הרי הוא כאורח לא קרוי-כאחד שאינו מוזמן, זר.

(לקוח מתוך ספר ליקוטי אהרון לרבי אהרון אזרד ז"ל)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - אחרי מות קדושים (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - לך לך (התשע"ו)

  • היציאה ממצרים של היום-וארא
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים