שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:00:11 - 09/08/2017  צפיות: 1998

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - עקב (התשע"ז)


פרשת השבוע - עקב (התשע

פרשת השבוע – עקב

על הכתוב בתחילת הפרשה "והיה עקב תשמעון..."(ז', י"ב) מעיר רש"י אם המצוות הקלות שהאדם דש בעקביו – תשמעון, אזי ישמור ה' את הבטחתו להיטב לעם ישראל כמפורט בהמשך הפרשה. על כך שואל הצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל, כלום אפשר לומר על עם ישראל שהם מזלזלים בחלק מהמצוות הקריות בפיהם "מצוות קלות"? והרי כבר הורו נו חכמינו בפרקי אבות: "והיו זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע שכרן של מצוות".

אלא אומר על כך הרבי מקוצק, בוא וראה איזוהי מצווה שאדם דש בעקביו פשוטו כמשמעו כדי לקיימה – זוהי מצוות יישוב הארץ, ההליכה בארץ ישראל והישיבה בה הן חלק ממצוות התורה, אולם רבים טועים במצוות אלו וחושבים אותן כמצוות קלות שאפשר להתעלם מהן. כנגד אותם אלו אומר כאן הכתוב: ""והיה עקב תשמעון"אם תשמעו כראוי את המצווה שאדם מקיים בעקב – דהיינו בהליכה על אדמת ארץ ישראל – יקיים גם ה' את הבטחתו להיטב לכם, ככתוב: "ושמר ה' אלוהיך לך א הברית ואת החסד ....ואהבך וברכך והרבך..."

על פסוק זה מעיר הרמב"ן, טעם "עקב", כמו "בעבור" = בגלל. וכן גם הפסוק, "עקב אשר שמע אברהם בקולי". ולדברי רבנו חיים בן עטר זצ"ל, בעל "אור החיים", רמז הכתוב במילה "עקב" את מידות התורה שיהיה האדם הולך עקב בצד אגודל בענווה ובשפלות ואז ישכיל לשמוע = להבין בלימודי התורה. והרמז באות "נון" שבאה בסוף המילה תשמעון – שישיג אדם ויבין חמישים שערי בינה.

בהמשך הפסוק כתוב "והיה עקב תשמעון....והסיר ה' ממך כל חולי..." ובכך מבטיח ה' לעם ישראל אז ולדורות שהדבקות בתורה ובמצוות היא סגולה בדוקה להסרת חולי ומדווה הפוקדים את האדם.

וכמו שאומר רבי יהושע בן לוי במאמר המפורסם, "חש בראשו – יעסוק בתורה", חש בגרונו – יעסוק בתורה, חש במעיו – יעסוק בתורה, חש בעצמותיו – יעסוק בתורה, חש בכל גופו – יעסוק בתורה". (עירובין)

"וברך פרי בטנך ..." (ז, י"ג)

מעירים כאן בעלי המסורה: בשני מקומות אנו מוצאים בתורה את הבטחת ה' לעם ישראל בלשון "וברכך", בפרשת משפטים, נאמר: וברך את לחמך ואת מימך", ובפרשת עקב נאמר "וברך פרע בטנך". ובכך מרמזת לנו התורה ששתי ברכות אלו משלימות אחת את השנייה, ואין האחת ממשית ללא רעותה.

שכן אדם הזוכה בעור ובממון רב, אין לו הנאה מלאה מחייו שכן אין לו למי להוריש את כל מה שצבר ולעיתים מנקר המחשבה בראשו "עבור מי אני עמל?"

ולעומתו האחד שטרוד בפרנסה אך יש לו בנים, מקשה עליו עול הפרנסה עד כי אינו יכול להינות חס ושלום מחייו. באה התורה ומרמזת מי זה שרואה ברכה שלימה בחיים? אותו האחד שהתקיימו בו שתי ברכות אלו, ברכת הפרנסה וברכת הבנים. ככתוב "יגיע כפך כי תאכל, אשרך וטוב לך, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב שולחנך – הינה כי כן יבורך גבר ירא ה'"  (תהילים קכ"ח)

(לקוח מתוך "פרפראות לתורה")

 

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת פנחס

  • פרשת השבוע - ויקרא (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - קורח (התשע"ד)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים