שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:31:02 - 02/08/2017  צפיות: 1624

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ז)


פרשת השבוע - ואתחנן (התשע

פרשת השבוע – פרשת ואתחנן

ואתחנן זה אחד מעשרה לשונות של תפילה (רש"י) תשע לשונות הן: ישועה, צעקה, נאקה, רינה, פצור, קריאה, נפול, פגיעה, תחינה.
אומר המדרש: תשע לשונות אלה עם מלת "ואתחנן" בגימטרייא 2700 וכן אברהם, יצחק, ישראל, שחרית, מנחה, ערבית בגימטרייא 2700 רמז שתפילתו שבכל יום שאבות תיקנום כוללות כל לשונות של תפילה.

"שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד"(ו' ד')
פסוק זה מופיע לאחר עשרת הדיברות דווקא, שכן הוא שורש ויסוד האמונה, וכל מי שאינו מאמין כביכול באחדות השם יתברך שמו, ואינו מודה בכך, דינו ככופר בעיקר.

שיקולו של משה רבינו
כמה תפילות התפלל משה רבינו כדי שיזכה להכנס לא"י תקט"ו - 515 תפילות! וחז"ל תמהים ושואלים: "וכי לאכול מפריה הוא צריך" מדוע הרעיש עולמות? ותירוצו, שמשה רבינו ידע  עד כמה הארץ קדושה, נעלה ונפלאה. הוא ידע, שכל מצווה שנעשית כאן, בארץ הקודש, כאילו נעשתה בתוך ארמון המלך, וחשיבותה ושכרה חשובים עשרת מונים. כפי שעבירה שנעשתה כאן – הרי היא כאילו נעברה  בפני המלך, וחומרתה מוכפלת. ומלבד זאת הרי כל יהודי המתגורר בארץ הקודש מקיים מצות עשה בכל רגע ורגע, כמו ישיבה בסוכה!
והנה מתייצבים בפניו בני גד ובני ראובן ומותרים מרצונם על חלקם בארץ הקודש, מדוע?משום שיש להם... פרות ועיזים! מוותרים על רוחניות בשביל... עשב! מה הרגיש באותו שעה משה רבינו?הוא, שכל כך רצה להיכנס לארץ – מול אלו שמוותרים עליה! ומה נענה להם? שום דבר, הסכים לבקשתם בתנאי שיעזרו בכבוש הארץ. מדוע? למה לא מחה בעצם, ולא הסביר להם את חשיבות הארץ? מסביר הספורנו ז"ל כדי שלא להיכנס במחלוקת! אבל האם לא כדי להיכנס למחלוקת של שעה קלה, כדי להנחיל להם רוחניות לדורות עולם? אלא משה רבינו ידע והבין שמחלוקת של שעה עלולה לקלל.

ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם (ח',ט')
דהיינו שהארץ כל כך חשובה שאפילו אם תאכל לחם בלבד אינך מסכן כיון שהלחם יש בו טעם משובח – רוחני.(מהר"ם שייף)

"ומשלם לשונאיו" (ז',י')
קשה - למה אמר שונאיו לשון רבים וגמר אמר פניו להעבידו לשון יחיד? ואולי כי טעם אומרו לשון רבים כי לא ישלם לרשע אל פניו אלא כשיראה כי לא הוא בלבד שונא אלא גם הבאים מימנו כיוצא בו שבזה אין לא תיקווה, והוא אומרו ומשלם לשנאו לשון רבים אבל אם לא יהיה שונא אלא הוא וזרע הבא מימנו לא יהיה שונא, ברא מזכה אבא ולא ישלם לו להעבידו.
וגמר אמר בלשון יחיד, כי ביחיד מדבר הכתוב אלא שהעירך בדבר האמור במה שאמר לשונאיו לשון רבים, וחזר לומר, לא יאחר פרוש ואם אין הרשע בא ברבים אלא הוא לבד שונא ולא הבאים אחריו יתחכם עמו ה' באופן אחר לא יאחר לו בעולם הזה לשלם לו עונשו כדי שלא ירשיע עוד ותאבד תקוותו
אלא ימהר לשלם לו מיתה שהוא חייב בה או ייסורין כיון שיש לו תקווה שיזכה באמצעות בנו. (אור החיים)

"רב לך שבת בעמק הבכא"
כי ימי בין המצרים הם בגדר של עמק הבכא ואז "רב לך שבת". יום שבת קודש בימי בן המצרים הוא יותר גדול מכול ימות השנה. מפני שבימות החול גדול הצער, לכן בשבת קודש נתרבה השמחה למעלה. בהפטרת חזון נאמר "רחצו הזכו הסירו רוע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרעו, למדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ שפטו יתום, ריבו אלמנה" ופירש"י ז"ל רחצו, הסירו, חדלו, למדו, דרשו, אשרו, שפטו, ריבו, לכו.

"ואתחנן אל ה' "(ג', כ"ו)
ואתחנן בגימטרייא שירה דהינו תמיד לזמר בתפילה והכוונה צריכה להיות מקירות לבניו, אל שמו יתברך.
"בעת ההיא לאמר" - ר"ת - הלב שצריכה התפילה להיות מכול הלב.כל הדברים הקדושים לקוחים מתוך ספר ליקוטי אהרון שכתב ערך וליקט רבי אהרון אזרד זצ"ל

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • מחשבה, מעשה ואש פנימית-צו

  • פרשת השבוע - פרשת יתרו התשע"ט

  • פרשת השבוע נשא וחג השבועות התשע"ט
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים