שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:14:32 - 27/07/2017  צפיות: 1405

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - דברים (התשע"ז)


פרשת השבוע - דברים (התשע

פרשת השבוע – דברים

"אלה הדברים אשר דיבר..." (א', א')

אלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. מה כתיב למעלה מן הענין – "אלה המצוות והמשפטים". ואחר כך "אלה הדברים". אלא שאמר הקב"ה: חביבין עלי דברי משה שהוכיח את ישראל כנגד כל המצוות שנתתי לכם. לכך נאמר: "אלה המצוות" – "אלה הדברים" (ילקוט). כל ספר משנה תורה נראה כמיותר. כי כל דבריו אינם אלא חזרה על מה שכבר נאמר בספרים קודמים. והלא ספר זה, ספר דברים אינו נופל בערכו וקדושתו משאר ספרי התורה והלכה פסוקה היא: ספר תורה שחסרה בו אות אחת, פסול הוא. (רמב"ם) כי בכל קוץ וקוץ מרומזים תילי תילים של הלכות, לשם מה אפוא באה חזרה זו? מה מיוחד בספר משנה תורה?
והתשובה:
עניינו של ספר משנה תורה אינו אלא תוכחה. כי הרי מה היא בעצם תוכחה? הבאת הדברים הידועים לאדם מכבר לידי השפעה על מעשיו והוצאתם מן הכח אל הפועל, היינו, הוצאת התורה שנלמדה על ידי האדם ממצב של רעיון מופשט והפעלתה כגורם פעיל בהנהגתו של האדם, תוכחת משה רבינו לישראל היה בה אפוא משום הבאתן לידי הגשמה של כל התורה והמצוות שנלמד עימהם במשך כל הארבעים שנה.
ויתכן שגם משום כך הוכיחם סמוך למיתתו הואיל ובשעה זו פועלת התוכחה יותר על השומעים והדברים נחקקים בליבם. והרי כל עיניין התוכחה אינה באה אלא לשם כך. יוצא איפוא שאין בחזרה על הדברים משום כפילות כי על כן חזרה זו היא גופה תורה היא תחילת המעשה.
זוהי תורת המוסר, לחזור על הדברים שכבר נלמדו ולהביאם אל הלב. וזהו שכתב החסיד בהקדמת ספר מסילת ישרים כי לא חיבר חיבורו לחדש חידושים כי אם להזכיר המפורסמות והידועות כי זהו יסוד תורת המוסר. כי על כן כל ספר משנה תורה אינו אלא מוסר.
כמה מצוות מצאנו בתורה שעניינם הוא מוסר, כתוב בפרשת קריאת שמע, ושמתם את דברי אלה, אהבת ה' וחובת עבודתו. על לבבכם כיצד? וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם וכתבתם על מזוזות ביתך ובשערך. הקשירה הזו שיקשור את אותם הדברים על זרועו ועל ראשו והכתיבה שיכתבם על מזוזות ביתו ועל שעריו הם יעוררוהו ויזכירוהו תמיד את חובתו בעולמו.
(ליקוטי אהרון לרבי אהרון אזרד ז"ל)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • חינוך בפרשת תרומה

  • לנצח את המלחמה שלי - פרשת כי תצא

  • פרשת השבוע - פרשת כי תבוא
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים