שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 17:26:13 - 28/06/2017  צפיות: 1644

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - חוקת (התשע"ז)


פרשת השבוע - חוקת (התשע

פרשת השבוע – חוקת

"אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול" (י"ט, כ')
מי שרואה את עצמו כאילו כבר הגיע לתכלית השלמות וכבר אין בו שום פגם ומגרעת הרי זה סימן מובהק שעדיין אין עליו בכלל עול מלכות שמים. אלמלי היה עליו מקצת של עול מלכות שמים היה מבין יפה כי עדיין אינו אלא מומים בלבד. (החוזה מלובלין זצ"ל)

"ואזוב ושני תולעת" (י"ט, ו')
מספרים על פילוסוף אחד שאמר, שלפיכך יכולים בני אדם לשלוט על הבהמות שכן אם יש לנו את הזכות לאכול את בשרן הרי ודאי שזכאים אנו לשלוט עליהן בחייהן. אמר לו חכם אחר, אם כן הרי צריכות התולעים לשלוט על האדם שכן אחרי מותו הן אוכלות את בשרו.
לפיכך אמר הכתוב, שיקח הטמא איזוב המרמז על שפלות – "ישפיל עצמו כאיזוב", כי עליו לזכור ש"ושני תולעת", שהוא השני לתולעת, כלומר שהתולעת קדמה לו כיון שהיא אוכלת אותו ובמה איפוא יכול להתגאות. (נחל קדומים)

"ותמות שם מרים ותקבר שם" (כ', א')
מדרש: "מלמד שכלו מתי מדבר"
מה פשטת של דברים אלו? ברם הרי אמרו חכמינו שבימי היות בני ישראל במדבר היו חופרים להם קברים בכל תשעה באב ולנים בתוכם, למחר היו מהם נשארים מתים ומהם קמים וחוזרים לבתיהם. כך היו נוהגים עד אשר מתו כל אנשי דור המרגלים אשר נגזר עליהם למות במדבר. יוצא איפוא שבמדבר היתה תמיד הקבורה קודמת למיתה. וכיון שנאמר  כאן תחילה "ותמת" ואחר כך ו"תקבר" הרי מכאן ראיה שכבר כלו מתי מדבר ולא היו עוד מקדימים קבורה למיתה. (שני המאורות)

(מלוקט מתוך ספר "מעינה של תורה")

פתגם חסידי
אמר הרבי הרייצ מליובאוויטש: לכל אדם נקבעו ניצוצות שצריכים להתברר על-ידו. כשם שאסיר מחכה לגאולתו, מחכים הניצוצות לאדם זה שיבוא ויבררם.
אמר המהר"ל הקדוש: זאת התורה, אדם כי ימות באוהל (במדבר י"ט,י"ד). אמר ריש-לקיש: מניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה? שנאמר: זאת התורה אדם כי ימות באוהל. הסיבה היא שהגוף מתנגד אל השכל והרוח, ולכן צריך שהאדם ימות על דברי תורה.

רבנו תם – הרב יעקב בן מאיר נכדו של רש"י זצ"ל (1100-1171) ד' בתמוז

נקרא "רבנו תם" על שם הפסוק "ויעקב איש תם יושב אוהלים", כמו סבו (רש"י הקדוש) התגורר רבנו תם בצרפת, מעבר ליכולותיו בתורה, הרוח והקודש היה ידוע גם כמשורר ובלשן. ספרו "ספר הישר" נמצא בספריות היהודים ברחבי העולם על ימינו אנו. לרבנו תם נולדו שני בנים, רבי יוסף ורבי שלמה. שקדנותו בתורה הקדושה הפכה אותו להיות לאחד מגדולי הפוסקים בדורו. קבע את צום כ' בסיון כיום תענית על רציחת קהילת בבלואה, שנרצחו באכזריות על ידי כליאה ושריפה בעקבות עלילת דם שקרית שהפיצו כנגד יהודיה בשנת 1171. רבנו תם נקבר בבית הקברות העתיק בעיר ראמרו יחד עם אחיו.

מי ייתן ונזכה להיות מוארים באורו הקדוש, אמן!

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - תרומה (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - פרשת שמיני (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים