שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:17:32 - 06/06/2017  צפיות: 1642

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בהעלותך (התשע"ז)


פרשת השבוע - בהעלותך (התשע

פרשת השבוע – בהעלותך

"בהעלותך את הנרות" (א', ב')
אמרו במדרש, הובא ברש"י, "למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון את חנוכת הנשיאים נחלשה דעתו, כשלא היה עימם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה: חייך שלך גדול משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות". לכאורה, הרי כאן מוצגים אלו כדברי ניחומים על צערו של אהרון הכהן. חז"ל אומרים שהנשיאים התעצלו בהבאת נדבם למשכן מתוך שאמרו: נראה מה ישראל יביאו ונשלים את החסר, בינתיים הביאו ישראל הכל ולא חסר דבר, על כן חלשה דעתם של הנשיאים והקב"ה הורה להם להביא את קורבנם. כשראה זו אהרון הכהן – שהנשיאים מקריבים ושבטו אינו מקריב, חלשה דעתו – לכן נצטווה להדליק את המנורה. רואים אנו שהתנאי לקרבת אלוקים הוא שברון לב. ככתוב: "זבחי אלוהים רוח נשברה" – אלו הנשאים, "לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה" – הוא אהרון ושבט לוי. (תורת המנחה – מלוקט מספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל)

"ויעש כן אהרון" (ח',ג')
אמרו חז"ל: להגיד שבחו שלא שינה ותמוה: וכי יעלה על הדעת שאהרון הקדוש לה' ישנה ממה שמשה רבינו אמר לו מפיו של הקב"ה, מפי הגבורה?? אלא שזהו טבעו של האדם האנושי, לחדש חידושים ולהוסיף נופך אישי. ואהרון לימד אותנו שעלינו להימנע מכך ולעשות בדיוק מה שצריך ולא לחדש דברים חדשים. "צאי לך בעקבות הצאן ורעי את גדיותייך על משכנות הרועים" – ללכת אך ורק בדרכי אבותינו הקדושים. (חזון איש– מלוקט מספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל)
טבעו של אדם הוא כך, שכאשר הוא עולה מדרגה רמה הריהו בא לכלל התפעלות עצמית ואילו אהרון הכהן עשה עצמו כמנורה עצמה – "ויעש כן אהרון", כשם שהמנורה אינה מרגישה כלל אם היא גבוהה או אם היא נמוכה כך גם הוא לא נתפעל כלל מעלייתו למדרגות יותר רמות – "שלא שינה" (שפתי קודש)
הוסיף ואמר הקדוש הרב מפשיסחא זצ"ל: אף על פי שזכה אהרון להגיע לגדולה כזו לא נשתנה כלל בעיני עצמו ולא בא לכלל התפעלות וגאות אפילו כמלוא נימה, אלא נשאר גם להבא אותו עניו ושפל רוח כמקודם.

"ויקרא שם המקום ההוא קברות התאווה" (י"א, ל"ד)
היו צריכים לקרוא למקום בשם "קברות המתאווים" שכן, כאשר בני ישראל ראו בעיניהם את סופם הנורא של אלו אשר התאוו תאווה, אחז בהם פחד נורא ומתוך יראת ה', יראת החטא ויראת העונש, בטלה מהם כל תאווה ואם כן לא רק את העם המתאווים קברו שם אלא גם את התאווה עצמה... (בינה לעיתים)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת וירא (התשע"ד)

  • פרשת השבוע - קורח (התשע"ד)

  • דבר תורה - פרשת בהר, התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים