שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 10:01:56 - 19/05/2017  צפיות: 1201

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בהר (התשע"ז)


פרשת השבוע - בהר (התשע

פרשת השבוע – בהר

"כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת לה'" (כ"ה, ב')
כותב בעניין זה החכם האיטלקי רבי שמואל דוד לוצאטו: קיים צד שווה בין מצוות השמיטה שבפתח הפרשה כאן למצוות השבת שבסיומה (כ"ו, ב') כשם שמצוות השבת מחזקת בלב האדם את האמונה שעם ישראל הוא העם הקדוש לה' כך מצוות השמיטה נוטעת בליבינו את האמונה שארצנו, ארץ ישראל נתקדשה מכל הארצות בעולם ולכן אף היא שובתת בשנה השביעית בדומה לשביתת הבורא ביום השביעי לבריאה. על כך מוסיפים חכמי ישראל כשם שיום השבת משפיע שפע רב על כל ששת ימי המעשה, כך גם משפיעה שנת השמיטה שפע רב לשש השנים שבין שנת שמיטה אחת לשנת השמיטה הבאה ורמז לדבר מצאנו בכתוב: "והייתה שבת הארץ לכם לאכלה..." (כ"ה, ו')

"שש שנים תזרע שדך ...ובשנה השביעית שבת שבתון" (כ"ה, ג' – ד')
על פסוק זה מעיר בעל ה"משך חוכמה": התורה מורה לנו לעבוד את האדמה ברציפות למשך שש שנים ולשבות בשנה השביעית וזאת בהקבלה לששת ימי המעשה שלאחריהם מגיע יום השבת. והינה למרות זאת מצאנו במעשה הבריאה שהתורה ייחדה את היום השלישי ואת היום השישי וכפלה בהם "כי טוב". ומשום כך נצטוו ישראל לתת מעשר עני בשנה השלישית ובשנה השישית לשמיטה, כדי להטיב הטבה מיוחדת עם הנצרכים במועד המקביל לימים שהוכפל בהם "כי טוב".

(מלוקט ערוך מתוך ספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד ז"ל)

הכלי יקר אומר על עיניין חיזוק האמונה שבשמירת השמיטה שכך יבין אדם וישכיל שהכל בבעלותו של הקב"ה, החיים על פני האדמה , הבתים והשדות וכל השאר על כן אל לו לאדם לרדוף אחר מזונותיו עד כדי שלא יוותר לו זמן לעסוק וללמוד תורה. ככתוב שמזונותיו של אדם קצובין לו מתשרי עד תשרי.
וזה שאמר הכתוב "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת..." זאת אומרת שאנחנו שומרים מצוות שמיטה אז נקראת עלינו "שבת".
יהיה רצון שנזכה לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, אמן!

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ראה (התשע"ג)

  • דבר תורה - פרשת השבוע - כי תבוא (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - בלק (התשע"ד)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים