שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 00:30:30 - 05/05/2017  צפיות: 2042

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - אחרי מות קדושים (התשע"ז)


פרשת השבוע - אחרי מות קדושים (התשע

פרשת השבוע – אחרי מות - קדושים

פרשה זו מסתיימת באיסור עריות לכל פרטיו ופותחת בפסוק "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו".
ידוע כי מצרים נקראת ערוות הארץ דהיינו המקום השפל ביותר בו היו כל התאוות ושם היו כל מעשיהם בשפל המדרגה הן מבחינה מוסרית והן מבחינה אכזרית, שהתנהגו באכזריות הגדולה ביותר ומעשים סדיסטיים וחמורים עם עם ישראל. לעומת זאת ארץ כנען היו בעלי מידות מושחתות לכן אברהם אבינו נזהר מאוד לבל יקח אשה לבנו יצחק מבנות כנען וזאת כי מידותיהם היו מושחתות והיה עדיף לקחת מבנות לבן הארמי שהיו עובדי עבודה זרה אך לא השחיתו במידותיהם כל כך.
נמצא כי שתי ארצות אלו מצרים וכנען יחד מגיעים לשיא השחיתות אשר ניתן להגיע ועליהם מזהיר הכתוב ואומר: כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. ומיד מצווה על העריות במעשה זה של גילוי עריות האדם מגיע לשיא השחיתות והשפלות ומעשה בהמי הגרוע ביותר ומראה אכן כי אין אדם זה שולט במעשיו ועל ידי איסור חמור זה יכול להגיע למעשה ארץ מצרים דהיינו שחיתות ואכזריות ולמעשה ארץ כנען, שחיתות המידות. (אמרי דניאל)

"קדושים תהיו כי קדוש אני"(י"ט, ב')
כאשר רצה ה' שיהיו עם ישראל קדושים, פרושים ומובדלים מכל תאוות עולם הזה, הלא יאמרו הן אנחנו שוכני בתי חומר ולמראה עינינו כל תענוגי העולם הזה נחמדים למראה והיצר הרע גובר בנו להנות מהם, והדבר כבד מאיתנו לשמור עצמנו מכל תענוגי העולם הזה. לזה אומר ה' "וממני תראו" ותקחו מוסר כי הלא אני הממציא כל ענייני התענוגים והם לנגע עיני בכל רגע ורגע ואף על פי כן, קדוש אני ומבדל מהם, כך גם אתם תהיו קדושים.
(מתוך ספר ליקוטי אהרון לרבי אהרון אזרד)

"...הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת-עֲמִיתֶךָ, וְלֹא-תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא" (י"ט, י"ז)
כאשר מוכיחים אדם אין לפנות איליו כרשע, אלא יש לפנות איליו בדברי נועם שיקרבו את ליבו וירוממו את הרגשתו, כך התוכחה עשויה להועיל. "הוכח תוכיח" כשאדם אומר תוכחה לאחר ישימנו "כעמיתך" – יפנה איליו כחבר. אל תשים את חברך כחוטא – "לא תישא עליו חטא".
טבעו של האדם בראותו את חברו עושה מעשה רע לדון אותו לכף חובה, אך חכמנו אמרו "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים". השפת אמת  כותב: הוכח את עצמך בזמן שאתה מוכיח את חברך כי ידוע לך שגם בך יש חלק בחטאו של כל אחד מישראל – "ולא תישא עליו חטא", אל תפיל את כל האשמה עליו. אם ירגיש אדם שותף לחטאו של חברו, תועיל תוכחתו גם לעצמו – שגם הוא ממילא יחזור בתשובה.

פתגם חסידי
אמר העיטורי תורה: אין התורה מתקיימת אצל התקיפים ועזי הפנים, אלא אצל ענווי הרוח - במי שממית את עצמו, ממית את כוחו ועוצם ידו.
אמר רבי נחמן מברסלב: קחו מזמרת הארץ (בראשית מג, יא) – מנגינות הארץ. שאין לך דבר המקיים את הנפש כניגונים של בית אבא.

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - חוקת (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - פרשת בחוקותי, התשע"ט

  • פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים