שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:32:11 - 27/04/2017  צפיות: 1743

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע"ז)


פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע

פרשת השבוע – תזריע - מצורע

בפרשת שמיני מביאה התורה רשימה של בעלי חיים טהורים המותרים באכילה וכנגדם ישנה רשימה ארוכה של בהמות עופות ושרצים האסורים באכילה. פרשת תזריע שבאה מייד לאחריה עוסקת בטומאת האדם, טומאת היולדת, וטומאת הנגעים למיניהם. חז"ל עמדו על הסמיכות של הפרשות ואמרו: "כשם שיצירתו של אדם באה אחרי כל בהמה, חיה ועוף כך תורתנו הקדושה נתפרשה אחרי תורת בהמה, חיה ועוף" (ויקרא רבא)
את קשר זה שבין סיומה של פרשת שמיני העוסקת בדיני האסור והמותר לאכילה לבין פרשת תזריע העוסקת בדיני נגעים, היטיב להסביר רבי ישראל ליפקין מסלנט, שכן עם ישראל מכיר ויודע את חומרת עוון לשון הרע עליון נענשים בנגעים, ולמרות זאת אנו רואים אנשים שמדקדקים במאכלות אסורות, שאפילו תולעת ולו הקטנה ביותר לא תיכנס לפיהם ואילו בעוון לשון הרע ורכילות אינם נזהרים. הם "זוללים" אנשים חיים ולועסים אותם בהשמעת דברי רכילות ולשון הרע בלא כל נקיפת לב ומצפון.

"אישה כי תזריע וילדה זכר" (י"ב, ב')
החיד"א הקדוש זצ"ל, היה אומר על פסוק זה: ראשי תיבות "זכות" – ובכך מרמזת התורה שצדקת הבנים בשנות חייהם באה ע"פ רוב בזוכת האישה. אמהות המקדשות מחשבותיהן ומעשיהן זוכות הן לבנים קדושים וטהורים.

"ובמלאת ימי טהורה לבן או לבת" (י"ב,ו')
על פסוק זה שואלים חכמי ישראל, הרי בתחילת הפרשה מדבר הכתוב על אישה שילדה ילד זכר או נקבה ואילו כאן משנה התורה את הלשון ואומרת "ובמלאת ימי טהורה לבן או לבת", מדוע?
על כך משיב בעל ה"משך חוכמה" – רבי מאיר שמחה ז"ל, ע"פ הדין כל עוד ולא עברו על הרך הנולד שלושים יום הרי הוא בחזקת ספק "נפל" ועדיין אינו נחשב אדם בר קיימא. משום כך משתמש הכתוב במילים "זכר" ונקבה" המציינות שהתינוק הוא עדיין בספק נפל ואינו ראוי להיקרא "בן" או "בת", אולם במלאת ימי טהורה, בסיום שלושים ושלושה ימים להולדת זכר ושישים ושישה ימים בהולדת נקבה מקובל עלינו שהרך כבר יצא מסכנת ספק "נפל" וראוי מעתה ואילך להיקרא "בן" או "בת".

פרשת השבוע פרשת מצורע היא הפרשה החמישית בספר ויקרא. פרשת מצורע נקראת יחד עם פרשת תזריע בשנים שהן לא מעוברות. עיקר נושאי פרשת השבוע הם: סדר טהרת המצורע וקרבנותיו ביום טהרתו, דיני צרעת הבית – נגעי הבתים, דיני טומאת הזב והזבה, טהרתם וקורבנותיהם.

זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע, בְּיוֹם טָהֳרָתוֹ:  וְהוּבָא, אֶל-הַכֹּהֵן (י"ד, ב')
כתב הרמב"ם בהלכות טומאת צרעת: כשהאדם מתחיל לחטוא בלשון הרע, הקב"ה שולח צרעת אל ביתו תחילה וזאת  על מנת שיבין שבחר בדרך קלוקלת ויחזור בתשובה, אך אם האדם אינו חוזר בו מטעותו, נגע הצרעת עובר לבגדיו ואם אינו מבין שוב את מעשיו הרעים ולא חוזר בתשובה גם הפעם, בורא עולם שולח את נגעי הצרעת בגופו ממש.
אמר ריש לקיש: "מהו שכתוב זאת תהיה תורת המצורע" – זאת תהיה תורתו של המוציא שם רע. כלומר זה שדיבר לשון הרע. הוסיף ואמר ריש לקיש על הנאמר בקהלת: " אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון" – לעתיד לבוא יתקבצו כל החיות ויבואו אל הנחש ויאמרו לו, האריה דורס ואוכל, הזאב דורס ואוכל, ואתה מה ההנאה שלך? יענה להם הנחש – וכי מה יתרון לבעל הלשון – אדם האומר לשון הרע מה יתרונו. על זה אמר ריש לקיש - כל המספר לשון הרע מגדיל עוונו עד השמים.
אמר רב חסדא אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן. ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא: כל המספר לשון הרע, אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם שנאמר (תהילים) – "מְלָשְׁנִי בַסֵּתֶר רֵעֵהוּ אוֹתוֹ אַצְמִית גְּבַהּ עֵינַיִם וּרְחַב לֵבָב אֹתוֹ לֹא אוּכָל". אל תיקרי "אותו לא אוכל" – אלא "איתו לא אוכל" ויש גם דורשים זאת כלפי גסי הרוח.

מעשה במלך שעבר ברחובה של עירו בליווי של שרו היהודי. לפתע יצא גוי מאחת החנויות והחל לקלל ולגדף את היהודי. המלך שחרה אפו למשמע קללות וגידופים אלו ציווה את היהודי לכרות לגוי את לשונו הרעה. מה עשה היהודי, הלך וקנה מתנות טובות ויפות לאותו הגוי והחל מכבדו. והנה יום אחד כשהמלך ושרו היהודי שוב עברו ברחובה של העיר בסמוך לחנותו של אותו הגוי, יצא הגוי מחנותו והחל לברך ולשבח את היהודי. המלך בראותו זאת התפלא ואמר "הלא ציוותי אותך לכרות את לשונו". ענה היהודי למלך: "כרתי את לשונו הרעה וכעת יש לו לשון טובה".

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - דברים (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - מטות מסעי (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים