שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 15:12:43 - 07/04/2017  צפיות: 1514

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה חג הפסח התשע"ז


דבר תורה חג הפסח התשע

דבר תורה – חג פסח
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לחודשי השנה , וייקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו.
הראב"ע בביאורו על הפסוק "שבעת ימים מצות תאכלו", טעם מצות תאכלו זכר לאכילתם בצאתם ממצרים בשל החיפזון, מצת חיפזון היא. כי לא ציווה שיאכלו את המצות במצרים, רק הנאכלות עם הפסח לפני חצות הלילה – על מצות ומרורים יאכלוהו. ושבעת ימים אכלו עד שטבע פרעה וחילו ביום השביעי. ומדוע באמת לא אפו חמץ בצאתם ממצרים והלא לא נאסרו באתה שנה בחמץ כל השבעה? כי הענן היה מוליכם יומם ולילה לא היו מתעכבם בחנותם עיכוב רב. מעתה הקב"ה שציווה את ישראל עוד מראש חודש ניסן של שנת יציאת מצרים שלדורות הבאים יתחייבו במצות מצה שבעת ימים ועדיין לא יצאו ממצרים ולא אפו את הבצק בחיפזון, היה זה על שם העתיד כי ידע הקב"ה שכך יארע להם ביציאתם והעד לכך שהרי גם מצות הפסח נצטוו מר"ח ועדיין לא פסח על בתיהם ובוודאי על שם העתיד. (מקור חיים השלם)
ימי ניסן הם ימי תשובה כמו תשרי. ניסן הוא בבחינת תיקון הברית ועל ידי שמחה ממשיכין קדושת ושמחת ניסן בכל השנה כולה וזוכין לתקן הברית ולנהל ממקרה לילה חס ושלום. ההגדה של פסח הוא תיקון הברית על כן אומרים, על כן אומרים ההגדה בקול רם כי הקול מעורר הדעת ועל ידי זה זוכה להתגלות הדעת וזה עיקר הגאולה. כי גלות מצרים היה על פגם הברית שהוא פגם הדעת גם היין של ארבע כוסות הוא תיקון הדעת שהיא בבחחינת תיקון הברית. (מועדי ה' ניסן ופסח, ליקוטי הלכות, שלוש רגלים)
ארבעים ותשעה ימי הספירה הם כנגד ארבעים ותשעה שערי תשובה שהם כנגד ארבעים ותשע אותיות שבשמות השבטים שעל ידי אלו האותיות והשערים אנו  צריכים לשוב בתשובה איליו יתברך. ושבועות הוא בחינת שער החמישים שהוא בחינת התשובה של ה' יתברך.

תפילה לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב
"ותהיה בעזרנו שנזכה לקבל עלינו קדושת חג הפסח בקדושה נוראה ועצומה ובשמחה, ובחדוה גדולה. ונזכה לקיים מצוות ארבע כוסות של יין של פסח בשלמות כראוי בקדושה גדולה. ותפתח לנו אור הדעת, ותשפיע עלינו אור קדושת המוחין העליונים, שנזכה שיהיו נמשכים עלינו בפסח כל המוחים הקדושים מוחין דגדלות ומוחין דקטנות. ונזכה לסדר הסדר של פסח בקדושה גדולה כראוי, ותעזרנו לומר ההגדה בקול רם, בכוונה גדולה ונוראה ובשמחה ובחדוה רבה ועצומה, ובהתעוררות גדול ובהתלהבות נמרץ, בקדושה ובטהרה גדולה, עד שהקול יעורר הכוונה, עד שאזכה על ידי זה לתיקון הברית ולתיקון הדעת בשלמות באמת, עד שאזכה לבא לחידושי תורה אמיתיים ואזכה להמשיך תמיד דיבורים חמים כגחלי אש על ידי תפילה ותחנונים".

מעט מהלכות הפסח

1.      כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחיל ליל חמישה עשר עד סוף יום האחד ועשרים בניסן במזיד חייב כרת שנאמר כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא.

2.      חמץ בפסח אסור בהנאה, שנאמר לא יאכל חמץ, לא יהא בו היתר אכילה.

3.      המניח חמץ ברשותו בפסח אעפ"י שלא אכלו עובר בשני לאוין, שנאמר לא יראה לך שאור בכל גבולך ונאמר שאור לא ימצא בבתיכם. ואיסור החמץ ואיסור השאור שבו מחמיצים הוא.

4.      מצה מן התורה להשבית המץ קודם זמן איסור אכילתו. שנאמר ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם.

חג שמח

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת קורח

  • פרשת השבוע - פרשת ויקהל - פקודי (התשע"ג)

  • השגחה בכל מצב וזמן-מקץ
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים