שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:56:38 - 20/03/2017  צפיות: 2136

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - ויקהל - פקודי (התשע"ז)


פרשת השבוע - ויקהל - פקודי (התשע

פרשת השבוע – ויקהל-פקודי

פרשתנו פותחת בחזרתו של משה רבנו על תרומתם החשובה של עם ישראל  הנחוצה למלאכת בניית המשכן. משה רבנו מונה שלוש עשרה דברים של עם ישראל לנדב ומפרט את חלקי המשכן וכליו שלעשייתם נועדו תרומתם. משה רבנו לראשונה מקהיל את כל עדת בני ישראל דבר שלא מצאנו בפרשות קודמות ובאסיפה זו מכריז משה על מגבית כללית לצרכי הכלל, לצורך כפרת עוונות של עם ישראל ולכן נדרש שכל העם יהיו נוכחים ויקחו חלק בעשייה כל אחד בדרכו הוא. עם ישראל עומד במשימה כמו שכתוב "והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה והותר".
במסכת יומא (ט') אמרו חכמינו ז"ל, שבית המקדש השני נחרב בשל שנאת חינם ואכן מי שמתבונן היטב בקורות האומה בסוף ימי בית שני מבין שמחלוקות ופרדו גרמו לחורבן העם והארץ ולגלות ארוכה כקץ.
משה רבנו רוצה למנוע מצב כזה ולכן מקהיל את כל עדת ישראל ובכך מרמז לדורות הבאים שקיומו של העם והמשכן תלויים בכך שתשרוד אחידות אמיתית בין איש לרעהו בכל חלקי העם. (ליקוטי אהרון – פרפראות לתורה)

"והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים" (ל"ה, כ"ו)
על פסוק זה אמר רבי נתן: מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח כנזכר בבמדבר פרק ז' ובמלאת המשכן לא התנדבו תחילה? אלא כך אמרו הנשיאים: יתנדבו ישראל מה שיתנדבו, וכל מה שיחסר אנחנו נשלים. אך כיוון שישראל השלימו את כל המלאכה, שנאמר: "והמלאכה הייתה דיים", אמרו הנשיאים מה עלינו לעשות? הלכו ושאלו על כך את שה רבנו. ענה להם משה רבנו, הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. ומאיפה יביאו אבנים יקרות כאלו? חס על הנשיאים בורא עולם וציווה את ענני הכבוד שיקחו אבני שוהם מגן עדן, ככתוב: "והנשיאים הביאו" – תרגם יונתן בן עוזיאל: העננים הביאו לבית הנשיאים אבני שוהם. וכיוון שהנשיאים אחרו להתנדב במלאת המשכן נחסרה האות י' משמם – כתיב חסר בתורה לעולמי עד.

"ויקהל משה...לעשות אותם" (ל"ה, א')
על פסוק זה אמר האדמו"ר מטשרטקוב זצ"ל: בכוונת המצווה ישנו הבדל בין אנשים, יש מכוונים יותר ויש מכוונים פחות, אך עצם עשיית המצווה נעשית בין כולם אותו הדבר וזה הרמז, שנאמר:"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו' לעשות אותם" שבכדי לעשות את כולם שווים.

"וביום השביעי יהיה לכם קודש" (ל"ה, ב')
החיד"א זצ"ל אומר על פסוק זה רמז יפה, שיום השבת גם ה – "לכם" שזה המאכלים והשינה הוא קודש.

"ויאמר משה ראו קרא ה'" (ל"ה, ל')
יידוע מאמר חז"ל שאדם שהוא אהוב על בני אדם, הם קוראים לו בשמו, והוא בצלאל: בצל – אל. וזאת כי בן אורי בן חור למטה יהודה דהיינו בן אם אור לו, או חלילה חור לו. דהיינו צער לו, ואף מטה בא לו דהיינו שברה לו מכה ובכל זאת יהודה מודה להקב"ה ולכן בא הפסוק ואומר מהו שכרו?וימלא אותו רוח אלוהים בחכמה ובתבונה וגו' (פניני דניאל)

"ובחרושת אבן למלאת" (ל"ה, ל"ג)
חכמינו מספרים על רבי עקיבא שהיה בהתחלה עם הארץ והתחיל לאחר מכן ללמוד תורה לאחר שראה טיפות של מים מחוררים אבן ולמד מזה מוסר השכל – אם טיפות המים יכלו לאותה האבן הקשה, הרי לימוד תורה בהתמד יכול בוודאי לחדור ללב אנושי ויהיה מאובן ככל שיהיה.

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • איזון המציאות - הכנה רוחנית ומעשית ליום

  • פרשת השבוע - תזריע מצורע (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - פרשת יתרו (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים