שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:20:46 - 26/02/2017  צפיות: 1468

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - תרומה (התשע"ז)


פרשת השבוע - תרומה (התשע

פרשת השבוע – תרומה

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

"ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" (כ"ה, ב')
רש"י: לי – לשמי.
המלבים מסביר מדוע נאמר "נאמר" ויקחו" ולא "ויתנו", לפי שבאמת הכל שייך להקב"ה, אלא שבתרומתו האדם עושה מעשה טוב בממונו לשם שמים הרי הוא קונה אותו לעצמו, כדרך שאמרו  חכמינו שעל ידי הברכה מתקיים "הארץ נתן לבני אדם", ונמצא אפוא שהוא נותן את שלו. אם כן יוצא שרק עם נתינת התרומה לה זה נעשה בבחינת "ויקחו" , שהם לוקחים וקונים זאת לעצמם.
על פסוק זה אומר בעל ה"קדושת לוי", שבזמן שיש לבני ישראל רצון ונדיבות הלב לקיים מצוות לשם שמיים אומר השם יתברך "לי תרומה" – משמע שהקב"ה מגיע ע"י כך להתרוממות, כשישראל עושים רצונו של מקום ואז מוסיפים כח בפמליא של מעלה.
מעבר לתרומה של בני ישראל ,מוסיף על כך  החיד"א ואומר "יקחו נא תרומה גם ממני" – שהקב"ה יתן את תרומתו, שכן אמרו חכמינו ז"ל, שהעננים הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים, ואין עננים אלא נשיאים וזו הייתה התרוממות רוחו של הקב"ה.
הרבי מקוצק היה אומר: "ויקחו לי, לשמי – תרומה". שתקחו את שמי כאשר הוא מורם ונבדל מכל העולם הזה.
בעל חידושי הרי"ם אמר על פסוק זה: "לי לשמי" – שאפילו לא תהיו מתכונים כי נתינותיכם תביאנה לידי השראת השכינה אלא פשוט "לשמי" – משום שכך עלה ברצוני. הכוונה היא , בתמימות. שיש למלא את רצון ה' יתברך גם ללא הבנה והסבר. וזו הכוונה הגדולה ביותא והנשגבת ביותר.
תרומה בממון עליה אמרו חכמינו "צדיקים, ממונם חביב עליהם יותר מגופם", וכי קשה הדבר להבין, איך הדבר יאה לצדיק לחבב בצורה עמוקה כל כך את הממון?
אלא  מתרץ זאת הגאון שפירא ז"ל, רבה של לובלין, שהצדיקים יודעים כמה פעולות טובות אפשרי לעשות בעזרת הממון, אפשרי להחיות את האדם, להחזיק תלמידי חכמים, להקים מוסדות תורניים, דברים לא שניתן לעשות בעזרת הגוף בלבד, לפיכך מחבבים הם את הממון יותר מגופם, ולעומתם בעלי תאוות הממון שמבזבזים את ממונם ואת זמנם רק לשם תענוגות הגוף הרי לגביהם כל הממון אינו אלא בשביל הגוף לבדו.
אמנם מצוות צדקה יש בה מעלות רבות וטובות אולם רק שנותנים עם ישראל מממונם, מהמון שלהם שנרכש ביושר, אולם ממון שנרכש בדרכים לא כשרות, אין הקב"ה דורש לקיים בממון זה מצוות שנאמר "כי אני ה' אוהב משפט ושונא גזל ועוולה".
"ועשו לי ארון עצי שיטים אמתים וחצי אורכו" (כ"ה, י')
לומדת כאן הגמרא על פסוק זה, שכל המוסיף גורע, ומסביר שהרי מידת אורך הארון היא אמתיים וחצי ואם נשמיט את ה – ו' יתקבל שרק חצי אורכו הוא אמתיים, ואילו אורכו המלא הוא ארבע אמות, מכאן שכל המוסיף גורע.
ונסיים בשאלה, מדוע נסמכה פרשת משפטים לפרשת תרומה?
לומר לך  שאין תרומתו של אדם נחשבת כתרומה אלא אם הוא השיג את כספו בצדק.

שבת שלום!

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - במדבר (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - פרשת יתרו התשע"ט

  • חג שני - שביעי של פסח (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים