שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:02:24 - 20/02/2017  צפיות: 1883

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - משפטים (התשע"ז)


פרשת השבוע - משפטים (התשע

פרשת השבוע – משפטים

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

"אם יקום והתהלך בחוץ" (כ"א – י"ט)
נראה לענ"ד לפרש הפסוק על אדם אשר התרחק חס ושלום מדרכי היהדות והתהלך מחוץ למסגרת ולא זו בלבד אלא שאותו האדם הגדיל לעשות ומרגיש שיש לו משענת להשען עליה ואף מרגיש נקי מכל חטא ועוון , באה התורה ואומרת שאפילו כל אלו "רק שבתו יתן" – דהיינו ישמור שבת ואז "רפוא ירפא" מעוונותיו ועל זה אמרו רבותינו שכל השומר שבת מוחלים לו על כל עוונותיו כתיב "שומר שבת מחללו" –אל תקרא מחללו אלא "מחול לו" (פניני דניאל)

"עין תחת עין" (כ"א - כ"ד)
נאמר בשם החתם סופר, על האמור בפרשת החובל שאין פירושו בעין ממש אלא בכסף ויש רמז בפסוק עצמו כי הוא עין תחת כסף זאת אומרת אותיות עין הן קודמות לאותיות כסף י' תחת כ', נ' תחת ס', ע' תחת פ', וזה הרמז שאדם החובל ישלם עין, ואיזה עין? אותה שתחת עין וזהו כסף.

מעלתם של תומכי תורה
בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסרו ממנו, כפתוריה ופריחה יהיו. התורה הזהירה שלא להסיר את הבדים מן הארון כיוון שעל ידם נשאו את הארון נתקדשו בקדושתו וזכו בעבור זה שתמיד יהיו יחדיו אף בעת שאין צורך בו. כך גם הדבר עם מחזיקי ותומכי תורה כיוון שהחזיקו תורה ותלמיד חכם בעודם בחייהם יזכו להיות ולחיות עימו לנצח בעולם האמת. וכך הוא בעיניין המנורה שם ציוותה התורה "עד ירכה עד פרחה מקשה היא" – כי אור המנורה יהיה מקשה אחת עם המנורה גופא להורות לנו שמחזיקי התורה יהיו לעתיד לבוא במקום אחד – באותו המקום יחד עם בעלי התורה. (החפץ חיים על התורה)

"אם כסף תלווה את עמי את העני עמך..."(כ"ב – כ"ד)
הגאון הצדיק רבי מרדכי בנט היה מפרש את דברי חז"ל במסכת פסחים בצורה הבא: האומר, סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בנו  הרי זהו צדיק גמור. באמת אין חולה בביתו, וכי למה הוא אומר דבר זה? בכדי שלא לבייש את העני שירגיש שמקבל מתנת חינם, בא האדם ואומר לו שעצם הנתינה היא לטובת עצמו הוא דהיינו לטובת הנותן ומשפחתו – הרי זה צדיק גמור. וזהו "אם תלווה את עמי" – ובאיזה צד? "את העני עמך" – שהעני הוא זה שעושה עימך טובה (החתם סופר)

ליקוטי ארון לרבי אהרון אהרון לרבי אהרון אזרד ז"ל

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת בלק

  • פרשת השבוע - דברים (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - כי תשא (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים