שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:28:52 - 08/02/2017  צפיות: 1116

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בשלח (התשע"ז)


פרשת השבוע - בשלח (התשע

פרשת השבוע – בשלח

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

"ויהי בשלח פרעה את העם" (י"ג – י"ז)
האור החיים הקדוש מעיר על פתיחת פרשת בשלח על הפסוק "ויהי בשלח פרעה את העם" – וכי פרעה שלח את העם, והרי הקב"ה הוציאם על אפו ועל חמתו של פרעה. אלא שהטעה הקב"ה את פרעה לחשוב שהוא בעצמו שלח את עמו על מנת שיתנחם בליבו – מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעובדנו" וירדוף אחרי עם ישראל ולבסוף יאבד עם חילו בים.

אחד המכשולים הגדולים של האדם הוא שהאדם חושב שכוחו ועוצם ידו עשו לו את החיל בין אם מדובר בעינייני פרנסה ובין אם מדובר בכל דבר אחר ורוב האנשים חוטאים בחטא זהו והינה ידועה תשובת חז"ל – אם אדם עשה חבילות של עברות שיעשה כנגדן חבילות של מצוות. עיניים רמות – "והיו לטוטפות בין עיניך". לשון שקר – "ולמדתם אותם את בניכם"...לב חורש מחשבות אוון – "והיו הדברים האלה על לבבך". יפיח כזבים עד חמס – אתם עדי נאום ה'. משלח מדנים בין אחים – "בקש שלום ורדפהו". כלומר, באותו האבר ובאותו העיניין שהאדם חטא יכביר בו מצוות ומעשים טובים.

"והעליתם את עצמותי מזה אתכם" (י"ג, י"ט)
יוסף הצדיק אמר לאחיו אם אתם רוצים להגאל היזהרו מאוד במידת האחדות – והעליתם את עצמותי מזה אתכם שמרמז על מידת האחדות. מה שאין כן אם יש פירוד, פירוד מביא לגלות כפי שביארו חז"ל על הפסוק שנאמר בשעה שיוסף נשלח על ידי אביו יעקב לראות בשלום אחיו: "את אחי אנוכי מבקש". והתשובה שקיבל יוסף "נסעו מזה" והפירוש הוא שאחיו של יוסף נסעו והתרחקו מן האחדות. וכיוצא בזה חורבן בית המקדש השני שנחרב בשל שנאת חינם וכנגד זה תצמח הגאולה – ותבוא על ידי אהבת חינם. (ליקוטי אהרון לרבי אהרון אזרד ז"ל)

פרשת המן
ע"פ המנהג בשם רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל הרה"ק, בקהילות השונות נוהגים לקרוא את "שלישי" ביום השלישי בשבוע בו חלה פרשת בשלח (שניים מקרא ואחד תרגום) וזאת כסגולה לפרנסה.

"ויהי בשלח פרעה" (י"ג, י"ז)
זוהי דרכם של כל שונאי ישראל בכל העיתים, תחילה שוטמים אותנו ומאשימים אותנו בכל ומבקשים להפטר מאיתנו, אולם בבוא עת העזיבה, צווחים הם על שאנו עוזבים ועושים כל שביכולתם להשאירנו. (ע"פ פרדס יוסף)

"ולא ניחם אלוהים דרך ארץ" (י"ג, י"ז)
הקב"ה לא נחם באופן טבעי כדרכו של עולם, שהרי בעולם לחם עולה מן הארץ ומים יורדים מן השמים, ואילו עם עם ישראל נהג רבונו של עולם להיפך, לחם הוריד מן השמים – מן, ומים העלה מן הארץ – עלי הבאר.

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - מקץ, שבת חנוכה תש"פ

  • כיצד לא לדרוך במקום-עקב

  • פרשת השבוע - לך לך (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים