שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:13:40 - 31/01/2017  צפיות: 1797

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בא (התשע"ז)


פרשת השבוע - בא (התשע

פרשת השבוע – בא

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

מכיוון שראה משה את תוצאת מכת הברד שגם לאחר שמתודה פרעה על חטאיו ואומר "חטאתי הפעם ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים", מייד לאחר מכן הוא חוזר לסורו ולדרכו הרעה, לכן בציווי שנוכחי שהוטל על משה ללכת שוב אל פרעה ולהתרות בו, הוזקק ה' להוסיף לו דברי הקדמה בכדי שלא יתמה משה אחר השליחויות הללו למרות שפרעה אינו זז מדעתו. על כן הקב"ה מבאר למשה ומסיר לו שהכל נעשה במכוון על מנת להשלים את תכלית המכות כי כך על פי הדין יספוג פרעה ועמו את כלל העונשים הראויים להם וכך בעזרת האותות והמופתים גם ברואי העולם ילמדו להכיר בגודלו ובמוראו של הקב"ה ובכך יתפרסם כבוד מלכותו בעולם. שכן המכות נועדו לא רק למצריים בלבד אלא גם לשאר יושבי הארץ שלא הכירו בקב"ה ובנוסף גם יועדו עבור עם ישראל עצמו על מנת שיהיה חקוק בזכרונם מדור לדור וישרישו את גדולת ה' לצאצאיהם.

"ויהי חושך על ארץ מצרים וימש חושך" (י', כ"א)
הספורנו אומר שהחושך הרגיל הוא אינו בריאה בפני עצמה, אלא הוא מהווה הצד השלילי של האור – העדר אור, ובמקום שאין אור ממילא ישנו חושך. לפיכך אין כל ממש בחושך הזה ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אבל החושך של מצרים היה בריאה מיוחדת שנבראה לצורך אותה השעה ובחושך זה – היה בו ממש – "וימש חושך" עד ששום אור לא היה בכוחו לגרש את חושך זה.

"לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו" (י', כ"ג)
החושך הגרוע ביותר הוא כאשר איש אינו רוצה לרואת את אחיו בצערו ולהושיט לו יד ועזרה. אולם התוצאה היא שכאשר אדם מתעלם מדחקו של חברו אין הוא עצמו יכול למוש ממקומו – "ולא קמו איש מתחתיו. (חידושי הרי"ם)

"ולכל בני ישראל היה אור במושבותם" (י', כ"ג)
עם מכת החושך זכו בני ישראל לאותו האור שנברא ביום הראשון של מעשה בראשית  כאשר אמר הקב"ה, "יהי אור". אור זה נגנז אז כדי שלא יוכלו הרשעים להינות ממנו, ועכשיו כאשר ממילא היה חושך לרשעים יכולים היו בני ישראל להינות מאור זה. ולפיכך אמרו חכמינו כי בני ישראל ראו בעזרת אור זה מחבואיהם הנסתרים ביותר של המצרים. זה כוחו של האור הגנוז שאין כל נסתר לפניו (בשם הה"ק מקוצק זצ"ל)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • עשיה אמיתית לשם שמים-פנחס

  • פרשת השבוע - מטות-מסעי

  • פרשת השבוע - דברים (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים