שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 12:43:49 - 26/01/2017  צפיות: 1341

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - וארא (התשע"ז)


פרשת השבוע - וארא (התשע

פרשת השבוע – וארא

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

"וארא אל אברהם אל יצחק" (ו', ג')
וארא פירש רש"י אל האבות ולא מובן מה בא רש"י לחדש במקרה הזה? ואמרתי לעניות דעתי שאפשר לפרש שהקב"ה נגלה אל כל האבות בבת אחת שאז בסתם באה הגאולה וכמסופר בגמרא במסכת בבא מציעה פ"ה, בר"ח ובניו שאמר אליהו לרבי אם יקים את כל האבות יחד ויתפללו תבוא הגאולה והזמן עוד לא הגיע לכן כאן אמר רש"י וארא אל האבות דהיינו כולם יחד ולכן הייתה גאולה ממצרים (פנני דניאל)

בהגדה לפסח של רבי מימון בן עטר זצ"ל נכתב "הנה אני שולח את כל מגפותי אל לבך" (ט', י"ד) לכאורה המילה כל נראית מיותרת אולם יש כאן רמז לדעתו של רבי עקיבא שאמר במצרים לקו בחמישים מכות – כמניין "כל".

מעשה שמסופר על בעל "החפץ חיים" זצ"ל כאשר אחד מתלמידיו עבר לפני ביתו באחד מימי שישי ולפתע שמע קול צחוק מתהדהד ובוקע מחלונות ביתו של החפץ חיים הקדוש, התלמיד נפעם ולא האמין למשמע אוזניו שכן מעולם לא שמע את רבו צוחק בקול גדול ובטח שלא בצחוק שחוצב קירות. מיהר התלמיד לעבר ביתו של החפץ חיים וניגש לעבר החלון לנסות להציץ ולראות על שום מה הצחוק, ואז נגלה לפניו מראה, רבו חפץ חיים שוקד על לימודו ועוסק בלימוד מכת שחין ונאמר בה "ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה – בושו ונכלמו וחפרו ראשם בהיותם מלאי שחין (רמב"ן), החפץ חיים ממש ראה את הדברים במוחש לנגד עיניו, כאילו הוא ניצב מול היכלו של פרעה הרשע וליד משה רבינו ואהרון הצדיקים, וכביכול הוא רואה את החרטומים מתגרדים אל מול עיניו ובורחים מבושה, והחפץ חיים אינו יכול שלא לצחוק לנוכח המראות ובנוסף מראהו של פרעה יושב ומתגרד על כסאו. על כן פרץ החפץ חיים בצחוק גדול למבוכתם של פרעה וחבר מרעיו הרשעים, כמה גדול היה החפץ חיים שכל הלכה שלמד וכל בירור שברר ראה הכל לנגד עיניו בצורה מוחשית, הינה כך צריך ללמוד.

"ולקחתי אתכם לי לעם...והבאתי אתכם אל הארץ (ו', ז-ח')
מעידים על כך חכמי ישראל: שנינו במסכת ברכות (ה) תורה, ארץ ישראל ועולם הבא לא ניתנו לישראל אלא על ידי ייסורים. מאמר זה מבוסס על ההבטחה שנתן הקב"ה למשה בפרשת השבוע "ולקחתי אתכם לי לעם" – זה מתן תורה והבאתי אתכם אל הארץ, זו הכניסה לארץ ישראל. בפסוקים אלו ניתנת לישראל הבטחה ברורה ומפורשת שהשעבוד הקשה במצרים עתיד לעשותם ראויים לקבלת שתי המתנות היקרות ביותר והן: התורה וארץ ישראל ועל זה אומר דהע"ה, "עת צרה ליעקב וממנה יושע" ולכן תורה, ארץ ישראל והעולם הבא ניתנים רק בייסורים. (פרפראות לתורה)

מלוקט מתוך ספרו של רבי אהרון אזרד ז"ל

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - נח (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - פרשת וילך

  • דבר תורה - פרשת שלח התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים