שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:53:48 - 09/01/2017  צפיות: 1529

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - ויחי (התשע"ז)


פרשת השבוע - ויחי (התשע

פרשת השבוע – ויחי

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

"ויחי יעקב בארץ מצרים" (מז, כה) – המידה המיוחסת ליעקב היא מידת האמת  - "תתן אמת ליעקב", בעל חידושי הרי"ם אמר על פסוק זה שבהינתן מידת האמת אפשר לבלות את כל העיתים הקשות והמצרים (לשון מיצר) הקשים ביותר...
רש"י: מדוע פרשה זו סתומה? לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של עם ישראל מצרת השעבוד. על פירושו זה של רש"י מקשים המפרשים ושואלים, מה זה שנאמר במדרש כי כל זמן שאחד מן השבטים עוד היה חי לא היה שעבוד? ברם, שעבוד הגוף אמנם לא היה אבל שיעבוד הנפש הרוחנית כבר התחיל בכך שנסתרה האמת הפנימית בצורה קשה כל כך עד שהלב והעיניים לא היו רואים ומרגישים אלא את הצד הרוחני – והרי לך עיקרה של הגלות (שפת אמת)
עוד מוסיף רש"י ואומר: "דבר אחד שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו". על כך מעיר רבי בונם מפשיסחא ז"ל: מפני מה ביקש יעקב לגלות את הקץ? כיוון שכאשר יודעים את קץ הגלות המר אין הגלות קשה כל כך, ברם מן השמים רצו שהגלות תהיה קשה מבלי ידיעת קיצה ולפיכך נסתם ממנו – מיעקב.
יעקב אבינו מבקש: "ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים" (מז, כט) על כך מעיר רש"י: חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת. על כך מעיר מלא העומר, העלאתו של יעקב לקבורה בארץ ישראל אינה קרויה חסד של אמת לפי שיוסף קיבל שכר על כך, שגם עצמותיו הועלו לקבורה בארץ ישראל. על כך אומרת הגמרא במסכת סוטה (ט) "יוסף זכה לקבור את אביו, מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה", אולם, יעקב ביקש ממנו שאפילו בצורה זמנית לא יקבור אותו במצרים אלא עם מותו יעלה את עצמותיו מיד לארץ ישראל – ואז שפיר חסד ואמת. על מנת שזכותו תעמוד לישראל בעת קריעת ים סוף  - הים ראה וינוס – מה ראה? את ארונו של יוסף.
"חסד ואמת" – כל טובה שעושה אדם לחברו בעולם הזה אין הוא יודע אם אמנם טובה אמיתית או לאו, לעיתים סבור אדם כי הוא עושה טובה לחברו אך בפועל  מתברר שזו הייתה טעות רעה או שיצא מאותה טובה – רעה. לעומת זאת, חסד שעושה אדם עם המת זהו חסד אמיתי לפי שבוודאי המת זקוק לו (אוהל יעקב)
(מלוקט וערוך מתוך מעינה של תורה)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת פנחס

  • מלחמה רוחנית - פרשת בשלח

  • דבר תורה - פרשת בא התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים