שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:50:41 - 22/12/2016  צפיות: 1665

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - וישב (התשע"ז)


פרשת השבוע - וישב (התשע

פרשת השבוע – וישב

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו"
בפרשה זו יש גם את שלוות הגאולה וגם את מרירות הגלות. שלוות הגאולה מלבן ומעשו שנאמר "וישב יעקב", מרירות גלות כמו שנאמר "בארץ מגורי אביו", במילים מגורי אביו רמוזים רוגזו של יוסף אשר בעטיו נהפכנו לגרים בארץ מצרים. (אהבת חיים)

"כי בן זקונים הוא לו" (לז, ג)
בעל הטורים אומר, שראשי תיבות של "זקונים" הם ראשי התיבות של סדרי המשנה: "זרעים, קדושים, נשים, ישועות (נזיקין), מועד. משמע, יוסף למד מפי יעקב אבינו את סדרי המשנה. קשה הדבר, כי הלא ישנן עוד סדרי משניות – טהרות, ולמה לא נזכר גם הוא?
אמר על זאת האדמו"ר מגור ז"ל: על סדר טהרות צריך אדם לעמול ולטרוח בעצמו, זהו דבר שלא יכול לעבור מאב לבנו, אלא נרכש בלמידה עצמית בלבד.

"וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום" (לז, ד)
אחיו של יוסף לא יכלו לשאת את העובדה שהוא מדבר אליהם בדרך אחווה ושלום, כי הם טענו "אם אנחנו חוטאים בעינך הרי מצווה עליך לשנוא אותנו" – כנאמר, "הרואה בחברו דבר עבירה מצווה לשנאתו". ולמרות זאת דיבר אליהם בדרכי שלום ודרכי נועם. מכאן, או שאין יוסף רואה באחיו עוברי עבירה, או שלמרות שעוברים עבירה לא שונאם. ואם רואה באחיו עוברי עבירה, אז איך אינו שונאם...ומכאן שהוא עצמו עובר עבירה – ומכאן שנאו אותו. (תורת משה)

"ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו" (מ',כ')
יש השוללים את מנהג חגיגת יום ההולדת אך במקורות אנו מותאי שגדולי ישראל בדורות האחרונים נהגו לציין את ימי ההולדת שלהם. כך מובא בבן איש חי שנה ראשונה פרש ראה. "יש הנוהגין לעשות בכל שנה את יום הלידה ליום טוב וסימן יפה הוא וכן נוהגים בביתנו". לכן יש להודות ולשבח את בורא עולם ביום זה ויש המהדרים ומברכים "שהחיינו" על פרי חדש או על בגד חדש ולכוון גם על יום ההולדת.
יום ההולדת הוא יום של חשבון נפש שבו האדם יחשב כמה זמן עבר מתחילת חיו ומה הספיק לעשות באותם שנים וימים יברר את מעשיו וינצל יותר את זמנו.
ועל ידי חשבון נפש שיעשה האדם ישוב בתשובה שלימה.
מסופר על הגאון מהר"ח םלאג'י שהגיע לגיל שבעים ועשה יום טוב לרבנן בכל שנה ביום בו נולד. כך גם נהג האדמו"ר מטאלאנא זצ"ל שהיה נוהג לערוך שולחנות ביום ההולדת שלו ושל בניו הקטנים והרבה בשמחה גדולה ובאמירת דברי תורה

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - בהעלותך (התשע"ז)

  • סוד תיקון הנפש בעבודת הקורבנות-ויקרא

  • פרשת השבוע - וישלח (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים