שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 18:05:14 - 15/12/2016  צפיות: 2125

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - וישלח (התשע"ז)


פרשת השבוע - וישלח (התשע

פרשת השבוע – וישלח

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

"קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך..."(ל"ב, י"א)
אמר יעקב אבינו שעל אף שהקב"ה עשה חסדים רבים עם יעקב אבינו בכל זאת נשאר שפל בעיני עצמו, והרי הוא מתיירא מפני אחיו עשיו. שהרי אינו יודע את "אשר עשית את עבדך". כאן מדגיש יעקב אבינו ואומר, את כל זה אתה עשית ואילו בעצמי לא הייתי יכול להושיע את עצמי במאומה, על כן במה איך . ליקוטי מגדים – מעיינה של תורה.

ידוע שאת ג התפילות תיקנו אבותינו הקדושים, אברהם אבינו תיקן את תפילת שחרית, יצחק אינו תיקן את תפילת מנחה ואת תפילת ערבית תיקן יעקב אבינו. אברהם אבינו תיקן את תפילת שחרית כי אברהם אבינו היה עסקו כולו הכנסת אורחים שכן מנהג הולכי הדרכים להשכים בבוקר לפני צאת החמה וכשמתפשטים קרני החמה הולכי הדרכים מחפשים מקום מסתור מהשמש על מנת לנוח על כן תיקן להם אברהם תפילת שחרית.

יצחק אבינו עסקו היה בין סוחרים שהיו באים לקנות ממנו בהמות ותבואה. דרך הסוחרים במסחר להגיע לפני הצהריים כי דרכם לישון כדרך המלכים ואחר כך יוצאים לדרכם למה שעות בלבד. ואותה שעה היא שעת המנחה על כן תיקן להם יצחק אינו את תפילת מנחה.
אבל יעקב אבינו שתיקן את תפילת ערבית כדרך המון העם הפשוטים, רועי הצאן ובעלי המלאכה אשר יוצאים לעבודתם משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הערב לקיים מה שנאמר יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב. יעקב אבינו ניצל מלבן הארמי בזכות תפילת ערבית

"כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב" (ל"ב, ה')
מדוע הדגישה התורה את המילה "כה"? על כך עונה הרב יונתן אייבשיץ על פי הנאמר במסכת סוטה ל"ה שבברכת כוהנים נאמר "כה תברכו", מכאן למדים שברכת כוהנים נאמרה בלשון הקודש ואף כאן יעקב הדגיש לשליחים לומר בלשון הקודש "עם לבן גרתי" שהרי מכאן למדים שעם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ואם היו אומרים בשפה אחרת לא היה ניתן לרמוז על כך (תפארת יונתן)

"ואת אחד עשר ילדיו" (ל"ב, כ"ג)
ודינה היכן הייתה? אלא שהניחו אותה בתיבה על מנת שלא יראה אותה עשיו ויחשוק בה ולכן נענש יעקב שיכולה הייתה להחזיר את עשיו בתשובה ולכן נפלה בידי שכם בן חמור. שואל הסבא מקלם מה חטאו של יעקב אבינו הרי חז"ל אמרו שכל המשיא את ביתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני ארי כל שכן אם משיאה לרשע גמור כעשיו אלא אומר הסבא מקלם שוודאי יעקב נהג כדין בכך שמנעה מעשיו אלא שהתביעה היא על כך שנעל את הארון יותר מידי בחוזקה שלא עשה זאת מיתוך צער שאינו זוכה להחזיר את אחיו בתשובה. (הרב שמחה זיסל מקלם)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - וישב (התשע"ז)

  • פרשת מסעי לאור הקבלה-מסעי

  • יהדות של כולנו
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים