שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 08:39:44 - 02/12/2016  צפיות: 2246

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - תולדות (התשע"ז)


פרשת השבוע - תולדות (התשע

פרשת השבוע – תולדות

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת חיי שרה מסתיימת בפסוק "וישכנו מחוילה עד שור... על כל פני אחיו נפל" (פרק כ"ה, פסוק י"ח). הכוונה היא לבני ישמעאל. ופרשת תולדות פותחת בכתוב "ואלה תולדות יצחק בן אברהם" (פרק כ"ה, פסוק י"ט). על הקשר שבין סיום פרשת חיי שרה לבין פתיחתה של פרשת תולדות אומרים חכמינו ז"ל, שע"פ סדר הפסוקים הללו באה תורתנו הקדושה לרמז לנו על הנבואה הבאה: כשיקויים בישמעאל "על כפני אחיו נפל" – משמע כשבני ישמעאל יפלו מגדולתם באחרית הימים יקום ויבוא גואל ישראל שהוא עתיד לצאת מזרעו של יצחק בן אברהם-תולדות יצחק בן אברהם.
כידוע מידת התמימות של יעקב אבינו הייתה משמעותית כל כך עש שהכתוב בחר לציין זאת "ויעקב איש תם יושב אוהלים" (כ"ה, כ"ז) – מכאן למדים שאף על פי שליעקב אינו היו תכונות רבות וטובות, בחר הכתוב לציין דווקא את המידה הזו, על מנת להדגיש כמה אדם צריך להתרחק מן השקר ולדבוק באמת – מכאן שאין לך מידה גדולה כמו התמימות והיושר (ע"פ דברי השל"ה הקדוש-רבי ישעיה הלוי הורביץ זצ"ל)
"ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים" (כ"ה, ל"ד) – רבים הפרשנים שהציגו את "העיסקה" שבה מכר עשיו ליעקב את הבכורה במחיר פעוט מאוד – "נזיד עדשים". כאן בא רבי עובדיה ספורנו ז"ל ואמר שיעקב קנה מעשיו את הברכוה במחיר שסיכמו בניהם, ולאחר מכן לאחר שסיימו את עיסקת המכירה התפנו וישבו לאכול- אז נתן יעקב לעשיו נזיד עדשים, שזו הייתה רק תוספת מצד יעקב כפי שנהוג שלאחר סיומה של עסקה חשובה מקיימים סעודה.

פחד ואימה
מעט לפני שתפילת ערבית של שבת קודש עמדה להסתיים, רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל נראה כאילו הוא מתחנן בתפילתו, הוא סחף עימו את כל הקהל לעוד תפילה ספוגת אהבת ה' ויראתו. בין הקהל נדחק לו גם רבי צבי מיכל שפירא זצ"ל שזכה להתבונן בצורה טובה בפניו של רבי דיסקין ובאותו הרגע רעד ואימה אחזו אותו. ברגע שרבי דיסקין הגיע למילים "לפניו נעבוד ביראה ופחד" נראו פניו של רבי דיסקין כמתארות את מילים אלו בצורה מדהימה. רבי צבי מיכל העיד כי פניו של הרב הפכו צבע אדום ונעשו כלהבות אש של ממש, הוריד שבמצחו בלט והתרחב לגודל של כאצבע. יראת שמים זו הרטיטה את ליבו של רבי צבי מיכל שפירא ומאותו היום המליץ לכל החפץ ללמוד דרכה של יראת ה' שילך ללמוד אצל רבי יהושע לייב דיסקין תפילה מהי.

מי ייתן ונזכה היות מוארים באורו הקדוש, אמן!

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - ויקהל (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - פרשת שמיני (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים