שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 07:12:22 - 21/11/2016  צפיות: 1768

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ז)


פרשת השבוע - חיי שרה (התשע

פרשת השבוע – חיי שרה

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתו של שת בן אליהו ז"ל שהשבוע פקידת שנתו

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

כיידוע, פרשה זו נקראת "חיי שרה" על אף שבפרשה זו מתוארת מיתתה של שרה אימנו, וכשם שהפרשה האחרונה בספר בראשית נקראת "ויחי" – שם מתוארת מיתתו של יעקב אבינו למדים מכך "שצדיקים במיתתם נקראים חיים" (ברכות י"ח, ע"ב)

"מאה ועשרים שנה ושבע שנים" (כ"ג, א)
רש"י במקום אומר: "בת ק' כבת כ'".
לזיקנה ישנן הרבה מעלות משלה עצמה ובהן, יישוב הדעת, מיתון בתגובות, קרירות לגבי תאוות וכיוצא בכך. ומצד שני גם לנעורים ישנן מעלות ויתרונות שונים: מרץ והתלהבות, זריזות, מוטיבציה וכו'
באה התורה ומספרת לנו שבשרה היו שתי התכונות ושתי המעלות גם יחד, היו בה את התכונות הטובות שבזיקנה והיו בה גם התכונות הטובות של הנעורים. ביותה בת כ' הייתה בעלת מעלות כשל בת ק', ובהיותה ב ק' עדיין נותרו בה את אותן התכונות של בת כ'.

"ויבוא אברהם לספוד לשרה..." (כ"ג, ב)
רש"י – מהיכן בא? מהר המוריה.
כאשר אברהם אבינו ביקש לספוד לשרה ולתאר את דמותה האצילית והכשרה ובין היתר למנות את מעלותיה ציין את מעשה העקדה שהתרחש בהר המוריה. שכן אם שרה אימנו חינכה בן כמו יצחק שמוכן למסור את נפשו על קידוש ה' מתוך שמחה אפשר להבין עד היכן הגיעו מעלותיה.

מדוע הקדים החפץ חיים לקדש ולטול ידיו לסעודה טרם אמר "שלום עליכם" כנהוג?
רבי יהודה לייב חסמן זצ"ל שהתארח באחת השבתות בישיבת ראדין והוזמן לסעוד בליל שבת קודש על שולחנו של ראש הישיבה רבי ישראל מאיר הכהן, בעל "החפץ חיים". תמהה מאוד רבי יהודה לייב חסמן על כך שמרגע שהתקבצו הסועדים לקידוש, דילג החפץ חיים על אמירת שלום עליכם ומייד פתח בקידוש, נטילת ידיים ובציעת הפת וסעודה. ורק לאחר זמן מה מתחילת הסעודה התפנה החפץ חיים לשיר את "שלום עליכם" כמקובל.
פנה רבי יהודה למארחו ושאלו לפשר המנהג התמוה.
השיב לו החפץ חיים – ידעתי שהאורח המכובד הגיע לכאן מעיר רחוקה ודאי רעב ועייף מתלאות הדרך. לכן מיהרתי לקדש ולסעוד. לעומת זאת, אצלי שאין המלאכים רעבים הם יכולים לחכות מעט לאמירת "שלום עליכם" שלנו...(פרפראות לתורה)

"ויהיו ....שני חיי שרה" (כ"ג, א)
הפסוק הראשון בפרשת חיי שרה מתחיל במילה "ויהיו" ומסתיים במילים "שני חיי שרה". מעיר על כך רבי אברהם מנחם בן יעקב רפא בפירושו "מנחה בלולה": "ויהיו" – שלושים ושבע, רמז לשלושים ושבע השנים האחרונות של שרה אימנו, הקראות "שני חיי שרה". כיידוע הייתה שרה בת תשעים כשילדה את יצחק. וכל אותן השנים קודם שילדה את יצחק אינן נחשבות אצלה שנות חיים כי מי שאין לו בנים חשוב כמת. למדים מכך ששנות חיי שרה היו רק שלושים ושבע כמניו אותיות "ויהיו"

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • הצפוי והבחירה במסע החיים - מטות

  • בירור הטומאה מהקדושה-נשא

  • פרשת פנחס (התשע"ד)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים