שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 08:16:33 - 31/10/2016  צפיות: 1685

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - נח (התשע"ז)


פרשת השבוע - נח (התשע

פרשת השבוע – נח

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל
לרפואת נטלי בת עליזה

פרשת נח קרויה על שמו של האדם שנבחר על ידי הבורא להמשיך את קיום העולם והמין האנושי עת גזר בורא עולם כליה על העולם. מובא במסכת באבות פרק ה', שהיו הדורות מאדם עד נח דורות חוטאים, עשרה במנין. בדברי חז"ל  בכמה מקומות מובא שהקב"ה לא גזר כליה לעולם כשחטאו הדורות כלפי הקב"ה, אך כשחטאו כלפי רכוש הזולת חתם את דינם. כמו שאומר רבי יוחנן במסכת סנהדרין. "דור המבול עברו על הכול ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר "כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". מכן נראה כמה חשובה מעלת כבוד הזולת ורכושו שכן אין הקב"ה ממצא את מלוא גזר הדין עם החוטאים כלפי אלא עם אותם אלו שפוגעים בנפשם וברכושם של הזולת. על זה אמר רבי חנינא בן דוסא: "כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו". (אבות, ג' י')
התורה אינה מפרטת את קורות חיו של נח עד תקופת המבול – כשש מאות שנה. וגם לא מפרטת את שלוש מאות וחמישים השנים בהם חי לאחר המבול. זאת ועוד הפרשה למעשה מסכמת או נכון יותר מדלגת על שש מאות שנה.
כיידוע פרשה זו עוסקת בבני אדם מושחתים שהשחיתו עצמם וידוע שבשל סיבה זו נחרב העולם. וכמו שכתב רש"י שאפילו בהמות ועופות השחיתו דרכם שנזדקקו למין שאינו מינו.

"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו"
באחת מדרשותיו של החוזה מלובלין (רבי יעקב יצחק הורוביץ) שאלו אותו תלמידיו: יאמר לנו רבנו, מי גדול יותר האם ערכו של "התמים" עולה על פני ערכו של "הגדול", או שמא יפה כוחו של האדם הגדול על פני התמים?"
ענה להם החוזה הקדוש: ראו ע"פ ההלכה כיצד על אדם לבצוע את החלה עת בואו לסעודת שבת קודש. שעה שמונחות לפני האדם שתי ככרות לחם, האחת חלה גדולה שאינה שלימה, כיוון שפרסו ממנה פרוסה אחת והשנייה קטנה ושלמה. על האדם לבצוע כמובן מן החלה השלמה והקטנה על אף קטנותה. משמע מכאן ש"התמים" עדיף על "הגדול".

(פרפראות לתורה)
"את שם את חם ואת יפת"
בשל מה יש ריבוי "את" והרי התורה יכלה לכתוב "את שם חם ויפת?" אלא שמשלושה אלו נפצה כל הארץ  ואותם שלושה בנים היו ליסוד ולדוגמה לכל אנשי הארץ, כי כל אנשי הארץ נחלקים לשלושה חלקים: צדיקים, בינוניים ורשעים. על כן ציין הכתוב שלושה "אתים" שמשם נולדו הצדיקים ומחם הרשעים ומיפת הבינוניים.

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - חוקת (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - ויקהל (התשע"ד)

  • דבר תורה - פרשת תולדות התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים