שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 00:42:05 - 28/10/2016  צפיות: 2245

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בראשית (התשע"ז)


פרשת השבוע - בראשית (התשע

פרשת השבוע – בראשית

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

סימנא טבא אנו מתחילים שוב במחזור קריאת פרשות השבוע בפרשת בראשית. המון דברים נאמרו על הפסוק הפותח את התורה בכלל ועל המילה ואפילו על האות הראשונה בפרט. בשם הגאון רבי אליהו מווילנא נאמר על הפסוק הראשון "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ..." – העולם מתקיים על "בראשית" – מילה בה נרמזים שישה דברים בנוטריקון: ב-ביאה (חיי אישות), ר – רחיצה, א – אכילה, ש – שתייה, י – ישיבה, ת – תרדמה. וכן שישה דברים נוספים נרמזים במילה בראשית: ב – בינה, ר – ראייה, א – אמירה, ש – שמיעה, י – יישוב, ת – תלמוד. על ראשי תיבות אלו מוסיף הגאון ואומר שבלעדיהם העולם לא היה מתקיים אפילו שעה אחת, כמו שנאמר בתהלים: "כי השתות יהרסון, צדיק מה פעל?"  השתות – יסודות, שללא יסודות אלו העולם אינו מתקיים אפילו רגע אחד.

על לשון הכתוב אמר האדמו"ר רבי זאב וולף מסטריקוב:
"ברא" – משמעו בארמית, "בן".
הפועל "ברא" משמעו, בריאות.
"בר" – משמעו במקרא, "תבואה"
שכן אלו שאיפותיהם של רובו של העולם: בנים טובים ובריאם, בריאות הנפש והגוף, ופרנסה ברווח.

הברכה השישית בברית הנישואין, לאחת מחתונות ישראל הזדמן נוכרי אחד ששלט היטב בלשון הקוד. כששמע הנוכרי את הברכה השישית "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם", תהה על פשר הברכה ושאל את אחד התלמידים החכמים שנכחו באותה החתונה מה משמעות הברכה, האם הייתם נוכחים עם אדם וחווה בגן עדן שאתן יודעים עד כמה שמח אדם הראשון עם אשתו חווה?
ענו לו על זה: בברכה זו טמונה כוונה גדולה והיא ראויה לכל אדם ואישה שנכנסים בברית נישואין כשם ששמח אדם הראשון בלא ספק באשתו  ולא נתן עיניו באישה אחרת שהרי חווה אישתו הייתה אחת ויחידה בעולם כך אנו מאחלים לחתן ולכלה הבאים בברית הנישואין שיזכו לראות בחייהם תמיד זה את זה כאילו הם היחידים בעולם כולו וכתוצאה מכך תשרה בעזרת ה' בביתם אהבה, אחווה, שלום ורעות.
(פרפראות לתורה)

"ויכלו השמים והארץ וכל צבאם" (ב', א')
מצווה מדברי סופרים להדליק נר בערב שבת וראוי לאישה להתפלל אחר ההדלקה לבנים תלמידי חכמים. נהגנו להדליק שתי נרות, האחד כגד "זכור" והשני כנגד "שמור".
אפילו עני שאין ברשותו אוכל חייב במצוות הדלקת נר, ילך וישאל אחר הפתחים ויחזר אחר נר. טוב שהאיש יעסוק במלאכת תיקון הנרות ויניחם בפמוט וכו'.
מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת שנאמר: "זכור את יום השבת לקדשו", כלומר, זכירת שבת וקידוש, ומדברי סופרים נדרש שזכירה זו תהיה על כוס יין. נשים וגברים חייבים בקידוש מן התורה.
אסור לטעום כלום קודם הקידוש, אפילו מים. אחד שטעה ואכל קודם הקידוש, אפילו אכל סעודה גמורה מקדש לאחר מכן.

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת וישב (התשע"ג)

  • דבר תורה - פרשת וישלח התשע"ח

  • פרשת ואתחנן (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים