שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 10:32:51 - 21/10/2016  צפיות: 3124

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: דבר תורה - שבת חול המועד סוכות


דבר תורה - שבת חול המועד סוכות

פרשת השבוע – שמיני עצרת
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל
אף על פי שכל מועדות ישראל מצווה גדולה לשמוח, בחג הסוכות הייתה שמחה יתרה, שכן נאמר בו "ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים". וכיצד היו מקיימים מצוות שמחה זו: בערב יום טוב הראשון של חג הסוכות היו מייעדים מקום מיוחד בעזרה לנשים מעלה ואנשים למטה על מנת לשמור על עירוב. ומהקרבת קורבן התמיד של בין הערביים של אותו היום היו שמחים עד למחרת וכל אותו הלילה. היו מנגנים בחליל ובכינור עם נבל, מצלתיים ותופים. וכל אחד לפי ידיעתו בשירה או בניגון. ואומרים דברי שירות ותשבחות.
ושמחה גדולה הייתה נערכת בכל יום בבית המקדש ומקראת שמחת בית השואבה שעליה אמרו מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מעולם ואם נצרף למצוות שמחת בית השואבה את מצוות הלולב. הימים היו ימי דין, ומקיפין את המזבח בכל יום פעם אחת וביום השביעי שבע פעמים. השמחה הייתה מעצם עשיית המצווה ואהבת הבורא יתברך שציווה את עם ישראל במצווה, וכל אשר לא שמח בה ראוי להפרע ממנו "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב". וזכר למצווה זו שהייתה נהוגה בבית מקדשנו מצווה כיום להרבות בשמחה בבתי כנסיות. ועתה חרב בית הבחירה ואין מזבח להקיפו בערבות בהושענא רבה ואין לאן לנסך המים. וייתכן שמשום כך נשארים ערים כל הלילה בהושענא רבה ועוסקים בתפילות ובתחנונים לה' יתברך. (ספר מקור חיים, להרב ח.ד. הלוי)

"אמר רבי יוחנן שיתין מששת ימי בראשית נבראו" (סוכה מ"ט) יש לרמוז על פי מאמר חכמינו ז"ל, שבת - אחד משישים בעולם הבא, ועניין העונג והרוחניות הוא כפי ההכנה שעושה האדם במהלך השבוע כולו. שאם האדם מכין את עצמו לקשר עצמו לבוראו בששת ימי השבוע ואינו מטריד את שכלו בענייני העולם הגשמי, אז נקל לו לטעום עונג השבת הקדושה והרוחניות שהוא עונג מציאות אלוהותו יתברך ואור קדושתו שמתגלה בשבת קודש מה שאין כן באדם המוטרד בששת ימי השבוע בהבלי העולם הזה קשה לו להשיג את תענוג השבת. וזהו רמז "שיתין" – פירוש, החלק האחד מתוך שישים שאדם טועם בשבת מעין עולם הבא מנועם אור אלוהותו יתברך מששת ימי בראשית נבראו, שעל ידי ששת ימי המעשה שהאדם מכין את עצמו לקראת אלוהיו. (מאור ושמש)

שבת שלום ומועדים לשמחה!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • חג פסח - התשע"ח

  • פרשת השבוע - תרומה (התשע"ז)

  • פרשת כי תבוא (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים