שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 07:10:48 - 29/09/2016  צפיות: 2073

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - ניצבים (התשע"ו)


פרשת השבוע - ניצבים (התשע

פרשת השבוע – פרשת נצבים

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע, פרשת נצבים היא הפרשה השמינית בספר דברים. את פרשת נצבים קוראים תמיד בשבת שלפני ראש השנה והקשר לתשובה ברור כיוון שהפרשה עוסקת על נושא התשובה ועל גמולו ככתוב:"ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" ותחילת הפרשה מרמזת על יום הדין הקרב ובא אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם" – ניצבים לפני ה' – עומדים בדין לפני בורא עולם. ואין יפה יותר לאדם לחזור מדרכיו בימים אלו שלפני יום הדין. אין שבת  ניצבים שחלה לפני ראש השנה נחשבת "שבת מברכים" כשאר שבתות השנה. וזאת על מנת לבלבל את השן ולהימנע מקטרוגו שלא ידע מתי יחול ראש השנה, ורמז לדבר ניו למצוא בתהלים "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו" – חודש – ראש חודש, בכסה – שיהיה מכוסה וימנעו מלפרסמו ברבים.
ההפטרה של פרשת ניצבים היא האחרונה והאחרונה בסדרת ההפטרות שבע דנחמתא.

רבי חיים מאיר מוויזניץ הרבה להטיף לציבור שומעיו על חשיבות של מעלת הליכוד והאחדות בישראל וכך אמר באחת מדרשותיו: "משה פונה בקריאתו – ולא איתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת שהקב"ה רוצה שעם ישראל יהיה מלוכד לחטיבה אחת באחווה וברעות, כי הקב"ה אינו מוכן לכרות ברית עם ישראל כאשר הם אינם מלוכדים, בבחינת "אתכם לבדכם", איש איש לביתו ולעצמו, אלא הקב"ה כורת ברית עם עם ישראל כאשר הוא מאוחד כאיש אחד.

"שורש פורה ראש ולענה" – ראשי תיבות "שופר", שכן תקיעות השופר מחרידות את ליבו של השומע ומעוררות אותו לשוב בתשובה שלימה לבורא עולם, כדברי הנביא עמוס, "אם יתקע בשופר והעם לא יחרדו?", על כן קבעו חכמינו הקדמונים לתקוע בשופר בכל חודש אלול שהוא חודש הרחמים והסליחות ומכוחן של תקיעות אלו יתעורר ליבו של האדם וישוב בתשובה שלימה, ויעקור מליבו את כל השורשים הרעים והמרים כלענה המשחיתים את הגוף ואת נפשו של האדם.

"את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע...ובחרת בחיים..."
מעבר לכך עצם העובדה שהתנהגות טובה לא מביאה תמיד לברכה ולחיים ולהיפך התנהגות רעה לא תמיד מביאה לרע ולמוות מחזקת את העובדה שמדובר בבחירה חופשית, הקב"ה מבקש מאיתנו לבחור בטוב לא מתוך צפייה לקבלת פרס כלשהו אלא לשם הטוב בלבד.

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה'..." (כט',ט')
"היום" – זה יום ראש השנה, יום בו נפתחים ספרי צדיקים רשעים ובינוניים. כולם נידונים. וכיצד נזכה בדין? ע"י "אתם" – אלול, תשובה, מקובלת. נשוב בתשובה שלימה לפני ראש השנה ונזכה לכתיבה ולחתימה טובה בע"ה.
על כן על כל אדם לפשפש במעשיו בייחוד בעשרת ימי תשובה ולשוב בתשובה ממעשיו הרעים. ירבה במצוות וחסדים ומעשים טובים. ונוהגים לקום באשמורת ולומר סליחות לפני הקב"ה כמו שאמרו חז"ל "דרשו ה' בהימצאו" – זה בעשרת ימי תשובה. כל יום בין ראש השנה ליום הכפורים יכול לשמש כנגד כל יום מימות השבוע לתשובה. על כן כל אחד לפי כוחו יכוון לכפר באותו היום כנגד כל אותם הימים של כל השנה שחלפה. ובייחוד יש להיזהר בשבת תשובה שגם היא כנגד כל השבתות של השנה שחלפה.

מן החסידות
אמר רבי מנדל מקוצק זצ"ל: הקנאה והתאווה מגיעים משני מקורות, הקנאה – איתה האדם נברא, ואילו התאווה, רוכש אותה האדם עם הרגלו ועם גידלו במהלך השנים.

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - חיי שרה (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - שלח לך (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - פרשת ויחי (התשע"ד)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים