שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 00:14:41 - 11/09/2016  צפיות: 2246

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - כי תצא (התשע"ו)


פרשת השבוע - כי תצא (התשע

פרשת השבוע – פרשת כי תצא

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת כי תצא, היא הפרשה השישית בספר דברים.
בפרשת כי תצא יש את מניין המצוות הגדול ביותר מבין כל פרשות התורה. בפרשה מפורט המשך נאומו של משה רבנו, הפרשת מפרטת מצוות, איסורים וציוויים שונים, כגון: אשת יפת תואר – אדם היוצא למלחמה וחושק באשה. סדרי הצבא והנחיות לפטורים משירות בצבא.
עריות ודיני משפחה, בכורה, בן סורר, ניאוף, ייבום וחליצה, גירושין, איסור עיסוק בזנות לאישה או לגבר, דיני אישה סוררת, גבר אונס.
דינים חברתיים העוסקים בהלכות וציוויים שבין אדם לחברו כגון: השבת אבידה, ריבית, גניבת נפש, משכון, הלנת שכר, מתנות לאביונים.
דיני כילאיים:  שעטנז, איסור חרישה בשור ובחמור יחדיו, כלאי הכרם.
דינים וציוויים אחרים: מצוות שילוח הקן, חיוב מעקה בבית, מצוות ציצית, ממזר ופסולי חיתון, נדרים ושבועות, מצוות קבורת המת, עושני מלקות, מצוות "תמחה זכר עמלק". איסור הסגרת עבד שברח לאדוניו, איסור לשון הרע.

פרשת השבוע פרשת כי תצא פותחת בפסוק כי תצא למלחמה על אויבך, מדוע התורה מדברת בלשון יחיד ולא אומרת כי תצאו למלחמה. אלא רוצה הכתוב לומר שכל אחד ואחד יש לו אויב ושונא מיוחד שרוצה להדיחו ולהכשילו והלא הוא יצרו הרע של האדם. אותו יצר שלא נותן לאדם לקום ולהשכים לבית הכנסת ואותו אחד מסית אותו מלהתפלל במניין ולתת צדקה כפי יכולתו של האדם, זה שמונע ממנו לקבוע עיתים לתורה.

"לא תראה את שור אחיך או שיו נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך"
לא אמר הכתוב "תחזיר לאחיך" אלא, "השב תשיבם", כפשוטו, כתוב במסכת בבא מציעא דף א, הקב"ה מקפיד הקפדה יתרה על ממונם של ישראל וכל שכן על נפשם.

"לא תראה חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עימו"
רוצה לומר שאפילו אם היה ריב בין אנשים ונותרו במריבה ולא מדברים אחד עם רעהו, עדיים במידה ומצא אדם שור חברו בשדה ואין אף אחד שיעזור לו, עדיין חייב הוא לעזור לו ונחשב לו כאילו הוא מחיה אותו ואם חס ולשום לא עוזר לו הרי הוא עובר על מצוות עשה מן התורה.

"כי קרוב ה' לנשברי לב"
והיה הבן הבכור לשניאה, התורה מבטיחה כי בוודאי הבן הבכור יהיה לשנואה כי כמו שכתוב, "קרוב ה' לנשברי לב לסמכם ולחזקם" – אור החיים הקדוש.

"ולקחת לך לאשה..."
לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע(רש"י).מסופר בגמרא, שרב אמר לתלמידיו על אישתו של אדם "לא די שהיא מגדלת את ילדינו אלא שהיא מצילה אותנו מן החטא, אבל אשת יפת תואר שסופה ללדת בן סורר ומראאין בה טעם של – מגדלת את בנינו ולכן יש לכבדה מטעם אחד שהיא מיל מן החטא על כן כתב רש"י "לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע – שכן, אשת יפת תואר רק מצילה מן החטא" (פניני התורה)

"לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" (כב – י)
"שור" הינה מדרגה גבוהה – "שור" – הבטה למעלה, ואילו "חמור" מרמז על החומריות שבאדם. כך גם האדם, יש אנשים שעובדים את ה' יתברך בתורה ובתפילה, אך עדיין הם שטופים בחומריות ובתאוות העולם הזה. לפיכך אמרה התורה – "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" – בלתי אפשרי לעבוד את ה' בשני מצבי הקיצון – מצד אחד במדרגות גבוהות, ומצד שני בחומריות במקביל. ואם נפשו של אדם שואפת למדרגות , עליהם לכבוש את החומריות ולשבור את המידות. (מאור ושמש)

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פרשת צו (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - פרשת משפטים (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - בהעלותך (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים