שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 07:58:38 - 24/08/2016  צפיות: 2082

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - עקב (התשע"ו)


פרשת השבוע - עקב (התשע

פרשת השבוע – פרשת עקב

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

"ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת"
ארץ ישראל היא ארץ קודש, ארץ המסוגלת לתורה ולקדושה, הארץ היא פלטרין – ארמונו של המלך. וכל רגע ורגע שאני יושבים בה הרינו מקיימים מצוות עשה מן התורה כישיבה בסוכה ממש! לא מכוחותינו וזכויותינו זכינו לאושר זה, למתנה קדושה זו, אלא בזכות אבותינו והאמהות הקדושות, על כן "אבניה ברזל ומהרריה תחצוב", ראשי תיבות "אבות", ו"ברזל" ראשי תיבות: בלהה, רחל, זלפה, לאה – האמהות הקדושות. (החיד"א)

"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך..." (ח', י')
במסכת ברכות לקראת סוף פרק ז' נפסק להלכה שחייבים לברך ברכת המזון בישיבה ולא בהליכה או בעמידה. את זאת מסבירים חכמי התוספות באופן הבא: לפי שברכת המזון מן התורה החמירו בה יותר להיות במיושב. מה שאין כן בשאר הברכות. ורמז מביאים על כך, על פי נוטריקון של המילה "ושבעת" – שב עת וברכת ברכת המזון. (ליקוטי אהרון לרבי אהרון אזרד ז"ל.

"לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו" (ז', כ"ה)
לפעמים ייתכן שעל ידי כסף וזהב שנילקח מעל העבודה הזרה, האדם יצליח בעסקיו ויבוא לידי עשירות ואז יתחיל לחשוב שמא ח"ו הצליח בזכות כוחה של העבודה הזרה ונמצא שעל ידי כסף וזהב יכשל האדם בעבודה זרה גופא (ספורנו)

"כי תאמר בלבבך רבים הגויים האלה ממני איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם" (ז',י"ז)
רק לכשתבין כי בכוחך אתה מבלי עזרתו של ה' יתברך לא תוכל להתגבר מול העמים, אזי אין לאדם להתיירא כל עיקר. אבל אם אדם מתיימר להוריש את הגויים בכוחו ובעוצן ידו אזי עליו להתיירא מאוד שכן אז לא יבוא ה' לעזרתו.

"וכל מדווי מצרים הרעים לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך" (ז, ט"ו)
נאמר בשם האדמו"ר מגור זצ"ל, כלל זה נלמד בגמרא: "נתניה" – אפילו בשיעור, "נתינה ככזית". ואילו לשון "שימה" – היינו בלי שיעור אפילו בכלשהו, מכל מדווי מצרים לא ישימם בך ואלן "ונתנם" בכל שונאך - הם אלו שיקבלו בכמות ראויה.

"ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם" (ח', ט')
מה רבותא היא זו, שאחרי כל הברכות לא יהיה שם עוני ומחסור? ברם, דרכו של עולם היא שהעני אוכל פת בלבד ואילו העשיר מלפת הפת במאכל כלשהו כדי להוסיף טעימות לפת. לפיכך אמרה התורה, כי לחמה של ארץ ישראל יהא כה משובח וטעים עד שאפילו העשיר יאכלנו בלא מאכל לווי (ילקוט הלוי(

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - שמות (התשע"ו)

  • קיצור ליקוטי תפילות חלק א - תפילה א

  • פרשת השבוע-אחרי מות-קדושים (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים