שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 17:49:10 - 07/09/2012  צפיות: 3295

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת כי תבוא


פרשת השבוע - פרשת כי תבוא

 

דברי תורה – פרשת כי תבוא

פרשת השבוע – פרשת כי תבוא, היא הפרשה השביעית בספר דברים. תחילה, הפרשה פותחת במצוות הביכורים – התחלת היבול. למעשה התורה מתחילה במצוות התלויות בארץ. "כי תבוא אל הארץ...". התורה מצווה את עם ישראל לכשיגיע לארץ המובטחת, ארץ האבות, יש להביא את ראשית היבול כמנחה לבית המקדש, זאת כהודאה לה' יתברך על חסדיו המרובים מרגע הוציאם ממצרים ועד הכניסם לארץ האבות.
מצווה נוספת שמוזכרת בפרשה היא מצוות "ביעור מעשר" – בשנה הרביעית ושביעית  (במחזור שנת השמיטה) יש לבער מן הבית את כל שאריות המעשר שלא הספיקו בני ישראל להביא ללויים ולעניים. מהלך הביעור כרוך בטקס בו בני ישראל אמרו בסופו: "שמעתי בקול ה' אלוקי עשיתי ככל אשר ציויתני; השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש".

ברכות וקללות
משה רבנו מצווה את ישראל להקים בעבר הירדן, לאחר שיכנסו לארץ, מעין מצבת זיכרון העשויה משנים עשר אבנים שמייצגים את שנים עשר השבטים ולכתוב עליהם את מצוות ה'.
בהר עיבל בני ישראל יקימו מזבח ויקריבו קרבנות לה'. לאחר מכן יתקיים טקס בו יפורטו הקללות והברכות. במהלך הטקס השבטים שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין יהיו על הר גריזים. השבטים ראובן, גד, אשר, זבולון, דן ונפתלי יהיו על הר עיבל. הכהנים והלויים יהיו בין ההרים ובשעת אמירת הקללות יפנו את פניהם לעבר הר עיבל ובשעת אמירת הברכות יפנו את פניהם לעבר הר גריזים.
האיסורים אותם מפרטת התורה כוללים בין היתר: איסור בזיון הורים, עבודת אללים, הטיית משפט, נטילת שוחד, עריות וכו'...
ברכות ותוכחה  - בהמשך מפורטות הברכות המובטחות לאלו שילכו בדרכי ה' וישמרו מצוותיו והוא יהיה ברוך בשדה ובעיר, תבורך משפחתו ורכושו וכו'...
משה קורא לזקני ישראל ואומר להם: לזכור את דברי ברית ה'.
"והיה כי תבוא אל הארץ" – נאמר: עשה מצווה זו, שבשכרה בתכנס אל הארץ. באמת לא נתחייבו ישראל להביא ביכורים אלא רק לאחר שנכנסו לישראל – "לאחר ירושה וישיבה" – אך כיוון שקבלו עליהם ישראל כבר מעכשיו לקיים את המצווה הזו מרגע שיכנסו לארץ שימש כזכות בידם לסייע אותם שיוכלו להכנס לארץ. (המלבי"ם הקדוש)
"והיה כי תבוא אל הארץ" – ידוע, כל "והיה" – לשון שמחה ומה עיניין שמחה בפרשה הזו הלו ישנם 98 קללות בפרשה, אלא רמז הוא לבעל תשובה שעוונותיו יהפכו לזכויות.
"ולקחו מראשית כל פרי האדמה...אשר ה' אלוקיך נותן לך" – בגמרא (מסכת קידושין ז') מצויין שהנותן מתנה לאדם חשוב, הרי זה כאילו הוא בעצמו מקבל את המתנה מאותו אדם חשוב וזאת כיוון שהוא נהנה מעצם העובדה שהאדם החשוב מקבל את המתנה ממנו. על כן, אמרה התורה על הבאת ביכורים מלשון "ולקחת" – שכן אדם לוקח את ההנאה מה' על כך שזכה להביא בפניו מתנה. כמו גם שכתוב "ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה'" – עצם העובדה שאני מביא לה' את ראשית היבול והפירות הרי זה "אשר נתת לי" – שאתה נותן לי. (נחל קדומים)
"כל המביא דורון לתלמיד חכם כאלו הקריב ביכורים" (כתובות ק"ה) – בכל דור ודור דיברו חז"ל שאין ההשפעה יורדת לעולם אלא רק ע"י הצדיקים האמיתיים שהם ממשיכי השפע בעולם. והמביא דורון לצדיק הלא הוא כמכיר תודה על כל מה שעשה הצדיק עבורו, ומכיר בכך שכל ברכת ידיו לא מאיתו היא ולא מהידע שצבר בעסקי השדות והמרעה, אלא מכוח פעולותיו של צדיק הדור ולכן כאילו מביא ביכורים. חשש הקב"ה שברגע שיגיעו לארץ ויטעו כרמים ושדות, ירבו הצאן והבקר, האדם יחשוב כי כוחו ועוצם ידו עשו לו זאת, שהרי אם לא זיבל ולא עדר ולא דישן לא היה היבול משובח – יתלה האדם הכל בסביבה הטבעית. לכן ציווה ה' לתת את היבול הראשון לכהן.

הפטרת פרשת השבוע – ההפטרה היא החמישית בסדרת הפטרות שבע דנחמתא שמגיעות לאחר תשעה באב. מפטירים בישעיהו פרק נד' פסוק א' – י'  "רני עקרה".

חודש אלול
ה' ברוב חסדיו גילה לנו את יום המשפט – א' בתשרי וכיוון שאנו יודעים זאת, אנו יכולים ביתר קלות לנסות ולהתכונן ליום הנורא. הרי אדם שיהיה לו משפט ולא ידע באיזה יום יערך, לא יוכל לשכור עורך דין ולא יוכל להתמודד מול האשמות שיאשימו אותו. אבל אנו יודעים את התאריך המדוייק, על כן עלינו להכין את עורך הדין שלנו – הסנגור, הלא הן המצוות, הצדקות והחסדים שאנו עושים. מיום ראש חודש אלול אנו משכימים לסליחות ומריעים בשופר לעורר את הלבבות ומתכוננים ליום הדין.

מוקדש לעילוי נשמת הצדיקים ולרגל יום הולדתם של "שני המאורות הגדולים" - רבי ישראל הבעל שם טוב ורבי שניאור זלמן בעל התניא – בח"י אלול

שבת שלום!

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - נח (התשע"ו)

  • תוכחה של אהבה-דברים

  • יום הכיפורים (תשע"ד)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים