שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 00:16:48 - 25/07/2016  צפיות: 1927

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - מטות (התשע"ו)


פרשת השבוע - מטות (התשע

פרשת השבוע – פרשת מטות

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע, פרשת מטות היא הפרשה התשיעית בספר במדבר. הנושאים המרכזיים
בפרשה הם: פרשת הנדרים  העוסקת בדיני נדרים והפרתם, תיאור מלחמת ישראל במדין, חלוקת שלל המלחמה והפרשת החלק המיועד לקב"ה, הציווי על טבילת והגעלת כלים, בקשת בני גד ובני ראובן המבקשים לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי ולא בתוך ארץ ישראל, אישור משה וצירוף חצי שבט מנשה.

"זה הדבר אשר ציוה ה'" (ל,ב)
"כה" מרמז על דבר שרואין מרחוק מאוד וכמו שפרש רש"י הקדוש: משה נתנבא בכה וכל הנביאים נתנבאו בכה, מוסף עליהם משה שנתנבא ב"זה הדבר" כי כל הנביאים נתנבאו באספקלריא שאינה מאירה שראו נבואתם מרחוק מאוד אבל משה התנבא גם בזה הדבר שהוא בחינת שראה הנבואה בראיה יפה וברה אבל גם משה התנבא בכה כיהיו כמה נבואות שגם הוא הוכרח לראותן מרחוק מאוד.  (חושן משפט, הלכות מתנה, הלכה ה')

"לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" (ל,ג)
מי שנזהר בדיבורו לבל תחולל מילה היוצאת מפיו של אדם לבטלה – עליו נאמר "ככל היוצא מפיו יעשה" – ברכותיו מתקיימות ודיבוריו מהווים כמעין גזירה שחובה למלאה. כפי שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה "ותגזר אומר ויקם לך – צדיק גוזר והקב"ה מקיים" (עבודת ישראל המובא במעינה של תורה)

"וידבר משה אל העם לאמור" (לא, ג)
רש"י במקום אומר "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר עשה בשמחה ולא איחר"
כאשר מלך יוצא למלחמה על מנת לנקום את נקמת עמו, אין בכך הוכחה ניצחת לכך שהוא עושה זאת מרוב אהבתו וחיבתו לעמו, ייתכן מאוד שהוא עושה זאת לטובת עצמו ובכדי לשמור על מעמדו, על מנת להגן על כבודו שכן אין מלך ללא עם. לכן, רצה הקב"ה להבהיר לעם ישראל שמשה רבינו יוצא למלחמה על מדין רק בשל טובתם וכבודם משום שהוא עצמו לא יפיק מכך שום תועלת, שהרי לאחר המלחמה מיד עליו להאסף אל עמיו. וזה אפוא החידוש שלמרות שידע משה שלאחר מכן הוא יאסף אל עמיו עדיין עשה זאת בשמחה ובמרץ כיוון שבכל מקרה לא התכוון לעשות זאת אלא לצורך עם ישראל. וכשעם ישראל ראה את אהבתו המוחשית של משה אליהם נתגברה בהם פי עשרות מונים אהבתם איליו וסרבו ללכת – "וימסרו על כורחן" (הכתב סופר)

"כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש"(כ"ג)
"כי מהאש יצאו והאש תאכלם" (יחזקאל), כי מאחר שכבר נבלע האיסור שהוא הטומאה בכלי, אין לו טהרה רק על ידי האש שהוא בחינת שורש הטבע כי מהאש יצאו אבל כשעדיין לא נבלע האיסור בכלי רק שיצא מרשות עובדי הכוכבים דהיינו שיצא מדעתו ומרשותו. כי עיקר בחינת רשותו של אדם היא הדעת שהוא קונה כל החפצים תחת רשותו בבחינת "דעת קנית מה חסרת", כי עיקר האדם הוא הדעת ועל כן כשיוצא הכלי מרשות עובדי הכוכבים אזי די לו בטבילה במקווה שהוא בחינת עלמא דאתי שמשם מקבלין וממשיכין בחינת השגחה שעל ידי זה יוצאין מטומאה לטהרה, מרשות עובדי כוכבים לרשות ישראל שהם למעלה מהטבע (אורח חיים – הלכות נטילת ידיים שחרית)

כיצד ניתן ללמוד מנהיגות ממשה רבינו הקדוש? "ויקצוף משה על פקודי החיל..." (ל"א,י"ד)
אומרים חכמי ישראל, צא וראה כמה שמשה היה הענו מכל אדם שהעביר על מידותיו פעמים רבות, ידע בשעת הצורך לנזוף ולהרים את קולו בצורה בוטה ובמילים בוטות כנגד "שרי האלפים ושרי המאות". שהרי, הם שבו מהמלחמה במדין עטורים גאות ניצחון. מכאן ניתן ללמוד מנהיגות אמיתית מהי, שבשעת הצורך יודע מנהיג אמיתי להתייצב גם כנגד אותם גיבורים ששבו מהמלחמה בשעה הצריכה לכך. על זה אמר רבי פנחס מקוריץ זצ"ל: כל חיי אני מתאמץ להחזיק באמתחתי את מידת הכעס ולהוציאה רק בשעת הצורך, וכתוצאה מכך אני שולט במידה רעה זו ואין היא שולטת בי...(ליקוטי אהרון לרבי אהרון אזרד ז"ל)
מי ייתן וזכותו תגן עלינו אמן, ונדע לשלוט במידת הכעס ולהשתמש בה במידת הצורך בלבד.

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת דברים מאת הרב כפיר דדון שליט"א

  • הדרך לגאולה - שמות

  • פרשת השבוע - ויחי (התשע"ה)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים