שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:19:05 - 12/07/2016  צפיות: 2548

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בלק (התשע"ו)


פרשת השבוע - בלק (התשע

פרשת השבוע – פרשת בלק

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע, פרשת בלק היא אחת מבין חמש פרשות השבוע שבחמשת חומשי תורה שקרויות על שם אדם מסויים: (נוח – הפרשה השנייה בספר בראשית, יתרו – הפרשה החמישית בספר שמות, קורח, בלק, פנח – פרשת מתוך ספר במדבר).
נמנו סיבות שונות לכך שזכה אדם שפרשה תהיה קרויה על שמו. נוח – איש צדיק תמים היה בדורותיו, יתרו – זכה להוסיף פרשה "ואתה תחזה...". על עדת קורח נאמר במסכת סנהדרין שהיו גדולים בתורה. פינחס בן אלעזר זכה לקדש שם שמים בקנאו את קנאת ה' לנגד כלל עם ישראל. אולם על בלק, מדוע זכה לכך מלך מואב, שביקש לאורך הדרך להצר את צעדי עם ישראל, שתקרא פרשה על שמו?
מובא במסכת סוטה – בשכר ארבעים ושניים קורבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצאה ממנו רות וממנה יצאו דוד ושלמה. לפי מסורת זו זכה בלק לצאצאיו  שיהיו מגדולי מלכי ישראל. (פרפראות לתורה)

"ויקם בלעם וילך וישב למקומו" (כ"ד, כ"ה)
מעיר כאן רבי יצחק אברבנאל, בלעם נפרד מבלק והתכוון לשוב למקום מגוריו שנמצא בארם נהריים הרחוקה. אבל לפני ששב לעירו התעכב במדיין ונהרג שם במלחמת ישראל במדיינים.

"וישב ישראל בשיטים" (כ"ה, א)
שנינו במסכת סנהדרין כל מקום שנאמר בו "וישב" אינו אלא לשון צער המבשר רעות וצרות. שנאמר, וישב ישראל בשיטים – ויחל העם לזנות בבנות מואב.
על זה אמר רבי חיים מקוסוב זצ"ל – בעל תורת חיים: למרות העובדה שאנו נמצאים בגלות ומיושבים בארצות נכר דורות רבים, עלינו לחוש כאילו הישיבה הזו היא ישיבה ארעית. ובכל מקום בגלות שבו ישראל אחזו כמקום קבע, בחינת "וישב ישראל" אינו אלא סימן לצרות המתרגשות ובאות עליהם המסמנות ומזכירות להם שאינם רצויים ושזהו אינו מקומם הטבעי.

"וילכו זקני מואב וזקני מדיין אל בלעם"(כ"ב, ז')
הרי תמיד מצאנו שהמדינים נלחמים במואבים, ומעולם הייתה שנאה בניהם, על כן מדוע הכתוב מציין זאת? וכיצד זה ייתכן? אלא משל למה הדבר דומה, לשני כלבים שהיו רבים זה עם זה. לפתע בא זאב והתנפל על אחד מהם. אמר השני אם איני עוזר לחברי הכלב, הזאב הזה יבוא למחרת ויתנפל עליי. על כן התחברו מואב ומדין.
שנו חכמים כל אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר – בטלה האהבה. ואיזוהי אהבה שתלויה בדבר? היא אהבת בלעם בן בעור ובלק בן ציפור שהיו שונאים ימים רבים זה לזה ונעשו חברים ואוהבים מהפחד מעם ישראל. (ליקוטי אהרון – לרבי אהרון אזרד ז"ל)

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • יהדות של כולנו

  • פרשת השבוע - שמיני (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - פרשת כי תשא התשע"ט
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים