שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:19:22 - 05/07/2016  צפיות: 2436

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - חוקת (התשע"ו)


פרשת השבוע - חוקת (התשע

פרשת השבוע – פרשת חוקת

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע פרשת חוקת היא הפרשה השישית בספר במדבר. כיידוע הפרשה פותחת במצווה מעניינת ביותר – מצוות "פרה אדומה". מצוות פרה אדומה שייכת למצוות השמעיות, מצוות שטעמן והסברן לא פורש לנו. מדוע התורה לא מסתפקת במצוות שכליות, אלו שטעמן מפורש לנו ומותירה לנו מצוות וחוקים כמו פרה אדומה שמשמשים עילה למקטרגים עלינו לקנטר ולשאול מה טעמן של מצוות אלו. את עניין זה הסביר המגיד מדובנא במשל הבא: איש בור ועם הארץ הצליח בנכסיו ועלה בגדולה בעושר ובנכסים רבים. ובתוך הצליח האיש להשיא את ביתו עם בנו של רב העיר. לאחר החופה הרגיש אבי הכלה שאין אבי החתן – רב העיר מעוניין בעברתו ובכל פעם מוצא תירוץ אחר על מנת להתחמק ממנו. שאל אבי הכלה את רב העיר, הלא אנו כבר מחותנים, בשל מה אתה מתחמק ממני ולא מעוניין להשהות בסביבתי. ענה רב העיר לאבי הכלה, אמת הדבר שאנו מחותנים ועל כך יש להביע השתוממות ופליאה, אך בוודאי שאינך צריך לתמוה על כך שאין בנינו שפה משותפת בנושאים שונים. והנמשל ברור הוא. זה שאנו באנו בברית עם הקב"ה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אנו לתומנו סוברים שהקב"ה צריך לגלות לנו את סודות תורתו הקדושה, אך אין הדבר כך. אין לנו לתמוה על כך שה' העלים מאיתנו כמה מסודות התורה וטעמי המצוות. (ליקוטי אהרון, לרבי אהרון אזרד ז"ל)

זאת חוקת התורה – פרשת פרה אדומה מגלה לנו שאי אפשר להשיג ולהבין את טעם מצוות הבורא יתברך. ואסור להרהר במצוות כלל וכלל. כמו שכתוב: זאת חוקת התורה, וכמו שפרש רש"י: לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל מה המצווה הזאת? ומה הטעם שיש בה? לכן כתוב "חוקה" לומר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי אין לך רשות להרהר אחריה. וזאת כוונת הכתוב במצוות פרה אדומה – לא ללמד על עצמו יצא הכתוב אלא ללמד על הכלל כולו יצא. לגלות ולהורות על כל מצוות התורה שאסור להרהר אחר טעמי המצוות כלל. ועל כן גם שאר המצוות נקראים חוקים, כמו שכתוב "החוקים והתורות". כי באמת טעמי המצוות נעלמים ונסתרים ואי אפשר להשיגם בדעת האנושי כלל רק לקיימן באמונה בלבד ולהאמין בה' ובמשה עבדו כמו שכל ישראל מאמינים בפשיטות בלי דרכי חוכמות.

"ונתתם אותה אל אלעזר הכהן ושחט אותה לפניו" – למה לאלעזר ולא לאהרון, שכן ידוע שבן מזכה אב – ברא מזכה אבא. על ידי אהרון נגרם נזקים של העגל, יבוא בנו ויתקן קלקול אביו זה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה – ברא מזכה אבא וכן תלמיד לרבו. (אהבת חיים)

"לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך" – פירושו, עכשיו אין בדעתי להלחם בכם אבל בכל זאת אל תעבור בי שלא תראו את מסתרי ארצי פן אצטרך להלחם נגדך שמא תגלה את מצפני ארצי (שפת אמת).

"ותקצר נפש העם בדרך" – כיוון שידעו ישראל שיהיו במדבר ארבעים שנה חיכו בסבלנות, אך בתום ארבעים שנה כשראו שעדיין לא נושעו קצרה נפש העם ופקעה סבלנותם ולכן בגלות האחרונה הזאת הסבל גדול פי כמה משום שבגלות הזו הקץ לא התגלה כמו במדבר שם צוין ארבעים שנה. (חתם סופר).

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - חוקת (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - תרומה (התשע"ה)

  • דבר תורה - פרשת בא התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים