שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:40:42 - 30/08/2012  צפיות: 3108

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - כי תצא


פרשת השבוע - כי תצא

 

דברי תורה – פרשת כי תצא

פרשת השבוע – פרשת כי תצא, היא הפרשה השישית בספר דברים.
בפרשת כי תצא יש את מניין המצוות הגדול ביותר מבין כל פרשות התורה. בפרשה מפורט המשך נאומו של משה רבנו, הפרשת מפרטת מצוות, איסורים וציוויים שונים, כגון: אשת יפת תואר – אדם היוצא למלחמה וחושק באשה. סדרי הצבא והנחיות לפטורים משירות בצבא.
עריות ודיני משפחה, בכורה, בן סורר, ניאוף, ייבום וחליצה, גירושין, איסור עיסוק בזנות לאישה או לגבר, דיני אישה סוררת, גבר אונס.
דינים חברתיים העוסקים בהלכות וציוויים שבין אדם לחברו כגון: השבת אבידה, ריבית, גניבת נפש, משכון, הלנת שכר, מתנות לאביונים.
דיני כילאיים:  שעטנז, איסור חרישה בשור ובחמור יחדיו, כלאי הכרם.
דינים וציוויים אחרים: מצוות שילוח הקן, חיוב מעקה בבית, מצוות ציצית, ממזר ופסולי חיתון, נדרים ושבועות, מצוות קבורת המת, עושני מלקות, מצוות "תמחה זכר עמלק". איסור הסגרת עבד שברח לאדוניו, איסור לשון הרע.

"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו" (כא, י)

המלחמה עליה מדבר הכתוב היא המלחמה התמידית אותה מנהל האדם עם היצר הרע שבו.
במסכת קידושין (ל') נאמר "יצרו של האדם מתגבר עליו בכל יום ויום ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו", משמע שבדרך הטבע קשה מאוד לאדם לשלוט ולהתגבר על יצרו הרע, ולכן דבר זה וידיעה זו עלולה לגרום לרפיון ידי האדם במלחמה עם היצר. על כן אמרה תורה "כי תבוא למלחמה על אויבך..." – ברגע שתתחיל (האדם) להלחם באויבו המושבע – היצר הרע, כבר האדם יכול להיות סמוך ובטוח שהקב"ה  "ונתנו ה' אלוקך בידך" – שכן "הבא להטהר מסייעין אותו".

הבעש"ט הקדוש אמר: בשעה שאדם לוחם את מלחמתו התמידית נגד אוייבו התמידי – יצר הרע – "ושבית שביו" – למוד תלמד ממנו לקח, כיצד לנהל את המלחמה ובאותה המידה של זריזות ועקשנות שהוא משתמש בה כדי לשבותך - תשתמש גם אתה כדי לשבותו...

בעל קדושת לוי ז"ל היה אומר:  בתהלים (קיט – צח) כתוב בפסוק "מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי".

"מאויבי" – זהו יצר הרע – לומד אני חכמה ממנו כיצד לשמור תורה ומצוות. כשאני רואה את מידת הזריזות וההתלהבות של יצר הרע טרם ובזמן ביצוע עבירה שאינה אלא לשם הנאה רגעית, הנאה ברת חלוף כעולם הזה,  אז אני לומד מזה "קל וחומר" באיזו מידה של זריזות והתלהבות צריך אדם לקיים מצווה.
"אשר לעולם היא לי" – שאני אוכל מפירותיה בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא...

 

"ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים" (כא' – יג')

מה הטעם שנאמר "ירח" ולא "חודש"?
לפי שמצנו בחז"ל – "אין אביה ואמה אלא עבודת כוכבים, שנאמר: אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתנו", היינו שתפרוש מעבודה זרה ותצטרף לכלל ישראל, לפיכך נאמר ירח ולא חודש, שהמילה "ירח" הוא שמה של הלבנה – שהיא סמל עם ישראל (קידוש החודש וכו...)
 

"לתת לו פי שנים" (כא' – יז')

מעניין לראות שהאותיות "בכר" כשלעצמן מרמזות על כך שהבכור צריך לקבל פי שנים, שהבכור זכאי לחלק פי שנים מירושת האב. שכן כל אות "בכר" מניינה כפול ממניין האות שלפניה במניין האלף-בית: ב' כפולה מן האות א', כ' כפולה מהאות י', ר' כפולה מהאות ק'.

"ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו (כא)

אם האדם יבער מעצמו, מתוכו, את הרע – אזי ישמעוך אחרים כשתתן בהם דברי מוסר ותוכחות, אבל כל עוד הרע מצוי בתוכך, לא ישמעו לדבריך.

 

"לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" (כב – י)

"שור" הינה מדרגה גבוהה – "שור" – הבטה למעלה, ואילו "חמור" מרמז על החומריות שבאדם. כך גם האדם, יש אנשים שעובדים את ה' יתברך בתורה ובתפילה, אך עדיין הם שטופים בחומריות ובתאוות העולם הזה. לפיכך אמרה התורה – "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" – בלתי אפשרי לעבוד את ה' בשני מצבי הקיצון – מצד אחד במדרגות גבוהות, ומצד שני בחומריות במקביל. ואם נפשו של אדם שואפת למדרגות , עליהם לכבוש את החומריות ולשבור את המידות. (מאור ושמש)

הפטרת פרשת השבוע – ההפטרה היא החמישית בסדרת הפטרות שבע דנחמתא שמגיעות לאחר תשעה באב. מפטירים בישעיהו פרק נד' פסוק א' – י'  "רני עקרה".

 

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת כי תצא (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - בהעלותך (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - בלק (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים