שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 08:27:58 - 31/05/2016  צפיות: 1651

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - במדבר (התשע"ו)


פרשת השבוע - במדבר (התשע

פרשת השבוע – פרשת במדבר

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע, פרשת במדבר היא הפרשה שפותחת את ספר במדבר, הספר הרביעי בחמשת חומשי תורה. ספר המוקדש ברובו לקורות בני ישראל בתרופת נדודיהם במדבר. הספר נקרא גם בשם "חומש פקודים", בשל העובדה שתחילתו וסופו עוסקת במפקד שנערך לעם ישראל ע"י משה ע"פ ציווי ה'.

ראש ישיבת חכמי לובלין, רבי מאיר שפירא העיר על כך שיידוע שגאולת ישראל ממצרים הייתה בזכות עצמם שכן הם לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, ולא דברו לשון הרע ולא נמצא בהם אחד פרוץ בערווה. אך לא כן היה במתן התורה, שכן במעמד קבלת התורה השמיעו לא מעט מהם תלונות על דרך הנהגתו ומידותיו של הקב"ה. והיו כאלו שלא קיבלו עליהם בשמחה עול מלכות שמים – על כן, כפה עליהם הר כגיגית. משום כך לא היו ראויים לקבל את התורה בזכות עצמן אלא בגלל ייחוס אבותם.

 

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני (א',א')

רבי חיים יוסף דויד אלוזאי – החיד"א הקדוש מעיר על פסוק זה ש"במדבר סיני"- הוא גימטריה "בשלום" (378). על זה העירו חז"ל שבוא בני ישראל למדבר סיני היו כל השבטים כאיש אחד בלב אחד – מאוחדים, כמו שכתוב "ויחן שם ישראל".בזכות זה זכו אבותינו במדבר למעמד הנורא והנשגב של קבלת התורה. ומוסיף על כך החיד"א, שברוב השנים פרשת במדבר נקראת לפני חג השבועות, מן הראוי אם כן להרבות בעשיית שלום איש לחברו קודם כניסת חג מתן תורה. כדרך בה נוהגים בימים הנוראים טרם יום כיפור.

 

על פתיחה זו של ספר במדבר נאמר במדרש רבא: מדוע "במדבר סיני"? לומר לך שכל אדם שלא עושה עצמו כהפקר במדבר ואינו מוכן לוותר על רכושו וממונו לטובת התורה הקדושה, אינו יכול לקנות לעצמו תורה וחוכמתה.

רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל אמר על מדרש זה: רק אדם שהוא שמח בחלקו ושם עצמו כמדבר – אינו דורש דבר מן הזולת ומסתפק בעצמו, רק אדם כזה ראוי שתשרה עליו שכינה והוא הזכאי להתענג מאורה של תורה. דבר הדומה למהלך יחידי במדבר שעליו להסתמך על עצמו בהילוכו ולא על אחר. כך אדם העמל בתורה צריך לעמוד על כל מכמניה וחוכמתה של התורה.

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל" (א,ג)

בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו בהם אומות העולם, סתם פיהם הקב"ה ואמר להן: הביאו לי ספר יוחסין שלכם כשם שבניי – ישראל מביאין. לכן מנאן הקב"ה בראש ספר במדבר אחרי מתן המצוות  - שלא זכו ישראל ליטול תורה אלא בשביל היוחסין שלהם. (ילקוט)

"למשפחתם לבית אבותם במספר שמות" (א,ב)

כוחם ל בני ישראל להחזיק בטהרת משפחותיהם וייחוסם בגלות קשה זו של מיצרים, נבע מזה ששמרו בני ישראל על עצמיותם ומקוריותם והתרחקו מכל שמץ של התבוללות. בני ישראל נמנעו מלהתקרב לסביבה הזרה אפילו על ידי שינוי שמותיהם דבר ששמר עליהם מפני הטמעות גמורה

"מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל (א,ג)

מכיוון שמתמלאות לאדם עשרים שנה הריהו נעשה כבן עונשין גם מצד בית דין של מעלה, אז מתחילה מלחמתו האמיתית של האדם אל מול יצר הרע. אז האדם נעשה בחינת "יוצא צבא" – מוכן ודרוך תדיר ללחום נגד יצר הרע שכן "הבא להורגך השקם להורגו".

על זה אמרו חכמינו במסכת אבות פרק ה', "בן עשרים שנה לרדוף" – כשמגיע אדם לגיל עשרים שנה מתחילים לרדוף אותו בבית דין של מעלה על חטאיו, ועליו אם כן, להתגבר ולרדוף את יצר הרע. (האדמו"ר מגור זצ"ל)

"איש ראש לבית אבותיו הוא" (א,ד)

שניים היו מתווכחים ביניהם האחד הטיח ביריבו על כך שאין לו כל ייחוס, ואילו יריבו ענה ואמר: אמנם אתה מיוחס, אך בך הייחוס מסתיים, ואילו בי הייחוס מתחיל..."

זו כוונתו של הפסוק "ראש לבית אבותיו הוא" – כל אדם היה מיוחס מכוח עצמו והוא למעשה התחיל ייחוס חדש לבני משפחתו. (הר"מ חפץ ז"ל)

שבת  שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - בא (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - פרשת בלק

  • תוכחה של אהבה-דברים
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים