שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 22:24:04 - 17/05/2016  צפיות: 2628

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בהר (התשע"ו)


פרשת השבוע - בהר (התשע

פרשת השבוע – פרשת בהר

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל
פרשת השבוע, פרשת בהר היא הפרשה התשיעית בספר ויקרא ובשנים שאינן מעוברות בדרך כלל קוראים את הפרשה ביחד עם פרשת בחוקותי.

פרשת בהר פותחת במצוות שמיטה ומסיימת במצוות שמירת השבת (הפרשה מציינת את מצוות גאולת קרקעות, איסור רביות, דיני עבד עברי, איסור פסל). על פניו נראה כאילו אין קשר בין המצוות, אך בהתבוננות פנימה מבינים שהקשר הוא ברור ומוצק, לכאורה אדם ששומר את השמיטה ואת השבת, ונמנע מעיסוק במלאכה, מגיע לכדי הפסד ממון. אך בסופו של דבר אין הפסד זה אלא הפסד מדומה, שכן כל השומר בדקדקנות על מצוות אלו זוכה להתברך מפי הקב"ה בפרנסה.

על זה אמר רבי שמואל לוצאטו זצ"ל – שקיים צד שווה בין מצוות השמיטה ומצוות שמירת השבת. וכשם שמצוות השבת מחזקת בליבנו את האמונה בקב"ה ובהנהגתו, כך גם מצוות השמיטה מחזקת בנו את האמונה שהארץ אותה הבטיח הקב"ה לאבותינו הקדושים היא מקודשת מכל הארצות שבעולם ולכן היא שובתת בשנה השביעית כשם שהבורא יתברך שבת ביום השביעי ממלאכת הבריאה.
וכשם שיום השבת משפיע שפע לכל ששת ימי המעשה, כך גם משפיעה שנת השמיטה על ששת שנות עבודת האדמה.
לגבי שומרי קדושת שביעית נאמר "וציוותי את ברכתי לכם בשנה השישית". ולגבי שמירת השבת נאמר "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו". במסכת ביצה נאמר "כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ליום כיפורים חוץ מהוצאות שבתות וימים טובים והוצאת בניו ללימוד תורה, שאם פחת – פוחתין לו ואם הוסיף – מוסיפין לו"
עוד, מדוע נכתב עיניין שמיטה בפרשת בהר? כיוון שבכל יום יוצאת בת קול מהר סיני ומכרזת ואומרת אוי להם לאותם הבריות מעלבונה של תורה שלא עוסקים בה.
הכלי יקר אומר על עיניין חיזוק האמונה שבשמירת השמיטה שכך יבין אדם וישכיל שהכל בבעלותו של הקב"ה, החיים על פני האדמה , הבתים והשדות וכל השאר על כן אל לו לאדם לרדוף אחר מזונותיו עד כדי שלא יוותר לו זמן לעסוק וללמוד תורה. ככתוב שמזונותיו של אדם קצובין לו מתשרי עד תשרי.
וזה שאמר הכתוב "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת..." זאת אומרת שאנחנו שומרים מצוות שמיטה אז נקראת עלינו "שבת".
יהיה רצון שנזכה לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, אמן!

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויצא (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - מטות-מסעי (התשע"ג)

  • מקדש ושמו אדם-תרומה
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים