שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 07:13:43 - 04/05/2016  צפיות: 1603

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - קדושים (התשע"ו)


פרשת השבוע - קדושים (התשע

פרשת השבוע – פרשת קדושים

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתו של מיכאל בן יחזקאל ז"ל

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע, פרשת קדושים היא הפרשה השביעית בספר ויקרא. כאשר ישנה שנה שאינה מעוברת הפרשה נקראת יחד עם פרשת אחרי-מות. בפרשה מפורטות מצוות רבות ומגוונות. שעוסקות בין היתר במצוות שבין אדם למקום ובמצוות שבין אדם לחברו, יש תיאור למצוות שתורמות לסדר החברתי, מצוות התלויות בארץ. כגון: איסור עבודת אלילים, שמירת שבת, איסור גניבה, שקר, רכילות, מורא אב ואם. איסור הלנת שכר, איסור שוחד ואהבת הגר.

למעשה פרשת השבוע קשורה בתוכנה לסופה של הפרשה הקודמת פרשת אחרי-מות. שם הוזהרו עם ישראל שלא לעשות כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען. על האיש היהודי לשאוף לחיים ללא רע ובחירת בטוב, ומכאן גם מיקומה של פרשת קדושים שעוזרת בהבנה כיצד עלינו לבחור בטוב ובחיי הקדושה, הפרשה כוללת חמישים ואחת מצוות. בהן, שלוש עשרה מצוות "עשה" ושלושים ושמונה מצוות "לא תעשה".

מפרשים רבים שאלו מדוע נאמרה פרשת קדושים בנוכחות כל עם ישראל? על זה מעיר רש"י הקדוש על פי מדרש תורת כוהנים, הפרשה נאמרה בהקהל – במעמד אנשים, נשים וטף מפני "שרוב גופי התורה תלויין בה" בפרשה כלולות מצוות רבות שמוטלות על האדם בפועל ובחייו היום-יומיים. לכן התורה לא מסתפקת בעברת המסר בצורה הרגילה "דבר אל בני ישראל", אלא בנוסח שונה ומיוחד "דבר אל כל עדת בני ישראל". על זה מעיר רבי ברוך אפשטיין – שבפרשה נאמרה מצוות "ואהבת לרעך כמוך", ובמדרש: "אמר רבי עקיבא – זה כלל גדול בתורה". כלומר הרבה מצוות תלויות במצווה הזו שעוסקת באהבת ישראל. על זה מעיר רבי משה אלשיך, שהמונח –"כל עדת ישראל", בא ללמדנו שכל מי שרוצה חיי קדושה, יש לו את הכלים לכך, ואין זה עניין ליחידי סגולה בלבד, ויותר מזה מחדד רבי משה סופר בעל החת"ם סופר שהאמור הוא דווקא על אדם שלא חי חיי נזירות והתבודדות (שם קל לו יותר להיות "קדושים תהיו") אלא על אדם שנמצא בתוך הקהל ומעורב בה.

"איש אימו ואביו תיראו" – רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בעל ה"כתב סופר" מעיר על פסוק זה, שהתורה באה ללמדנו שחובת כיבוד הורים חלה לא רק בשעה שהבן סמוך על שולחן הוריו אלא גם לאחר שהוא הופך ונעשה ל"איש", אז הוא איננו סמוך לשולחנם, אז הוא עושה לעצמו ולביתו. גם אז חלה מצוות מורא אב ואם על הבן

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • יהדות של כולנו

  • דבר תורה - פרשת וירא התשע"ח

  • פרשת השבוע - פרשת תרומה (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים