שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:10:35 - 05/04/2016  צפיות: 1910

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - תזריע (התשע"ו)


פרשת השבוע - תזריע (התשע

פרשת השבוע – פרשת תזריע

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

אישה כי תזריע (י"ב, ב')
באגרת הרמב"ן מופיעה הסיבה שבגללה נאמרו בפרשה הקודמת דיני בהמות טמאות, שקצים ורמשים – על מנת להודיענו שכאשר ההורים אוכלים מאכלים אסורים הרי הם חוטאים וטועים ולוקים בילדיהם. מזכירה רפואית
רש"י במקום אומר, "אמר רב שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה, חיה ועוף.
בתורת משה נכתב שעל ידי המשכן זכו בני ישראל להשראת השכינה ולמדרגות נאות ורמות, ומכאן שהיו בקלות יכולים להגיע לזחיחות הדעת ולומר: גדולים אנו אפילו מן המלאכים – על כן הקדימה התורה דיני בהמה חיה ועוף לפני דני בני אדם זאת על מנת ללמדנו שצדיקי הדור, אפילו אם הם גדולים מן המלאכים הרי לעומתם  המצורעים והטמאים שנטמאו עקב עוונותיהם גרועים הם מן הבהמה ומן החיה ומן העוף (שכן בהמה לא מטמאת בחייה אלה במותה ואילו אדם מטמא בחייו. יותר מזה, נבלת בהמה מטמאה רק במגע ובמשא ואילו מת אדם מטמא באוהל. וזאת משום ף שהאדם הוא בעל בחירה והוא זה שגרם לעצמו להיות טמא בחטאיו שלו... (תורת משה)

"וילדה זכר וטמאה שבעת ימים  (י"ב, ב')
הטומאה הינה תוצר ישירה של הסתלקות השכינה. כאשר הקדושה מסתלקת מגיעה הטומאה ותופסת את מקומה, בדומה לטומאת המת שנובעת מהסתלקות הנשמה מהגוף.
על זה אמרו חכמינו בקשר ליולדת כי מפתח הלידה נתון בידיו של הקב"ה ואינו נתון לא, שליח כפי שנאמר "ויפתח אלוהים את רחמה". יוצא מכאן שבכל לידה יש השראה של קדושת ה' יתברך וממלא  כאשר מסתלקת קדושה העליונה מיד תופסת את מקומה טומאה. (הה"ק מקוצק זצ"ל)

"וראה הכהן את הנגע...וראהו הכהן וטימא אותו" (י"ג, ג')
לכאורה תמוהה כפילות הלשון בפרשת השבוע, מדוע הכתוב חוזר ומדגיש את נושא הראייה של הכהן את הנגע? משיב על כך הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק בספרו "משך חוכמה", לפי ההלכה אם אדם לקה בצרעת באחד מימי ה"רגל" (בפסח, בשבועת ובסוכות) – מניחים אותו לנפשו כל ימי הרגל ואין משביתים את שמחת החג שלו. כיוצא בכך חתן שנשא אישה, מניחים אותו לביתו כל שבעת ימי המשתה, כי התורה "דרכיה דרכי נועם" (משלי ג', י"ז)   על מקרים מסוג זה אומר רבי מאיר שמחה באה הכפילות בכתוב:
תחילה "וראה הכהן את הנגע" – שלב בו הכהן בודק אם יש סימני טומאה בנגע, אבל רגע לפני שיוציא גזר דין של "טמא" – עליו לקיים "וראהו הכהן". על הכהן לבדוק את האיש ואת הסיטואציה, את מצבו המשפחתי ואת המועד בשנה שמצויים בו ורק לאחר מכן עליו לפסוק טמא או טהור.

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • דבר תורה - פרשת ויקהל פקודי התשע"ח

  • פרשת השבוע - וישלח (התשע"ז)

  • פרשת השבוע - כי תשא (תש"פ)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים