שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:26:28 - 30/08/2012  צפיות: 3086

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - פרשת שופטים


פרשת השבוע - פרשת שופטים

דברי תורה – פרשת שופטים

פרשת השבוע – פרשת שופטים, היא הפרשה החמישית בספר דברים.

הפרשה פותחת בדברי משה לעם בהם הוא מפרט את המצוות בהן נצטוו העם טרם מותו. פירוט המצוות חוזר על  עצמו, ראינו פירוט דומה במהלך ספר דברים. משה רבנו מצווה את העם על הקמת גוף משפטי אשר ינהל את חוקי החברה שיונהגו בעם. איסור לקיחת שוחד. איסור עבודה זרה. משה מפרט את הליך מינוי המלך, תפקידו ופירוט חובותיו כלפי העם והקב"ה.
משה מצווה את העם לתת מתנות כהונה לכהנים בשל שהכנים אינם עובדים אלא בבית ה' וזו תהיה משכורתם הגשמית: זרוע, לחיים, קיבה, ראשית הגז.
משה ממשיר באיסורי אוב, ידעוני, נביאי שקר.

בשבת הראשנה לחודש אלול קוראים את פרשת שופטים כמדי שנה. פרשה זו באה לרמז לנו על יום הדין הקרב ובא וקודם לו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. עלינו להתכונן לחודש אלול ולימים הנוראים, ימים בהם עלינו לעשות חשבון נפש ולשאול את עצמינו איך עברה עלינו השנה הנוכחית ומה עלינו לעשות בכדי להכין את עצמנו לשנה הבאה.

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שערך.... "
על כל אחד ואחד מאיתנו לשים לו שופט ושוטר בכל שער שבו. אם זה על פיו - יבדוק מה הוא מכניס לפיו, באיזו כשרות מדובר ולחילופין איך ישמור את פיו ולשונו מדיבור אסור. פתחי אזניו - על האדם לבדוק מה הוא שומע ולהמנע משמיעת דברים שאינם ראויים כלשון הרע. בעיניו יבדוק האדם את המראות שהוא רואה, האם הוא מתבונן במראות אסורים, וכמובן על כל פעולותיו היום יומיות של האדם. האם פעולות אלו עומדות בסטנדרט שהציבה לנו התורה או לא. האם פעולות אלו עומדות בקנה אחד עם הנורמות החברתיות אותן הכתיבה לנו התורה...לכאורה הדבר  נראה כמשימה בלתי אפשרית, אך לא כך הדבר כי אם על ידי לימוד תורה ומוסר ניתן לחזק את המקומות בהם אנו חלשים, לצערנו, רוב בני האדם עסוקים בשגרת היום יום ואין ליבם ומוחם פנוי לעסוק בכך. לכן חכמנו הקדושים תיקנו עבורנו את הסליחות ותקיעת השופר שעל ידם נוכל לעצור לרגע מהמרוץ היום יומי ולהביט במעשינו.

ידוע המשל אותו סיפר רבנו יוסף חיים ז"ל בהקש לנושא זה:

מעשה בארבעה שותפים בעלי עסקים גדולים, שהיו עסוקים וטרודים מאוד בפרנסה ולא היה להם זמן לענייני הבית. אותם שותפים החליטו לשכור משרת משותף אשר יקנה וידאג לכל צרכי ביתם. אותו המשרת היה אחראי על קניית מזון, פירות, ירקות ועוד. בסוף כל שבוע היה המשרת מדווח לשותפים על עלות המצרכים שקנה והם היו משלמים לו.

במשך הזמן  הבחין המשרת כי השותפים אינם בודקים אחריו ותאוות הבצע "קרצה" לו. הוא החל לרכוש את המוצרים כרגיל אך בסוף השבוע כשהיה מגיש את החשבון היה מוסיף עליו בכל פעם מעט יותר כסף. לימים הבחין אחד השותפים שהמחיר אותו גובה המשרת הולך וגדל בצורה מוגזמת, והלך ויידע את חבריו על החשש המקנן בליבו. ארבעת השותפים החליטו להצטרף לקניות וכך יוכלו לבדוק אם חששם נכון. ובאמת בשבוע שלאחר מכן ששמע המשרת שבכל שבוע יצטרף אחד השותפים איליו לקניות בשוק, נחרד לליבו, הרי הם מייד ידעו כי הוא רמאי. כך החל לטקס בליבו עצה, כיצד יתמודד עם הבעיה.
ואכך בשבוע שלאחר מכן הצטרף איליו אחד השותפים וטרם שהגיעו לשוק אמר המשרת לעשיר שאין זה מכבוד אדם עשיר ומכובד כמוך להיות במקום מלוכלך ומטונף כמו השוק. חם שם מאוד וצפוף, ואכן אותו העשיר ויתר על הגעתו לשוק.
בשבוע שלאחר מכן העשיר השני הצטרף למסע הקניות בשוק. בדרך אמר לו המשרת, אין זה מקום לאנשים עדיני נפש כמוך לשהות בו. המקום הומה באנשים בזויים. אך העשיר השלישי לא ויתר והחליט להגיע לשוק. כשהגיע סיפר לו המשרת על הסטורית השוק, על המחירים והסחורה וכך גם העשיר השני נפל בפח ומעשה הרמאות נעלם מעיניו. וכך המשרת תכנון לעשות שוב בשבוע השלישי. אלא שהעשיר השלישי אמר לעצמו שלא יפול בפח. וכשהגיעו לשוק ראה העשיר כי המחירים אינם תואמים לדו"ח שהציג המשרת. אך המשרת הצליח להתחמק גם מזה באומרו שבתקופה זו של השנה המחירים יורדים ומכן נובע הפער. בשבוע הרביעי העשיר הרביעי הצטרף לקניות ושוב כשהגיעו ניסה המשרת להסית את מחשבתו בכל דרך אפשרית ממחירי מוצרי המזון אך העשיר שהיה ממולח יותר מחבריו הכין עצמו היטב. כששאל העשיר על פשר הפער במחירים ענה לו המשרת כי בשבוע שעבר הפירות היו גדולים יותר. באותו הרגע שלף העשיר פרי שהביא משבוע שעבר והראה למשרת ששני הפירות זהים. כך נחשפה רמאות המשרת.

הנמשל אם כן ברור. ליצר הרע יש המון שיטות לגרום לנו לא להתחזק בימים אלו. פעם אחת אומר לאדם: אתה עייף ומותש מהעבודה אל לך לקום לסליחות. ופעם אחרת אומר שבית הכנסת קטן מאוד וצפוף עד מאוד, לא יהיה נוח ללכת לתפילה ופעם אחרת גשום בחוץ  וכולי...אך על האדם לשים ליבו לה' יתברך ולהתגונן בפני עצות ותחבולות אלו בכל דרך אפשרית כמו שכתוב: "נחפשה דרכנו נחקורה  ונשובה עד ה' ".

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שערך.... "

תמנה שופטים ושוטרים דרשנים וחכמים, בקיאים במצוות ה' וצדיקים, כאלה שה' נותך לך שיסבירו לך וידריכו אותך עד שתכיר ותבין היטב שה' – אלוקיך. דבר אחר , שהאדם ישפוט את עצמו ורק אחר כך ישפוט אחרים – "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים".

"והייתה עימו וקרא בו כל ימי חייו" ( יז', יט')

לכל מלך יש יועצים כי עיקר בנין המלכות היא ע"י עצות כיוון שהמלך לא יכול להתמודד עם כל ניהול הממלכה לבדו. ומכן גם חלוקת מלכות בית דוד היתה על פגם העצות על אשר לא רצה רחבעם לשמוע לעצת הזקנים והלך אחר הנערים. ועיקר קיום מלכות ישראל היא ע"י קיום עצות דקדושה הלא הן תרי"ג מצוות שהן כלל התורה.

 

"והוגד לך ושמעת ודרשת היטב..."(יז, ד')

אמרו חכמנו ז"ל, תדרוש ותקבל שכר שכל פעם ופעם שהרב דורש ומזכה את הרבים השומעים לדברי תוכחות ומוסרים, דברי שכר ועונש,דינים והלכות. ואם מאה אנשים לא מבינים את מעשה השופר, לפחות עשרים או לפחות עשרה אנשים. מעשה השופר בודאי יכנס בליב משהו מהקהל השומע, כיידוע שדברים שיוצאים מהלב כך גם נכנסים אל הלב.

הפטרת פרשת השבוע – ההפטרה היא הרביעית בסדרת הפטרות שבע דנחמתא שמגיעות לאחר תשעה באב. מפטירים בישעיהו פרק נא' פסוק יב'  "אנכי אנכי".

שנזכה לחוש את קרבת ה' בחודש אלול וכך לחזור בתשובה שלמה אמן!

 

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויצא (התשע"ו)

  • פרשת השבוע - פרשת אמור (התשע"ג)

  • דבר תורה - פרשת כי תצא, התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים