שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:07:29 - 24/03/2016  צפיות: 2806

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע -צו (התשע"ו)


פרשת השבוע -צו (התשע

פרשה השבוע – פרשת צו

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע, פרשת צו עוסקת בסוגי הקורבנות השונים: מנחה, עולה, חטאת ואשם ושלמים.

"אם על תודה יקריבנו..." (ז', י"ב)
"כל הקורבנות בטלים וקורבן תודה אינו בטל" (מדרש תנחומא)
מי שזכה לכך שמימיו לא חטא אפילו בשוגג, כך שאינו צריך להביא שום קורבן וכל הקורבנות בטלים לגביו , הרי בעד זכות כשלעצמה הריהו מחויב להודות לה' יתברך ולהביא לפניו קורבן – תודה, על אשר שמר מלהיכשל בחטא. (שער חיים)

"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה..." (ו', ו')
על ערכיותו של המזבח ניתן לעמוד מתוך מסורת חז"ל, אותה מנסח הרמב"ם בצורה הבאה: את מיקום המזבח לא משנים לעולם, מיקומו מדוייק ומכוון ביותר, ומסורת בידינו שהמקום שבו נבנה המזבח בימי דוד ושלמה הוא אותוה מקום בדיוק שבו בנה אברהם אבינו את המזבח. וזה אף אוו המקום בו הקריב נוח, ואדם הראשון כשנברא. על זה אמרו חז"ל, אדם ממקום כפרתו נברא, המזבח – כשהו בנוי במקום המיועד לו והייחודי לו, המקום שבו האש יוקדת לעולם לא תכבה הוא מקום שורשו של האדם, ומשמש כמגדלור עבור האדם על מנת שאם יתרחק ימצא בקלות את האור שיראה לו את הדרך בחזרה בקלות. נמצא אם כן, שאדם שמקריב קורבן למעשה מקריב הוא את עצמו למקום המוצא שלו ושיבתו של האדם אל שורשו הפיזי מסמלת את שובתו של האדם את שורשו הרוחני, הערכי, לקב"ה. (ליקוטי אהרון, לרבי אהרון אזרד ז"ל)

"צו את אהרון..."(י', ב')
אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות  (רש"י)
כיוון שמדובר במצווה שנועדו עם ישראל לקיימה בכל הדורות, הרי שמצווה זו מצריכה זירוז שמא תתיישן, כך שעם ישראל יקיימו אותה בהתחדשות ובהתלהבות כאילו עכשיו קיבלו את המצווה, על זה אמרו חכמינו במסכת קידושין (גדול מצווה ועושה ממי שמצווה ואינו עושה), כיוון שהמצווה ועושה קשה עליו יותר העשייה מאשר מי שאינו מצווה ועושה. על כן למדנו שמקום שכתוב בו "צו" – לשון ציווי שם צריך זירוז יותר בשל הקושי לקיים. (ליקוטי אהרון, לרבי אהרון אזרד ז"ל)

"זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם" (ז', ל"ז)
מכאן שלימוד התורה כאשר הוא לשמו, מתקבל בשמיים כהקרבת קורבן עולה ומנחה. ולעיתים הרי הלימוד כחטאת וכאשם כאשר האדם לומד לא לשם שמיים.

מכללה בצפון

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - פנחס (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - וישלח (התשע"ו)

  • פרשת כי תבוא (התשע"ג)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים