שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 23:46:21 - 15/03/2016  צפיות: 2224

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - ויקרא (התשע"ו)


פרשת השבוע - ויקרא (התשע

פרשה השבוע – פרשת ויקרא

 

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה בספר ויקרא וכשמו כן היא. פר ויקרא הוא השלישי מבין חמשת חומשי תורה, הספר כולל בו עשר פרשות. הספר ברובו עוסק בתורת הקרבת הקורבנות ובדיני הכהנים ולכן מכונה גם "תורת כוהנים".
כיידוע מהלך הדורות נהגו המלמדים בחיידר להתחיל את לימוד התורה לתינוקות של בית רבן דווקא בספר ויקרא. אלא שע"פ המדרש אמר הקב"ה "הואיל והתינוקות הם טהורים והקרבנות טהורים, יבואו טהורים ויעסקו בטהורים".
על זה הוסיף רבי שלמה אפרים מלונצי'ץ בפירושו "כלי יקר" – שמשום כך האות א' במילה ויקרא, היא קטנה, רמז שכאן יתחילו תינוקות ללמוד.
עוד, מדוע האות א' של המילה ויקרא קטנה? משום שמשה רבינו עליו השלום הקטין את עצמו ברוב צניעותו, שלא החשיב את עצמו לכלום, ורצה לכתוב רק "ויקר", מלשון טומא. אך בא הקב"ה וכיבדו וגידלו וקראו בלשון חיבה להיכנס לאוהל מועד.
זאת ללמדנו שכל המקטין את עצמו, בא הקב"ה בכבודו ובעצמו ומרומם ומכבד אותו ומנשא אותו, ומרעיף עליו אהבתו וחיבתו היתרה. ללמדך שאחד שרוצה ללמוד את דרכו והנהגתו של אלוף העולם הלא הוא הקב"ה, עליו להקטין את עצמו כאות א' כפי שעשה משה רבנו, על אף שהגיע למדרגות עצומות, נשגבות ומפוארות עדיין תמיד לא החשיב את עצמו והבין שהכל מאיתו יתברך.

חכמינו ז"ל שמו דגש גדול מאוד לגבי מעלת הענווה ורוממו את מעלה זאת מכל המידות. בירושלמי, (מסכת שבת, כ"ב, ד') מובא על הפסוק "עקב ענווה יראת ה'" (משלי), וכן על הפסוק "ראשית חוכמה יראת ה'" (תהילים): "אמר רבי יצחק בן אלעזר, מה שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. – לא חשובה החוכמה בלעדי היראה, "והיא עקב לסולייתה" – שהיא אינה נחשבת – היא טפלה אצלה. מהענווה מגיע אדם ליראה, ולכן היראה טפלה אל הענווה. כיידוע, ככל שהאדם מקטין עצמו כך זוכה יותר ויותר לידיעת התורה וסודותיה. בישעיה מובא "הוי כל צמא לכו למים" ודרשו חז"ל, אין מים אלא תורה, וכשם שהמים יורדים אלא למקום עמוק ונמוך, כך התורה, שוכנת ומחלחלת למי שמשפיל ומנמיך עצמו. (ספר ליקוטי אהרון לרבי אהרון אזרד זצ"ל)

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" (א', ב') – המילה מכם נראית לכאורה מיותרת. מה התורה הקדושה באה ללמד אותנו במילה זו?
כיידוע, נאמר: החפץ לה' באלים...לא שמוע – מזבח טוב, להקשיב – מחלב אלים". הקב"ה יתברך מעוניין ברצונו של אדם בתחילה, הוא מעוניין לראות את נכונותו של האדם ורצונו, עוד לפני מעשה. "רחמנא – ליבא בעי" – אדם שיחשוב שייתן קורבן על מנת לצאת ידי חובתו בלבד, ואילו ליבו לא שלם עם המעשה, עליו נאמר כי תבואו לראות את פני – "מי ביקש זאת מידיכם רמוס חצרי" לפיכך הקדים הקב"ה והכתב בתורתו, "אדם כי יקריב מכם קורבן לה'" – בראש ובראשונה על האדם להקריב את עצמו, את רצונו וליבו ועימם יביא את קרבנו לרצון לפני הקב"ה. (נשמת חיים זצ"ל)

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • סוד המהפך הרוחני - פרשת תולדות

  • מחשבה, מעשה ואש פנימית-צו

  • פרשת השבוע - תרומה (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים