שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:08:38 - 09/02/2016  צפיות: 1733

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - תרומה (התשע"ו)


פרשת השבוע - תרומה (התשע

פרשה השבוע – פרשת תרומה

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתו של רבי אהרון אזרד בן רבקה זצ"ל

החל מפרשת השבוע הנוכחית פרשת תרומה וכלה בספר שמות, עוסקת התורה בעניין תוכניות המשכן, הקמת המשכן, התוכניות שלו ועוד. נשאלת השאלה, מדוע התורה מפרטת בנושא המשכן בצורה כזו והרי בהלכות שבת המשנה אומרת "הלכות שבת ...הרי הם כהרים התלויים בשערה, מקרא מועט והלכות מרובות".

זאת ועוד, גם בבניית בית המקדש בזמנו של שלמה המלך ובנבואת יחזקאל על בניית בית המקדש השלישי הוקדשו לכך פרקים שלמים בפר מלכים א' ובספר יחזקאל. אם כן, מדוע בחר הכתוב לפרט כך?

בהקדמת הרמב"ן לספר שמות נמצאת תשובה מאלפת. "והינה הגלות איננו נשלם גזרתו אלא עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו כשיצאו ממצרים. אף על פי שיצאו מבית עבדים עדיין יחשבו כגולים כי היו בארץ לא להם – נבוכים במדבר. ובמדבר כשבנו להם מקדש שב ה' והישרה שכינתו ביניהם, אז שבו עם ישראל למעלת אבותם – אז נחשבו כגאולים. על כן נשלם ספר זה בהשלימו עיניין המקדש. הרמב"ן מביע כאן מושג חדש של גאולה – לא רק החופש מהעבדות או כיבוש ארץ הופכים עם משועבד לעם חופשי, הגאולה של עם ישראל ניחנת בקרבתם לקב"ה בדומה לאותה הקרבה שהייתה בין הקב"ה לאבות הקדושים. אותה הקרבה באה לידי ביטוי בשני משורים. האחד חד פעמי במעמד הר סיני, בהתגלות ה'. והשנייה ביצירת סדרים קבועים המסמלים את קרבת ה' בצורה מוחשית כדוגמת המשכן וכליו. מכאן חשיבותו של המשכן ובית המקדש שהשכינה שורה בהם – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" (כ"ה, ב')
על הלשון בה כתוב הפסוק הזה אמרו חכמינו, לא נאמר בתורה "ויתנו לי תרומה", אלא "ויקחו לי תרומה".  על מנת ללמדנו שיותר משאנו נותנים לזולת היננו נותנים לעצמנו – לוקחים לעצמנו. כפי שכתוב במדרש ויקרא רבה "יותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית".

"אשר ידבנו ליבו" (כ"ה,ב')
יידוע שהתרומה והנדבה הם רמזים לתפילה, כפי שכתוב בברכות ז': "כרום זולות לבני אדם" – אילו דברים העומדים ברומו של עולם, התפילה. ובפסוק "וייקחו לי תרומה", ז"א בתפילה יכול כל אדם להתפלל, אך נדבה- אפשרי רק לאדם שמנדב את ליבו, דהיינו לשים לב ולכוון בתפילה (פניני דניאל מרבנו יעקב אבוחצירה)

"ועשו ארון עצי שיטים אמתיים וחצי אורכו " (כ"ה, י')
הגמרא במסכת סנהדרין כ"ט לומדת מכאן את המשפט המפורסם "כל המוסיף גורע". שכן, מידת אורך הארון היא אמתיים וחצי, ואם נשמיט את האות "ו" נקבל שרק חצי אורכו הוא אמתיים, ואורכו המלא כביכול ארבע אמות – מכאן שכל המוסיף גורע. (הרב אהרון אזרד ז"ל)

כיידוע לוחות הברית אוחסנו בתוך ארון הברית והוא הרמז לתורה הקדושה. על הארון הייתה הכפורת – רמז שע"י התורה זוכה אדם לכפרה שהרי היא עולה על כל קורבן שאדם מקריב לצורך כפרה, כמו שדרשו חז"ל, "זאת התורה עולה". ומהכפורת יוצאים הכרובים רמז לכך שמתוך כפרה, כאשר האדם זך ונקי מעוונות, לאחר שזכה בתורה, יזכה בבנים, ככרובים, פניהם איש אל אחיו אהובים ורעים. (פניני דניאל - המוזכר בספר ליקוטי אהרון לרב אהרון אזרד)

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ויקהל - פקודי (התשע"ז)

  • השגחה בכל מצב וזמן-מקץ

  • פרשת השבוע - בא (התשע"ז)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים