שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:37:30 - 01/02/2016  צפיות: 2290

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - משפטים (התשע"ו)


פרשת השבוע - משפטים (התשע

פרשה השבוע – פרשת יתרו

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתו של הרב אהרון בן רבקה אזרד זצ"ל בעל ספר "ליקוטי אהרון" על התורה.

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל

פרשת השבוע פרשת משפטים היא הפרשה השישית במספר בספר שמות. רובה של הפרשה עוסק במצוות ודינים רבים בעיקר כאלו הקשורים להיבט המשפטי. דיני משפט עברי, דינים והלכות הנוגעים ליחסי אדם לחברו. דיני עבד עברי, דיני אמה עבריה, היבטים שונים באלימות (רצח, הריגה חבלה), דיני נזקים לרכושו של אדם, דיני גניבה וגזל, דיני שומרים, איסור עינוי יתום ואלמנה,מצוות השבת, שמיטה, הנחיות בנוגע לכניסה לארץ ישראל, מצוות שלושת הרגלים. לאחר מכן הפרשה מסיימת בתיאור הברית שנכרתה בין בני ישראל לקב"ה במעמד הר סיני. משה בונה מזבח ומקריב קורבנות, ולאחר מכן עולה אל הר סיני למשך ארבעים יום וארבעים לילה.

"אם יקום והתהלך בחוץ" (כ"א- י"ט)
נראה לעניות דעתי לפרש את הפסוק על אדם אשר התרחק לגמרי מדרכי היהדות ומתהלך מחוץ למסגרת ועוד יותר מזה, נראה בעיניו כאילו יש לו משענת חזקה להישען עליה ומרגיש שהוא נקי מכל וכל. עם כל זה, רק שבתו יתן – דהיינו ישמור שבת ואז רפא ירפא מעוונותיו כשם שאמרו רבותינו, כל השומר שבת מוחלים לו כל עוונותיו, כדיכתיב, "שומר שבת מחללו" אל תקרי מחללו אלא, מחול לו. (פניני דניאל) מתוך ספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד זצ"ל.

"עין תחת עין" (כ"א-כ"ד)
רבותינו בגמרא אמרו שאין הכוונה לעין ממש, אלא כסף. ויש לרמז זאת בפסוק עצמו, כי עין הוא תחת כסף, זאת אומרת, האותיות עין הן קודמות לאותיות כסף: י' תחת כ', נ' תחת ס', ע' תחת פ' וזהו הרמז שישלם עין – ואיזה עין? אותה אחת שתחת עין – כסף (בשם החתם סופר) מתוך ספר "ליקוטי אהרון" לרבי אהרון אזרד זצ"ל.

"אם במחתרת ימצא הגנב..."
באחת הפעמים קרא רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל לכמה מתלמידיו המובהקים וביקש שישמיעו לפניו דבר תורה מפרשת השבוע – פרשת משפטים. אחד התלמידים נענה ואמר "הבוקר עיינתי בפרשת משפטים והרהרתי בפסוק "אם במחתרת ימצא הגנב" (כ"ב,א') וראיתי לנכון לפרשו כך, "אם במחתרת" – אם חותר אדם בפנימיותו ובנבכי נפשו המוסתרים והחבויים, "ימצא הגנב" – חזקה עליו שימצא את הגנב הרובץ שם, הרי הוא יצרו הרע של האדם, שזומם בכל עת דרכים חדשות ומחודשות להפיל את האדם ממדרגתו הרוחנית.
שיבח רבי מנדל הקדשו את תלמידו הצעיר והוסיף על דבריו, "דברים כאלו ממש ביקשתי לשמוע היום, וראויים דברים אלו להישמע על ידכם – תלמידי הקדושים בכל יום ויום"

 

רבי חיים עוזר גרודזנסנקי ז"ל והאלמנה
באחד הימים עת הסבו לשולחן רבי חיים עוזר גרודזנסנקי ז"ל ועוד מספר רבנים ממכובדי הקהילה לצורך דיון העוסק בעינייני הציבור השונים בעיר נשמע קול דפיקה חזק ולאחריו טריקת דלת. מול הגאון עמדה אישה שהחלה למרר בבכי על מר גורלה. האישה, מסתבר הייתה אלמנה ומצבה הכלכלי היה גרוע. האלמנה החלה לדפוק באגרופיה על השולחן ולאיים שאם תקבל מכתב מן הרב ובו המלצה לגבאי קופת הצדקה הגדולה שבעיר תחל היא לשבור את כל הרהיטים שבבית.
רבי חיים עוזר גרודזנסנקי ז"ל ניסה להרגיע את האישה בדברי תנחומים ובדברי פיוס ואף נתן לה מכיסו כמה מטבעות מהמעט שהיה לו, אך האישה המשיכה בשלה, קיללה וגידפה, המשיכה להלום בשולחן וקיללה אף את יושבי הבית והרבנים שנכחו שם.
הרבנים שלא יכלו להמשיך לשמוע את דברי הגידוף, גערו באישה על חוצפתה כלפי גאון הדור, אך רבי חיים עוזר רמז להם להניח לה באמרו: "ליבה מר עליה שכן אלמנה היא ואין לשפוט אותה על בסיס צערה הרב והנורא..."

הגאון רבי חיים עוזר גרודזנסנקי ז"ל היה מגדולי הדור וחי בתקופה שבין מלחמת העולם הראשונה לבין מלחמת העולם השנייה. לעת זיקנה שימש רבי חיים עוזר גרודזנסנקי ז"ל כרבה של וילנה כאשר השפעתו ושמעו הגיע לרחבי אירופה כולה. הייה ידוע כאיש מעשה חסד והיה פעיל בהקמת רשת חינוך לילדים.

מן החסידות...
אמר רבי פנחס מקוריץ: אב אחד יכול לפרנס עשרה בנים – ועשרה בנים אינם יכולים לפרנס אב אחד.

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il

 


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - משפטים (התשע"ז)

  • דבר תורה - פרשת נשא התשע"ח

  • פרשת השבוע - פרשת שופטים
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים