שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 07:03:34 - 25/01/2016  צפיות: 3113

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - יתרו (התשע"ו)


פרשת השבוע - יתרו (התשע

פרשה השבוע – פרשת יתרו

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל

פרשת השבוע, פרשת יתרו היא הפרשה החמישית בספר שמות. פרשת שבוע פותחת בסיפורו של יתרו חותן משה, יתרו מגיע למחנה בני ישראל יחד עם צפורה ביתו הלא היא אשת משה ובניה. משה רבנו מספר ליתרו על הניסים והנפלאות אותם עשה הקב"ה לעם ישראל ביציאת מצרים ובתגובה לכך יתרו משבח ומפאר את הקב"ה.
יתרו מבחין בעומס בו שרוי משה, וכיצד העיסוק בדיינות ובשיפוט גוזל זמן רב ומתיש את כוחותיו של משה, ומציע לו לשנות את המערכת המשפטית שהייתה נהוגה. יתרו מציע למשה למנות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות שיטפלו במקרים הפחות בעייתיים. משה מקבל את הסכמת הקב"ה לתהליך ועושה כן.
בהמשך, הפרשה עוסקת במעמד הר סיני. בני ישראל נוסעים מרפידים למדבר סיני ומשה עולה אל הר סיני על מנת לקבל את התורה ובני ישראל מכינים את עצמם במשך שלושת ימים לקבל את התורה גם כן. אלוקים מתגלה בקולות וברקים ובני ישראל לא מסוגלים לעמוד במחזה, ומבקשים ממשה שיתווך בינם לבים הקב"ה. הקב"ה מוסר לבני ישראל את עשרת הדיברות.
הפרשה מסתיימת בדיני בניית המזבח.

"וישאלו איש רעהו שלום" (שמות, יח', ז)
וישאלו איש לרעהו שלום הנאמר במשה ויתרו, על זה אמרו רבותינו ז"ל מי הקרוי איש? - זה משה וכמה היו רחוקים זה מזה: משה קיבל תורה מפי הגבורה, ויתרו לעומתו נתגייר ממקום רחוק וטמא מאוד כיידוע, שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה. בפרט בעת שבא למשה ועדיין לא התגייר, ואף על פי כן התורה מציינת "איש ורעהו", כי כך דרכו של צדיק הגבוה מאוד שהוא בבחינת משה, שהוא מוריד את עצמו ומקרב את עצמו כל כך שמי יש לו איזה רצון להתקרב אל האמת. הוא מקרב עצמו איליו כל כך כאילו היה חברו ממש כאילו הם איש ורעהו. (ליקוטי הלכות, יורה דעה – הלכות בכור בהמה טהורה)

"ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט', ב')
כל חידושי התורה האמיתיים הם צמצומים וכלים נפלאים להמשיך על ידם את האין סוף בהדרגה ובמידה כראוי. אך לשם כך צריך שיתחברו באהבה נפשות רבות מישראל ביחד. כי צריכים לזה כלים רבים שאי אפשר שיתקנו כי אם על ידי אלפים נשמות שמתחברים יחד באהבה כאיש אחד, עד שיוכלו לקבל בהדרגה כראוי אור הגדול הזה והכל כפי התגלות האור והמשכתו שזה סוד מה שמתן תורה לא היה עד שתקבצו שישים ריבוא מישראל יחד באהבה ובשלום כמאמר רבותינו ז"ל על פסוק "ויחן שם ישראל". וכן אמרו רבותינו ז"ל על הפסוק "שובה ה' רבבות אלפי ישראל" – אין השכינה שורה על פחות משני רבבות ושני אלפים כי הכל כפי המשכת האור הנ"ל שהוא כפי הקיבוץ של נפשות רבות מישראל באהבה ובשלום. (ליקוטי הלכות, אורח חיים הלכות תפילת מנחה)

"ותשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם" – ידועה העובדה שיתרו היה עשיר גדול, היו לו נכסים רבים, בתים, פרדסים, אם כן, נשאלת השאלה מדוע ראה לנכון להתגייר?
יתרו עבד את כל סוגי העבודה הזרה, והלך לפתחו של אוהלו של משה רבנו, שם שמע קול שאומר "תשב אנוש עד דכא", ז"א שהקב"ה מוחל וסולח לעוונותיו של אדם עד דכא.  דכא –ראשי תיבות: דם, כופר, אשת איש. כך חשב יתרו שגם הוא עבר ועבד עבודה זרה וזהו נקרא כופר, על כן לא מוחלים לו. על כן חשב יתרו למה לו לוותר על כל הנאות העולם הזה ועל חיי ההוללות אם גם כך לא יזכה לכפרה, כך הלך וחזר אל פתח בית דינו של משה, הלך וחזר עד שבאחת הפעמים שמע את דיני פרה אדומה – הלך והתגייר.
ומה לפרה אדומה ששמעה גרם ליתרו להתגייר, אלא שהבין יתרו "תשב אנוש עד דכא" – דכא בכלל. על כן יבין אדם שאם יתרו שעבד את כל סוגי העבודה הזרה שבעולם עזב הכל ובא למדבר שומם לקבל את תורת אברהם יצחק ויעקב, קל וחומר אנו שאנו בניהם ובנותיהם של האבות הקדושים. ולא יגיד אדם אני עברתי עברות רבות אין לי תקנה, אלא  שבתור הקדושה יש את הכוחות לתקן ולכפר לכל. מפני הרצון החזק שהיה בו זכה יתרו להראות דרך תשובה לרבים, זכה שתקרא פרשה על שמו. (אהבת חיים)

שבת שלום

קוראים תורה - www.torahreading.org.il
דברי תורה על פרשת השבוע
"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!
באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...
הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • מלחמה רוחנית - פרשת בשלח

  • פרשת השבוע - קורח (התשע"ד)

  • קידוש המציאות ע"י ראיה רוחנית-ראה
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים