שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 20:52:13 - 11/01/2016  צפיות: 2050

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - בא (התשע"ו)


פרשת השבוע - בא (התשע

פרשה השבוע – פרשת בא

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של שרה בת חנה ז"ל
יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע, פרשת בא היא הפרשה השלישית בספר שמות. הפרשה ממשיכה בנושא עשרת המכות ומופיעות בה מכת ארבה, מכת חושך ומכת בכורות.
במכת ארבה – הארבה אוכל את כל היבול של ארץ מצרים, זה שעוד נשאר אחרי מכת הברד ואחריו במכת חושך, מוטל חושך על כל ארץ מצרים – המצרים לא יכולים לראות דבר בשלושת הימים הראשונים, ובשלושת הימים שלאחר מכן החושך כל כך סמיך עד כדי כך שהם אינם יכולים לזוז כלל. במכת בכורות בחצות הלילה הקב"ה הורג כל בכור בארץ מצרים.
בהמשך הפרשה עוסקת בנושא יציאת מצרים. בפרשה מופיעות מצוות שונות אשר העיקריות שבהן עוסקות בדיני קורבן הפסח, יציאת מצרים וקדושת הבכורות, מצוות תפילין.
כהכנה למכת בכורות ע"פ ציווי הקב"ה, העם מתכונן ושואל משכניו המצרים כלים מכסף וזהב ובגדים שונים.
במצוות קרבן הפסח מוטל היה על כל משפחה לקחת שה ביום י' בניסן ולהכין אותו כקרבן הפסח במידה וישנן כמה משפחות קטנות הן יוכלו להתאחד ולאכול קרבן אחד. ביום י"ד בניסן המשפחות אמורות לשחוט את השה ולמשוח בעזרת הדם שלו את המזוזות ואת משקוף הבית. את הבשר היה צריך לאכול כשהם מוכנים ליציאה לדרך, נעליהם לרגליהם ומתניהם חגורים ומקליהם בידם. רק אחד שנימול יכול להשתתף בקורבן.
בראש חודש ניסן, ארבע-עשר יום לפני היציאה ממצרים הקב"ה מוסר למשה רבנו את מצוות קידוש החודש ומאז למעשה החל הלוח השנה היהודי וחישובו להתבסס ע"פ התחדשות הירח ולא ע"פ סיבוב השמש כפי שנוהגים אומות העולם.
למעשה חג הפסח, מצוות תפילין ומצוות הבכורות הן זכר לניסים שפקדו את בני ישראל במצרים.

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה" (י-א)
הרב הקדוש מקוצק זצ"ל היה אומר שלא נאמר "לך אל פרעה" כי אם "בא אל פרעה", שכן אין הולכים מאת ה' יתברך, שהרי "מלא כל הארץ כבודו" ולכן ראוי יותר להשתמש בביטוי "בא אל פרעה" – שכן "בא" – בא איתי, כיוון שאני עימך.

"כי אני הכבדתי את ליבו" (י-א)
המכות שקיבל פרעה ומצרים היו עשויות לרכך את ליבו ולהחזירו לכאורה למוטב, אך אם היה כן, בחירתו לחזור למוטב לא הייתה שוות משקל, לפיכך הכביד ה' את ליבו על מנת לשמור על האיזון שבבחירתו. משום כך המדרש מפרש את המילה "הכבדתי" – מלשון "כבד", שעשה הקב"ה את ליבו כבד, שכן הכבד טבעו כשמבשלים אותו, הוא לא סופג דבר ועוד יותר, ככל שמרבים לבשל אותו כך הוא נעשה קשה יותר ויותר. (הדרש והעיון)
על זה אמר הה"צ מגוסטינין זצ"ל: משה רבינו הצטער מאוד כאשר ראה את עמידתו הנוקשה והאיתנה של פרעה למרות המכות שקיבל, לכן נחמו הקב"ה ואמר לו שעקשנותו של פרעה אינה מצד עצמו אלא "כי אני הכבדתי את ליבו".
על זה אומר ה"שפת אמת": הקב"ה מתפאר בכך שהוא נותן כח לרשע לעשות נגד רצונו. כיוון שזה פלא מצד הבריאה שניתנת לנברא, ובמקרה הזה – לאדם, אפשרות לנצל את הכוחות שהוא מקבל מהבורא נגד הבורא עצמו, סבלנות כזו תיתכן רק אצל הבורא, ואין שום שכל אנושי יכול להשיגה.

"עד מתי מיאנת לענות מפני" (י-ג)
טבעו של כל ישראל הוא שאפילו אם אין בו הכנעה בפני הקב"ה הרי עצם עובדה זו גורמת לו עוגמת-נפש כיוון שבעומק ליבו כן רוצה הוא שתהיה לו הכנעה. אך בשמים גם מעלה זו של עוגמת הנפש נחשבת למדרגה כלשהי של רצון, ואילו לפרעה הרשע, לא היה בו שום צד של עוגמת נפש על כך שהוא אינו יכול להכניע את יצרו, ולא זאת בלבד, אלא פרעה היה שבע רצון מהכבדת ליבו ובזה היה עיקר חטאו. כמו שכתוב "עד מתי מיאנת לענות מפני" – מדוע אינך רוצה לעולם להיכנע בפני, ואפילו אין בך שום צד של צער על הכבדת ליבך. (שפת אמת)

"ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך" (י-ט)
אם אדם מביא איתו את שנות נעוריו הריהו יכול לילך ולעלות בזקנתו. ע"י "נערינו" – ע"י הנעורים אפשר להיות בבחינת הולך גם בזקנה – "בזקנינו", לפי שאפשר לומר: אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו (נועם אלימלך)

עצת צדיק = הצלחה!
מסופר על צדיק כלשהו שהלך לרבו, רבי מאיר'ל מפרימישלן זצ"ל והתאונן על מצבו הכלכלי המר והמקשה. סיפר החסיד לרבו על כך שהוא ניסה להצליח בעסקיו בכל מיני תחבולות ותכסיסים, דרכים מתוחכמות יותר ומתוחכמות פחות, אך עדיין לא מצא מזור לצרותיו. כשסיים החסיד להתלונן להתייפח ענה לו הצדיק הקדוש בנחת: על מכת בכורות בתורה נאמר, "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" (י"א, ז). לדעתי, אמר הרב, יש בפסוק זה רמז כיצד לזכות בברכה להצלחה. "לא יחרץ" – אין צורך בחריצות יוצאת דופן ובתחבולות מיוחדות במינן, כי אם "כלב לשונו" – על האדם להקפיד בכל משא ומתן שפיו וליבו יהיו שווים. אל לו לאדם להתנהג "אחד בפה ואחד בלב" – אם תנהג ככה, תצליח בכל משלח ידך.

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - ואתחנן (התשע"ה)

  • פרשת השבוע - קורח (התשע"ד)

  • פרשת השבוע -צו (התשע"ו)
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים