שתף בפייסבוק
שתף בטוויטר
שלח לחבר מאמר זה:
שמך:
אימייל שלך:
שמו של החבר:
אימייל של החבר:
X ביטול השיתוף
פורסם ע"י: קוראים תורה בתאריך: 21:22:41 - 04/01/2016  צפיות: 3162

שתף לחבר

כותרת דבר תורה: פרשת השבוע - וארא (התשע"ו)


פרשת השבוע - וארא (התשע

פרשה השבוע – פרשת וארא

יהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתה של רחל בת ורדה ז"ל

פרשת השבוע, פרשת וארא היא הפרשה השנייה בספר שמות. פרשת השבוע מתמקדת בשבע המכות הראשונות מתוך עשר מכות מצרים. הפרשה פותחת בהתגלות ה' אל משה ובציווי ובהבטחה לגאול את ישראל, משה מקבל הנחייה להודיע לבני ישראל על גאולתם הקרובה אך בני ישראל טרודים בשעבוד מצרים "מקוצר רוח ומעבודה קשה". הקב"ה נותן למשה רבנו ולאהרון סימנים בעזרתם הם אמורים להוכיח את צדקתו ואת יחידות הקב"ה כבורא עולם וכבוחר בעם ישראל כעם הנבחר. משה ואהרון אמורים להציג את הסימנים בפני פרעה ועבדיו. למרות זאת פרעה ממאן לשלוח את בני ישראל ממצרים.

שבע המכות שמופיעות בפרשה הן:

דם – במכה זו אהרון מכה בעזרת מטהו את היאור, המים הופכים לדם ודגים מתים ובאישים את מצרים.

צפרדע – אהרון מכה בעזרת מטהו את היאור ואז מתחילות להתפשט צפרדעים בכל ארץ מצרים.

כינים – אהרון מכה בעזרת מטהו את עפר הארץ וכינים פושטים בכל ארץ מצרים באדם ובבהמה.

ערוב – עירוב של חיות רעות שבאו לכל ארץ מצרים אך לא לארץ גושן.

דבר – מגפת דבר מתפשטת בכל ארץ מצרים באדם ובבהמה.

שחין – משה משליך לאוויר מלוא חופן פיח, דבר שהופך לשחין אבעבועות באדם ובבהמה.

ברד – הקב"ה ממטיר ברד ובתוכו אש בוערת אשר פגע בכל מי ששה מחוץ לביתו.

במהלך המכות פרעה מבקש ממשה שיפסיק את הסבל ומבטיח לשחרר את עם ישראל אך לאחר שמשה מתפלל להפסיק את המכה, פרעה מקשה את ליבו ולא משחרר את עם ישראל.

"הוא אהרון ומשה...הוא משה ואהרון" (ו-כו,כז)

רש"י – לומר לך ששניהם שקולים כאחד.

ואף על פי שבאמת אמרה התורה "ולא קם עוד נביא כמשה –הרי בינם לבין עצמם לא עלה מעולם על דעתו של אחד, שהוא גדול מאחיו, "שקולים כאחד".

"ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך" (ז-א)

כשם שהקשר בין האלוהות והעולם הבא בא לידי ביטוי על ידי נביא, כך ייצור אהרון את הקשר בינך ובין פרעה. (המורה והתלמוד)

"וידעו מצרים כי אני ה' בנטותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם" (ז-ה)

על ידי הנפלאות והמכות נתקדש שם שמים ונתברר לעולם כולו, כי ה' יתברך מנהיג את כל הבריאה והיא נתונה בידו כחומר ביד היוצר לעשות ולשנות בה כרצונו. ובכן לא זאת בלבד שמעבר לכך שישראל נגאלו ממצרים מבחינה חומרית כך נגאלו גם משיטותיהם הכופרות והאליליות של המצרים – "והוצאתי את בני ישראל מתוכם" (המשך חכמה)

גאולת ישראל ממצרים, בזכות מה?
מסופר שבאחת הפעמים נכנס לרבי הקדוש "החתם סופר", והחל למרר בבכי על מר גורלו שכן היה ידוע כאיש עשיר מאוד וכעת עסקיו המסועפים הגיעו למבוי סתום ואין הוא יודע כיצד יוכל להתגבר על הבעיה, על כן בא לפני הרב הקדוש וביקש את ברכתו להצלחה.
ענה לו החתם סופר: "גם אני שמעתי שאחיך הוא עני מרוד ובביתו ישנה משפחה גדולה ברוכה בילדים ואתה אינך תומך בו כלל וכלל, חרף מצוקתו הקשה".
הסוחר זז באי נוחות למשמע דברי התוכחה המרומזים וענה בניסיון הצטדקות "ואיך אוכל אני לעזור לאחי לאור מצבי הכלכלי הירוד?!"
ענה לו על כך החתם סופר: "אשיב לך ע"י רעיון קצר מפרשת השבוע, בפרשת השבוע נאמר "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם", כידוע המילים, "את" ו"גם" באות לרבות משהו בדברי הכתוב, אך מה הן באות לרבות?

אלא, המשיך החתם סופר בדברו ואמר שבשעה שבני ישראל נאנקו מהעבודה הקשה ומעול מצרים, שמע גם כל אחד מישראל את נאקת אחיו וכאב את כאבו וסבל את סבלו. ובשכר זה שבני ישראל גילו רגשות אהבה ואחווה איש לרעהו גם הקב"ה שמע את נאקתם והוציאם ממצרים, מעבדות לחרות ומשעבוד לגאולת עולם..."

 

שבת שלום!

קוראים תורה - www.torahreading.org.il

דברי תורה על פרשת השבוע

"קוראים תורה" - אתר לפרסום דברי תורה על פרשות השבוע. הירשמו ותתחילו לכתוב ולהגיב!

באתר - אמרות חסידיות, שיעורי תורה, הלכה יומית, חידושי תורה קצרים ועוד...

הערות/הארות/בקשות  admin@torahreading.org.il


גולשים אחרים מצאו עניין גם בדברי תורה אלו:

  • פרשת השבוע - בהר בחוקותי (התשע"ג)

  • פרשת השבוע - וישב, התשע"ח

  • דבר תורה - פרשת ראה, התשע"ח
  • שתף לחבר

    שתף בפייסבוק

    ניווט מהיר:
    תגובות הגולשים